Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин контролунда турган токтомдордун, протоколдук тапшырмалардын жана депутаттык суроо-талаптардын аткарылышы жөнүндө МААЛЫМАТ 2018- жылдын 1-февралына карата

01-02-2018 11:52

Токтомдор, тапшырмалар,  депутаттык   суроо-талаптар

Баары

Аткарылгандары

Аткарууда тургандары

I.

Жогорку Кеңештин контролунда турган токтомдору:

665

552

113

1.

Жогорку Кеңештин комитеттеринин аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

588

512

76

2.

Жогорку Кеңештин  убактылуу депутаттык комиссияларын түзүү жөнүндө

11

7

4

3.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жөнөтүлгөндөр

-

-

-

4.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аткаруусуна   жөнөтүлгөндөр

57

28

29

5.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдардын   аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

4

1

3

6.

Жогорку Кеңештин  Аппаратынын,  Иш башкармалыгынын аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

5

4

1

II.

Жогорку Кеңештин комитеттерине берилген протоколдук тапшырмалар

166

150

16

III.

Төмөнкүлөргө жиберген депутаттык  суроо-талаптар:

1180

1169

11

1.

Жогорку Кеңештин  жетекчилигине жана комитеттерине

-

-

-

2.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына

3

3

-

3.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

1117

1166

11

4.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга 

-

-

-