ЫБЫКЕЕВ Руслан Октябриевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Т. Жутановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 22-мартынан тартып бошотулсун жана № 2038 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

18-04-2018 11:23

ЫБЫКЕЕВ Руслан Октябриевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Т. Жутановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 22-мартынан тартып бошотулсун жана № 2038 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.