Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 26-июнундагы «2018-жылдын 14-июнунда кол коюлган, 2014-жылдын 20-мартындагы Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык шериктиктин Кризиске каршы фондунун каражаттарынан инвестициялык кредит берүү жөнүндө (Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан «Бишкек – Ош автомобиль жолун реконструкциялоо. IV Фаза» долбоорун финансылоо үчүн инвестициялык кредит берүү жөнүндө Макулдашууга карата № 1 Кошумча макулдашууну ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата КОРУТУНДУСУ

27-06-2018 12:54

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2018-жылдын 26-июнундагы

 

 «2018-жылдын 14-июнунда кол коюлган, 2014-жылдын 20-мартындагы  Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык шериктиктин Кризиске каршы фондунун  каражаттарынан инвестициялык кредит берүү жөнүндө (Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан «Бишкек – Ош автомобиль жолун реконструкциялоо. IV Фаза» долбоорун финансылоо үчүн инвестициялык кредит берүү жөнүндө Макулдашууга карата № 1 Кошумча макулдашууну ратификациялоо тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети (мындан ары – Комитет) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын
20-июнундагы № 286 токтому менен демилгеленген «2018-жылдын
14-июнунда кол коюлган, 2014-жылдын 20-мартындагы  Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык шериктиктин Кризиске каршы фондунун  каражаттарынан инвестициялык кредит берүү жөнүндө (Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан «Бишкек – Ош автомобиль жолун реконструкциялоо, IV Фаза» долбоорун финансылоо үчүн инвестициялык кредит берүү жөнүндө Макулдашууга карата № 1 Кошумча макулдашууну ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, жана Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министри Ж. Калиловдун жана Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары У.Т. Кармышаковдун маалыматтарын угуп, төмөнкүлөрдү белгилейт.

«2014-жылдын 20-мартында Бишкек шаарында кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык шериктиктин Кризиске каршы каршы фондунун  каражаттарынан инвестициялык кредит берүү жөнүндө (Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан «Бишкек – Ош автомобиль жолун реконструкциялоо, IV Фаза» долбоорун финансылоо үчүн инвестициялык кредит берүү жөнүндө Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши 2014-жылдын 18-июнунда кабыл алган, ага Кыргыз Республикасынын Президенти 2014-жылдын 1-июлунда кол койгон. Мыйзам 2014-жылдын 15-сентябрында күчүнө кирген.

Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты жана милдеттери болуп Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун (мындан ары – ЕТӨФ) Кеӊешинин 2016-жылдын 23-сентябрындагы жыйналышынын №28 жана 2017-жылдын 25-декабрдагы жыйналышынын №31 Протоколдорун аткаруу эсептелет. Бул Протоколдордо 2014-жылдын 20-мартында Бишкек шаарында кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык шериктиктин Кризиске каршы фондунун  каражаттарынан инвестициялык кредит берүү жөнүндө (Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан «Бишкек – Ош автомобиль жолун реконструкциялоо, IV Фаза» долбоорун финансылоо үчүн инвестициялык кредит берүү жөнүндө Макулдашууга (мындан ары – Макулдашуу) карата толуктоолорго кол коюу жана аларды күчүнө киргизүү үчүн зарыл болгон ички мамлекеттик жол-жоболорду кыргыз тарабынын аткаруусунун шарттары тууралуу белгиленген.

Негизги Макулдашуунун алкагында, Бишкек-Ош автожолун реконструкциялоо, Фаза 4 Долбоору боюнча (аралыгы 67 км болгон Маданият к. – Жалал-Абад ш. участогу) курулуш жумуштары финансыланат.

Кредиттин жалпы суммасы - 60,0 млн. АКШ доллары.

Мѳѳнѳтү - 20 жыл (анын ичинен жеңилдетилген мезгил  - 8 жыл).

Пайыздык коюм – жылына 1%.

Долбоорду ишке ашыруунун мөөнөтү Евразия банкынын товарларды жана, жумуштарды сатып алуу боюнча ченемдик-укуктук базасынын жоктугунан улам тендердик жол-жоболорду кечиктирүүнүн натыйжасында создугуп кетти.

Бул долбоор аталган Банк үчүн биринчи болгондугуна байланыштуу, Банк тендердик документтерге карата Азия өнүктүрүү банкынын жана Дүйнөлүк банктын формаларын тандап алууга көп убакыт кетирди. Банк тарабынан бардык тендердик документтерди, сунуштарды баалоо боюнча отчетторду жана  контракттардын долбоорлорун жана башка кайрылууларды  макулдашууга жана кароого көп убакыт кетти. Мындан тышкары ЕАӨБ өзүнүн ички жол-жоболорунан кийин бардык документацияны Дүйнөлүк банктын адистери менен кошумча түрдө кайра макулдашууга тийиш болду.

2017-жылдын апрель айынан баштап долбоорду ишке ашырууну максималдуу түрдө оңдоого жетишилди жана  Банк менен жеӊил эмес сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында тендердик документтерди бекитүүгө, Эл аралык консультантты тандоо боюнча баа берүү отчетун жактырууга жана 2017-жылдын 28-декабрында төмөнкү наркты берген «Renardet S.A. Consulting Engineers» Консультанттык компаниясы (Швейцария) менен контрактка кол коюуга жетишилди. 2018 жылдын 11- июнунда, төмөнкү нарк берген Azvirt Подрядчы компаниясы менен (Азербайжан) контрактка кол коюлган.

2017-жылдын 12-январында КР Финансы министрлиги Эксперттик кеңештин  2017-жылдын 25-декабрындагы жыйналышынын Протоколун КР Транспорт жана  жолдор министрлигине жөнөткөн, Протоколдо ЕТӨФтун 2016-жылдын 23-сентябрындагы № 28 чечими менен жактырылган, Макулдашууга карата толуктоолордун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон ички мамлекеттик жол-жоболорду кыргыз тарабынын 2018-жылдын 30-июнуна чейинки мөөнөттө аткаруусунун шартында, кредиттин жеткиликтүү болуу мөөнөтүн
2018-жылдын 30-июнуна чейин узартуу сунушталган, мында кредиттин каражаттарын резервдегендик үчүн жылына  0,5 % өлчөмүндө комиссия белгилөө, аны кредиттин долбоорду ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планында белгиленген мөөнөттө пайдаланылбаган суммасынан эсептөө каралган, ошондой эле иш-чаралар планын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсү милдеттендирилген.

Протоколго ылайык, жогоруда көрсөтүлгөн бардык иш-чараларды
2018-жылдын 30-июнуна чейинки мөөнөттө бүткөрүү КР Өкмөтүнө кредиттин жеткиликтүү болуу мөөнөтүн андан ары да узартууга мүмкүндүк берет.

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-февралындагы № 54-т тескемеси менен жогоруда аталган Долбоорду ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы жактырылган. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-июнундагы № 201-т тескемеси менен Макулдашууга карата  № 1 Кошумча макулдашуу  жактырылган.  Макулдашууга карата № 1 Кошумча макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору КР Өкмөтүнүн
2018-жылдын 20-июнундагы № 286 токтому менен жактырылган.

КР Транспорт жана жолдор министрлигинин жана Azvirt Подрядчы компаниясынын (Азербайжан) ортосундагы контрактык сүйлөшүүлөрдүн убагында, эгерде Подрядчы компаниянын күнөөсү боюнча курулуш жумуштары кечеӊдесе, контаркттын суммасынын 19%ын түзгөн айыппулдук санкцияларды колдонуу макулдашылды. Жарандык жумуштарга карата башка контракттарда  жумушту кечеӊдетүүдөн болуучу чыгашалар 10%ды түзөт.

Жогоруда айтылган иш-чаралар планында көрсөтүлгөн мөөнөттөр сакталган шартта, сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорго алып келбейт.

Мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин нормаларына каршы келбейт.

Мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс натыйжаларга алып келбейт.

Мыйзам долбоорунун ишкердик ишти жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүү талап кылынбайт, анткени ал ишкердикти жөнгө салууга багытталган эмес.

Бул Мыйзам долбоорун талкуулоонун жүрүшүндө депутаттар тарабынан бир катар төмөнкүдөй сунуштар айтылды:

- Маданият а. – Жалал-Абад ш. автожолун реконструкциялоо жүргүзүү мөөнөтүндө калкты альтернативдүү транпорттун түрлөрү менен камсыздоо маселесин чечүү варианттарын издөө;

- көрсөтүлгөн автожолду реконструкциялоону өз учурунда жүргүзүү мөөнөттөрүн сактоо.

Комитет ЕТӨФ Кеӊешинин ички мамлекеттик жол-жоболорду жүргүзүүнүн зарылдыгы жөнүндө шарттарын көӊүлгө алып жана «Бишкек – Ош автомобиль жолун реконструкциялоо,. IV Фаза (аралыгы 67 км болгон Маданият к. – Жалал-Абад ш. участогу)» долбоорунун актуалдуулугун эске алып, төмөнкүдөй корутундуга келди:

 

1. «2018-жылдын 14-июнунда кол коюлган, 2014-жылдын 20-мартындагы  Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык шериктиктин Кризиске каршы фондунун  каражаттарынан инвестициялык кредит берүү жөнүндө (Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан «Бишкек – Ош автомобиль жолун реконструкциялоо, IV Фаза» долбоорун финансылоо үчүн инвестициялык кредит берүү жөнүндө Макулдашууга карата № 1 Кошумча макулдашууну ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору сунуштарды эске алуу менен жактырылсын.

 

2. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетине жана Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине жиберилсин.

 

 

Төрайым                                                                                    М.Э. Мавлянова