“Бишкекжылуулуктармагы” ААКнын 2021-жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Отун-энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин 2022-жылдын 1-мартындагы ЧЕЧИМИ

04-03-2022 11:21

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Отун-энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети (мындан ары – Комитет) “Бишкекжылуулуктармагы” ААК ишканасынын (мындан ары – “Бишкекжылуулуктармагы”) 2021-жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Энергетика министринин орун басары Т. Ибраевдин маалыматын угуп, төмөнкүлөрдү белгилейт.

“Бишкекжылуулуктармагы” ачык акционердик коому «Кыргызэнерго» ААКны кайра уюштуруунун натыйжасында түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 2-августундагы № 352 токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду тарабынан жана 2016-жылдын 30-сентябрындагы № 53 өткөрүп берүү буйругунун негизинде "Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы" ачык акционердик коомунун уставдык капиталын көбөйтүү үчүн баалуу кагаздарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдер, “Бишкекжылуулуктармагы” ачык акционердик коомунун жөнөкөй аталыштагы акцияларына менчик укугун өткөрүп берүү, акциялардын мамлекеттик пакети «Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы» ачык акционердик коомунун уставдык капиталына киргизилген.

“Бишкекжылуулуктармагы” өз ишин рыноктук экономиканын шартында өзүн-өзү актоо принциптеринде жүзөгө ашырат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт.

Ишкана Кыргыз Республикасындагы коммерциялык ишти колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен баалар боюнча керектөөчүлөрдү жылуулук менен камсыздоо боюнча рентабелдүүлүктүн негизинде жүзөгө ашырат.

Компаниянын уставдык капиталы 365 598,92 миң сомду түзөт. Мамлекеттин үлүшү 80,49% - “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ААК, 13,16% - Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунда. Активдердин баасы 3 118 534, 85 миң. сом. Жалпысынан “Бишкекжылуулуктармагында” (анын ичинде бөлүмдөр жана туунду ишканалар) 924 киши эмгектенет.

2021-жылдын ичинде "Бишкекжылуулуктармагы" ААКтын тармагына 2 050, 2 миң Гкал жылуулук энергиясы келип түшкөн, план боюнча 1 947,1 миң Гкал, пландан 103,1 миң Гкал же 5,3%га жогору болду. Керектөөчүлөргө 1 527,7 миң Гкал жылуулук энергиясы берилген, план боюнча 1 447,4 миң Гкал, пландан 80,3 миң Гкал же 5,55 %га көп берилди. Жылуулук энергиясынын пландан жогору берилгендигинин себеби, 2021-2022-жылдары жылуулук берүү мезгили Бишкек шаарынын мэриясынын 04.10.2021-жылындагы № 213-р буйругуна ылайык 2021-жылдын 5-октябрында башталып, ошондой эле, “Кыргызгидрометтин” маалыматтары боюнча 2021 -жылдын ноябрь айында сырткы аба-ырайынын факты боюнча температурасы нормадан төмөн болгондугуна байланыштуу болгон.

Салыктарды жана техникалык тейлөөлөрдү эске алуу менен, жылуулук энергиясы үчүн төлөмдөрдү чогултуу 2 456,5 млн сомду түзгөн. 12 ай үчүн товардык продукцияны сатуудан түшкөн акча 2 316,2 млн.сомду түзгөн. Сатылган товардык продукциядан акча каражатын чогултуу иштери 106,06% аткарылган. 2020-жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу акча каражаттарын чогултуу 56,4 млн.сомго жогору болду.

2022-жылдын 1-январына карата керектөөчүлөрдүн жылуулук энергиясына болгон дебитордук карызы – 403,46 млн. сом түздү. 2021-жылдын башына салыштырмалуу карыз 130,44 млн сомго же 24,43%га кыскарды.

01.01.2021-ж. жана 01.01.2022-ж. карата дебитордук карыздардын түзүлүшү:

калк боюнча – 302,82 млн. сом;

өндүрүштүк керектөөчүлөр – 6,46 млн. сом;

бюджеттик керектөөчүлөр – 35,23 млн. сом;

башка керектөөчүлөр – 58,95 млн. сом.

01.01.2021-ж. дебитордук карыз 533,9 млн.сомду түзгөн.

Белгилей кетсек, карыздын суммасына өткөн айда берилген товардык продукциянын суммасы кирет, тактап айтканда, декабрь айынын эсептери. Керектөөчүлөргө эсептер таратылган, бирок төлөнө элек эсеп дебитордук карыздын 334,5 млн сомун же 82,91% түзөт. 2021-жылдын декабрь айына берилген эсептердин төлөмү 2022-жылдын январь айында төлөнөт.

2021-жылдын 1-январына карата жылуулук энергияга болгон дебитордук карыздын негизги бөлүгүн “калк” тобу түзсө (75,06%), бюджеттик уюмдар (8,73%) жана башка топтогу керектөөчүлөрдүн дебитордук карызы 16,21% түзөт.

“Бишкекжылуулуктармагы” ААК тейлеген Бишкек шаарынын 90% турак үйлөрү СССР убагындагы жылытуу түркүмүндө болгондуктан, батирлердин инженердик тармагына кирүү мүмкүнчүлүгүнүн жоктугунан, карызкорлорду жылытуу түркүмүнөн ажыратуу мүмкүнчүлүгү болбогондуктан, дебитордук карыздарды чогултууда кыйынчылыктарды келтирип жатат.

         Дебитордук карыздар мурунку жылга караганда азайганы менен абдан эле чоң сумманы түзүүдө, демек, бул багытта тиешелүү деңгээлде иш-чараларды жүргүзүү керектигин Комитет белгилейт.

 

Жылуулук тармактарды жана жылуулук механикалык

жабдууларын оңдоо иштери

 

2021-жылдын 1-январына карата “Бишкекжылуулуктармагы” ААКтын оңдоо иштери 118,0 млн. сом суммасына аткарылды. План боюнча 120,8 млн. сом (98%), анын ичинде, жылуулук механикалык жабдуулары боюнча оңдоо иштери 103,5 млн. сом суммасына аткарылды, план боюнча 105,1 млн. сом (98,5%).

Жылуулук тармактардын эскирген жерлерин оңдоого 21,8 млн. сом (план боюнча 22,8 млн.сом (96%)) сарпталып, 2890,1 метр тармак (план боюнча 2894,5 м (99,85%)) калыбына келтирилди.

Бекиткич арматураларды алмаштыруу – 450 даана, план боюнча 450 даана (100%) 30,592 млн. сом суммасына, план боюнча 30,8 млн сом (99,3%).

Насостук станциялардын жабдууларын оңдоо – 2,3 млн. сом суммасына, план боюнча 2,3 млн. сом (100%).

Бузулган жылуулук изоляцияларын оңдоо – 1522,03 м2, план боюнча 1509,12 м2 (100,8%) 1,2 млн. сом суммасына, план боюнча 1,0 млн. сом (118,4%).

Жалпысынан алганда, эскирген жылуулук тармактарды изоляцияланган жаңы түтүктөргө алмаштырууну өз убагында жүргүзүү жылуулук жоготууларды төмөндөтүп, жылуулук берүү түркүмүнүн ишенимдүүлүгүн жогорулатат. Жылуулук берүүнү үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн түркүмүндө жарактуу бекиткич арматуралардын камсыздалышы абдан маанилүү. Жарактан чыгып калган бекиткич арматураларды алмаштыруу жылуулук тармактардын айрым участкаларын оңдоо иштерине чыгарууда, жылуулукту токтотуп, кайра кошуу иштерин аткарууда жеңилдик жаратат.

Магистралдык жана бөлүштүрүүчү жылуулук тармактардагы авариялык-калыбына келтирүүчү (тешиктерди бүтөө) оңдоо иштерине жалпы суммасы 4,0 млн.сом суммасы жумшалып, жылдык план боюнча 10,5 млн.сом (38,2%) 745,5 м тармак жана 25 даана бекитип жөнгө салуучу арматуралар калыбына келтирилди.

Жылытуунун үй ичиндеги түркүмүн жана ысык суу менен камсыздоосун техникалык жактан тейлөө чыгымдары 109,2 млн.сом түздү, план боюнча 109,9 млн.сом (99,4%).

Турак үйлөрдөгү жылуулук жана ысык суунун түтүктөрүн алмаштыруу – 45933,9 чарчы метр, план боюнча 44929ч/м  (102,2%).

Бекитип жөнгө салгыч арматураларды алмаштыруу Ду-15мм.ден Ду-100мм.чейин – 13237 даана, план боюнча 13063 даана (101,3%).

 

Жылуулук тармактардын магистралдык участокторун реконструкциялоо

 

2021-жыл үчүн капиталдык салымдар боюнча жумуштарды аткарууга:

- ишкананын өз каражаттарынын эсебинен 46,6 млн.сом (план боюнча 97,3 млн.сом);

- технологиялык кошуулар үчүн төлөм боюнча 30,4 млн.сом жумшалды (план боюнча 65,8 млн.сом).

         Жалпысынан төмөнкү 8 участок реконструкцияланды:

         Аталган 8 участокторго план боюнча реконструкцияга каралган сумма - 98,082 млн. сом.

         Факт боюнча сарпталган сумма: 70,182 млн. сом

Технологиялык кошуулар үчүн төлөм боюнча коюлган план 35,4 млн. сомго аткарылбаганын Комитет белгилейт.

Техникалык жоготуулар

 

Магистралдык жана бөлүштүргүч жылуулук тармагындагы анык техникалык жоготуулар энергияны үнөмдөө боюнча иш-чараларды, жеке келишимге өткөн турак жайлардын жертөлөлөрүндөгү ээси жок жылуулук тармактарын кабыл алууну жана сырттагы абанын анык температурасын камтыйт.

2021-жылдын 12 айы ичиндеги техникалык жоготуулар 488,32 миң Гкал түздү, бул жылуулук тармагына түшкөн жылуулуктун 23,82%ын түздү, план боюнча 484,12 миң Гкал же 24,86%. Жылуулук жоготуунун физикалык чоңдугунун өсүшү пландан 4,2 миң Гкал же 0,9% түздү. Жылуулук жоготуулардын көлөмүнүн өсүшү 2021-жылдагы жылуулук берүү күндөрү 183 күндү түзгөн, ал эми ченем боюнча 150 күн. Мындан тышкары, “Кыргызгидрометтин”  маалыматы боюнча, 2021-жылдын ноябрь айында сырткы абанын температурасы ченемден төмөн болгон.   

2020-жылдын 12 ай ичиндеги факты боюнча техникалык жоготуулары 523,05 миң Гкал же 25,19%ды түзгөн. Жылуулук жоготуулар 2020-жылдын ушул эле мезгилдеги деңгээлинен 34,73 миң Гкал же 6,64%га кыскарды.

Ысык суунун жана жылуулуктун жоготууларын азайтуу боюнча ишти күчөтүү керектигин Комитет белгилейт. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменти жоготууларды реалдуу эсептөөнүн негизинде жоготуулардын планын бекитип берүүсү абзел.

 

Эсептегич аспаптар

 

2022-жылдын 1-январына карата “Бишкекжылуулуктармагы” ААК 135 466 абонентти жылуулук энергиясы жана ысык суу менен камсыз кылып келет. 2021-жыл ичинде абоненттердин санынын өсүшү 3 986 абонентти түздү, анын ичинде абоненттердин “Калк” тобу боюнча 3 888 абоненттин жеке келишимге өткөн эсебинен.

Баардыгы 129 432 эсептегич аспаптар орнотулган, анын ичинде: 2 351 жылуулук эсептегич жана 127 081 суу өлчөгүч аспаптар (алардын ичинен 44 770 суу өлчөгүч "Бишкекжылуулуктармагы" ААКтын каражатынын эсебинен орнотулду).

Калк тобу боюнча – көп батирлүү үйлөрдө жылуулук энергиясын алып жаткан батирлердин саны 132 983 түзөт. 87 574 батирге 123 017 суу өлчөгүч орнотулган же жалпы батирлердин санынан пайыздык көрсөткүч менен 65,85%ды түзөт.

45 409 батирге суу жана жылуулук өлчөгүчтөрү орнотула элек экендигин, "Бишкекжылуулуктармагы" бул боюнча план иштеп чыгып, жакынкы убакта толугу менен суу өлчөгүчтөрдү орнотуу зарыл экендигин, ысык суунун жана жылуулуктун үнөмдөлүшүнө жакшы шарт түзүлөөрүн Комитет белгилейт.

 

Насыялар

 

 1. “Чыгыш” магистралдык тармагын реконструкциялоо II коё берилүүчү комплекс» долбоору, донор - Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду (РКӨФ).

Долбоорду ишке ашыруу алкагында “Чыгыш” магистралдык тармагынын II коё берилүүчү комплекси курулган.  Насыяга бөлүнгөн каражаттын суммасы 5,6 млн.АКШ доллары.  2019-жылдын 31-декабрында курулуш иштери аяктап, жылуулукту коё берүү боюнча алгачкы сыноо иштери жүргүзүлгөн.

“Бишкекжылуулуктармагы” ААК аталган долбоорго өз каражаттарынан 54,7 млн сом жумшаган.

Насыя төлөөнүн макулдашылган тизмегине ылайык Коом 2019-жылдын 29-октябрынан тартып негизги карызды жана пайыздарын төлөп келет.

2. «Жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу» долбоору, донор - Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы (ЭӨА), Дүйнөлүк банк, бюджет 31,0 млн. АКШ доллары.

Долбоордун алкагында, жумуштар төмөнкү багыттарда жүргүзүлөт:

1. “Чыгыш” магистралдык тармагын реконструкциялоо

2021-жылдын 23-апрелинде  тендер жарыяланган. 2021-жылдын 17-июнунда конкурстук сунуштар ачыкка чыгарылган. 2021-жылдын 17-декабрында тооруктун катышуучуларынын финансылык сунуштары ачыкка чыгарылган.

2021-жылдын 28-декабрында тендердик комиссия  жалгыз катышуучунун сунуштарын карап чыккан. Отурумдун жыйынтыгында,  тендердик комиссия тарабынан катышуучунун сунушу четке кагылган. Себеби, конкурстук сунуш бюджетте каралган суммадан 75%га  жогору болгон. Тендердик комиссиянын чечими 2011-жылдын январь айында чыгарылган “Товарларды, кызматтарды сатып алуу жана Дүйнөлүк банктан насыя алуучунун насыялар жана ЭРӨБ зайымдары, ЭӨАнын гранттары боюнча кеңеш берүү кызматтарынан тышкары тейлөөлөр боюнча” документациянын 2.61 пунктуна ылайык аткарылган. Ошондой эле, 2014-жылдын июль айында өзгөртүү киргизилген - “Эгерде сунуштар торуктун талаптарына дал келбегенде, натыйжалуу атаандаштык катталбаган учурда, катышуучу тооруктун бекитилген квалификациялык талаптарына ылайык келбеген учурунда же сунушталган баа Насыя алуучунун көрсөтүлгөн бюджетинен ашып кетсе, бардык сунуштарды четке кагуу негиздүү болуп эсептелет” деген техникалык документациясы жетекчиликке алынган. 2021-жылдын 30-декабрында баалоочу отчет макулдашууга Дүйнөлүк банкка жөнөтүлгөн.

2. Жеке жылытуучу пункттарды модернизациялоо (мындан ары-ЖЖП) - Имараттын деңгээлинде жеке жылуулук пункттарын модернизациялоо жана жылуулук энергиясын, ысык сууну эсептегич приборлорун орнотуу (ЭӨА финансылык каржылоосу – салыктарды эске албаганда, 13,9 млн.АКШ долл). Мында, 221 жаңы ЖЖП орнотулат жана учурдагы колдонулуп жаткан болжолдуу 1825 даана ЖЖП реконструкцияланат, жылуулук энергиясын жана ысык суунун көрсөткүчтөрүн аралыктан алуучу  акылдуу эсептегичтер орнотулат, болжолдуу 2000 даана жылуулук эсептегич жана 2000 даана ысык суу эсептегич приборлору.

Коронавирус пандемиясына байланыштуу, ЖЖП сатып алууга уюштурулган тоорукка катышууга табыштамалардын мөөнөтү бир нече ирет жылдырылган. Ошондой эле, дүйнө жүзү боюнча транспорттук тоскоолдуктардын шартында, бардык кызыккан тараптар тендерге катышууга билдирмелерин бере алышкан жок. Жыйынтыгында, банктык кепилдиктерди тариздөө, талап кылынган иш-кагаздар толук камтылбагандыгынан, баалар көрсөтүлгөн тизмеге толук жабдуулар киргизилбегендигинен жана жабдуулар талап кылынган техникалык шарттарга дал келбегендигинен ЖЖП камсыздоо боюнча тендердик сунуштар четке кагылган. Жылуулук эсептегич приборлору менен камсыздоо тендери боюнча да ушундай кырдаал түзүлгөн.

Ошондой эле, коронавирус пандемиясына байланыштуу бардык аспекттерди эске алуу менен бирге, Дүйнөлүк банк квалификациялык талаптарды жеңилдетүү максатында тендердик документацияга (ЖЖП жана эсептегич түйүндөрү) өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Тактап айтканда, тендердик иш-кагаздарынан банктык кепилдиктен баш тартып, Конкурстук сунуштарды аткарууга кепилдик берүүчү декларацияга өзгөртүү сунушталган. Мындай жеңилдетүү дүйнө жүзү боюнча жүрүп жаткан covid-19 эпидемиологиялык абалына байланыштуу болуп, донордун көз караштары боюнча, тендердик процесске катышуучулардын саны көбөйөт деген ой камтылган. Бирок, “Бишкекжылуулуктармагы” ААК банктык кепилдикти жокко чыгаруу жана Конкурстук сунуштарды аткарууга кепилдик берүүчү декларацияны тендердик процессте колдонууга макул эместигин билдирген. Анткени, тооруктарга катышууга банктык кепилдикти колдонуу мыйзамга каршы келген арыздануулардын келип чыгышына, тандоо процессин кечиктирүүгө жол бербейт. Ошондой эле, банктык кепилдикти колдонуу тендерге катышуучулардын күчтүү ниетин, жетиштүү дарамети жана атаандаш базар баасын камсыз кылат.

Жыйынтыгында, жогоруда аталган маселелер боюнча бардык аспектер макулдаштыруудан өткөрүлүп, 2020-жылдын 11-декабрында ЖЖП боюнча тендер, 2020-жылдын 22-декабрында эсептегич түйүндөрү боюнча кайтадан тендер жарыяланган.

Дүйнөлүк банк тарабынан жактырылгандан кийин, 2021-жылдын 5-октябрында жеке жылуулук пункттарын (ЖЖП), колдонуудагы ЖЖП капиталдык оңдоо иштеринен өткөрүүгө камдык тетиктерди жеткирүүгө контракт түзүлгөн. Ошондой эле эсепке алуучу приборлорду алып келүүгө жана орнотууга да контракт түзүлгөн.

3. Долбоорду ишке ашырууда колдоо көрсөтүү жана потенциалын бекемдөө  (болжолдуу бюджет 1,0 млн. АКШ доллары суммасы) - жылуулук энергиясын керектөө көлөмүнө жараша эсептерди таратуу түркүмүнө өтүүгө колдоо көрсөтүү; жылытуу жана ысык суу менен камсыздоо максаттары үчүн жылуулук энергиясынын тарифтерин аныктоо усулдугун талдоо жана тактоо; “Бишкекжылуулуктармагы” ААКтын эсеп-дүмүрчөктөрүн таратуу түркүмүн модернизациялоо; үй чарбалары үчүн маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү; “Бишкекжылуулуктармагы” ААКтын операциялык ишмердигин жакшыртуу; техникалык жана операциялык потенциалын жогорулатуу.

Азыркы убакта баардык алынган насыялар акча каражатын толук алганга чейин эле жеңилдик мөөнөтү аяктап, негизги кредитти төлөө мөөнөтү келип, төлөөдө кыйынчылыктар жаралып жатат. Ошондуктан, чет элдик каржы булактардан алган насыя боюнча кредиттин негизги төлөө мөөнөтү келгенге чейин каражаттарды өздөштүрүп, толук жумуштарды бүтүрүү зарыл экендигин Комитет эскертет.

 

Сатып алуулар

 

Жалпысынан 2021-жылы 116 конкурстук тооруктар жарыяланган, 272,6 млн. сом бөлүнүп, 228,8 млн. сомго келишимдер түзүлгөн. 43,8 млн. сом үнөмдөлгөн.

223,9 млн. сом суммасына - бир этаптуу ыкма менен 97 тоорук.

0,22 млн. суммасына – жөнөкөй ыкма менен 2 тоорук.

4,7 млн. сом суммасына – түз келишим түзүү ыкмасы менен 17 тоорук.

Жумуштарды жана тейлөө кызматтарын аткарууга  80,6 млн. сом суммасына келишимдер түзүлгөн.

Материалдарга 148,2 млн. сом суммасына келишимдер түзүлгөн, анын ичинде:

         - жылуулук тармактарды реконструкциялоо жана оңдоо иштерине (түтүктөр, тетиктер, бекитип жөнгө-салуучу арматуралар, компенсаторлор, сальник тыгыздоочу жана изоляциялоочу материалдар) - 97,7 млн.сом;

         - күнүмдүк колдонуудагы материалдарга (аспаптарга чыгымдалган материалдар, курулуш-чарбалык материалдар, электр-техникалык товарлар ж.б.) – 22,1 млн. сом;

                - күйүүчү май, атайын унаалар, транспорт тетиктери – 19,1 млн. сом;

         - атайын кийимдер – 0,96 млн. сом;

         - башка материалдар - 8,2 млн. сом.

“Бишкекжылуулуктармагы” ААКнын расмий сайтына баардык сатып алуулар боюнча кулактандыруулар, конкурстук тооруктардын жыйынтыктары боюнча толук маалымат жарыяланыш керек экендигин Комитет белгилейт. Ошондой эле, расмий сайттагы маалыматтар кыргызча жана орусча версияларында дал келбеген бөлүмдөрү дал келтирилүүсү зарыл.

 

Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздуктун абалы

 

Авариялар.

I. Механикалык-жылуулук жабдууларында:

2021-жылда  жылуулук тармактардын жана теплофикациялык жабдуулардын иштеринде I, II даражадагы иштебей калууларга жана аварияларга “Бишкекжылуулуктармагы” ачык акционердик коомунда катталган жок.

         2021-жыл ичинде эксплуатациялык райондордун кызматчылары тарабынан, керектөөчүлөргө жылуулук берүүнү токтотпостон, “Бишкекжылуулуктармагы” ААКтын балансында турган жылуулук тармактарынын 333 бузулган жерлери оңдолду.

II. Механикалык-жылуулук жабдууларында:

2021-жылда I, II даражадагы иштебей калуулар жана авариялар болгон жок.

2021-жылдын 12 ай ичинде “Бишкекжылууулуктармагы” ААКтын объекттеринде (№№1,2,4,5,7,8,9,10,12, “Энергетик”, “КТУ”, “Ботсад”, “Аэропорт” насостук станцияларында) электр менен камсыз кылуудан 127 өчүрүүлөр катталды. Насостук станцияларды электр менен камсыздоону үзгүлтүккө учуратууга “Түндүкэлектр” ААКтын жабдууларынын жана тармактарынын бузулуусу себеп болду.

 

2020-2021-жж. ичинде Бишкек ЖЭБ-1 чыккан жылуулук тармактарына туташтыруу боюнча каралган суроо-талаптардын саны

 

жыл

Объекттерди жылуулук тармактарына туташтырууга Бишкекбашархитектурасында каралган суроо-талаптардын саны,

Гкал/саат/ даана

Объекттерди жылуулук тармактарына туташтырууга берилген ТШ саны,

Гкал/саат/ даана

Объекттерди жылуулук тармактарына туташтырууга ТШ берүүдөн баш тартуулардын саны,

Гкал/саат/ даана

2020

36,23Гкал/саат/ 81 даана

 

19,32 Гкал/саат/ 45 даана

 16,91 Гкал/ саат/ 36 даана

2021

66,09Гкал/саат /116 даана

 

20,92 Гкал/ саат/ 46 даана

45,17 Гкал/саат /70 даана

 

Жаңы абоненттерди “Бишкекжылуулуктармагы” ААК жылуулук тармактарына туташтырууну 2009-жылдын 10-февралындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 100 токтомунун негизинде өткөрдү.

“Бишкекжылуулуктармагы” ААК ишканасы кардарларды жылуулук менен камсыз кылып, жылуулук эсептегичтерди орнотот. Жыл сайын ишканалар милдеттүү түрдө жылуулук эсептегичтерди текшерүүдөн өткөрүшөт, бирок бул кызматты аткарууга ААКда атайын кызмат жок экендигин Комитет белгилейт.

 “Бишкекжылуулуктармагы” ААК ишканасынын 2021-жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматты угуп жана талкуулап чыгып, Комитет төмөнкүдөй чечим кабыл алды:

1. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин, “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ААКсынын жана “Бишкекжылуулуктармагы” ААКсынын маалыматтары эске алынсын.

2. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине, “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ААКсына жана “Бишкекжылуулуктармагы” ААКсына сунушталсын:

- керектөөчүлөрдү жылуулук жана ысык суу менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүргүзүлсүн;

- авариялык өчүрүүлөрдү болтурбоо үчүн алдын алуу чаралары күчөтүлсүн;

- алынган кредиттерди өз мөөнөтүндө өздөштүрүү жана кайтаруу боюнча иштер күчөтүлсүн;

- “Бишкекжылуулуктармагы” ААКнын расмий сайтына бардык сатып алуулар боюнча кулактандыруулар, конкурстук тооруктардын жыйынтыктары боюнча толук маалыматтар жарыяланып турсун;

-“Бишкекжылуулуктармагы” ААК ишканасынын астында жылуулук эсептегичтерди жеринен барып текшерүүчү бөлүм ачуу мүмкүнчүлүгү каралсын;

- жаңы курулган үйлөрдү борбордук жылытуу түркүмүнө кошууда ачык-айкындуулук камсыз кылынсын;

- “Бишкекжылуулуктармагы” ААК ишканасы коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча көзөмөлдү күчөтсүн;

- Бишкек шаарынын мэриясы менен жол оңдоп түзөө иштеринин планын макулдашып, эскилиги жеткен жылуулук тармагын реконструкция иштерин жүргүзүүгө өз убагында жана тийиштүү каражаттар бөлүнүп турсун;

- жылуулук тармактарын ремонттоо жумуштарынын мөөнөтүн кечиктирүүгө жол бербөө;

- бул Чечимдин аткарылышы тууралуу маалыматты квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-числосуна чейин Комитетке берип турсун.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Отун-энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

 

Комитеттин төрагасы                                                             А. Турсунбаев