Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин VI чакырылышынын контролго алынган токтомдорунун, протоколдук тапшырмаларынын жана депутаттык суроо-талаптарынын аткарылышынын жүрүшү тууралуу МААЛЫМАТ 2016-жылдын 1-августуна карата

03-08-2016 14:25

Токтомдор, тапшырмалар,  депутаттык   суроо-талаптар

Баары

Аткарылгандары

Аткарууда тургандары

I.

Жогорку Кеңештин контролунда турган токтомдору:

277

188

89

1.

Жогорку Кеңештин комитеттеринин аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

248

182

66

2.

Жогорку Кеңештин  убактылуу депутаттык комиссияларын түзүү жөнүндө

3

2

1

3.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жөнөтүлгөндөр

-

-

-

4.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аткаруусуна   жөнөтүлгөндөр

22

4

18

5.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдардын   аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

1

-

1

6.

Жогорку Кеңештин  Иш башкармалыгынын аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

3

-

3

II.

Жогорку Кеңештин комитеттерине берилген протоколдук тапшырмалар

81

50

31

III.

Төмөнкүлөргө жиберген депутаттык  суроо-талаптар:

418

414

4

1.

Жогорку Кеңештин  жетекчилигине жана комитеттерине

-

-

-

2.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына

1

1

-

3.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

417

413

4

4.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга 

-

-

-