Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин чет өлкөлөрдүн парламенттери менен кызматташтык боюнча достук депутаттык топтору

24-06-2016 12:07

Бул баракчасында таанышсаңыз болот.