2017-жылдын 1-марты № 1366-VI Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын мартындагы ишинин календардык планын бекитүү жөнүндө

10-03-2017 15:33

2017-жылдын 1-марты № 1366-VI

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын мартындагы ишинин календардык планын бекитүү жөнүндө

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын мартындагы ишинин календардык планы бекитилсин (тиркелет).

 

 

 

Төрага                                                                                 Ч.А. Турсунбеков