«КР Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» КР Мыйзам долбоору коомдук талкууга 6-июлдан тартып коюлат

06-07-2016 11:06

Коомдук талкууга 6 июлда «КР Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» КР Мыйзам долбоору коюлат.

Бул мыйзам долбоору тарабынан Кыргыз Республикасынын Салык кодексине редакциялык жана тактоочу мүнөздөгү толуктоолор киргизилет.

Бул Мыйзамдын максаты КР СКнын 319- жана 362-беренелериндеги карама-каршылыктарды жоюу болуп саналат. Мыйзамга сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кабыл алуу Кыргыз Республикасынын ушул мыйзамын өркүндөтүүгө көмөктөшөт.

Мыйзам долбоору жөнүндө маалымат менен бул жерден тааныша аласыз: долбоор, маалымат-негиздеме, салыштырмалуу таблица

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  электрондук дарек  аркылуу билдирсеңиз болот:  kalipa.berikbaeva@mail.ru