Жогорку Кеңештин 2018-жылдын 1-сентябрынан 2019-жылдын 1-июнуна чейинки сессия мезгилиндеги иши жөнүндө Отчету үчүн Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин бөлүмүнүн маалыматы

30-09-2019 17:38

Жогорку Кеңештин 2018-жылдын 1-сентябрынан 2019-жылдын 1-июнуна чейинки сессия мезгилиндеги иши жөнүндө Отчету үчүн Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин бөлүмүнүн маалыматы