КАЛМАТОВ Анарбек Баратович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы А.Ш. Жээнбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 28-апрелинен тартып бошотулсун жана № 14 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

02-05-2018 13:40

КАЛМАТОВ Анарбек Баратович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы А.Ш. Жээнбековдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2018-жылдын 28-апрелинен тартып бошотулсун жана № 14 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.