Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин контролунда турган токтомдордун, протоколдук тапшырмалардын жана депутаттык суроо-талаптардын аткарылышы жөнүндө МААЛЫМАТ 2020- жылдын 2- мартына карата

04-03-2020 09:54

Токтомдор, тапшырмалар,  депутаттык   суроо-талаптар

Баары

Аткарылгандары

Аткарууда тургандары

I.

Жогорку Кеңештин контролунда турган токтомдору:

1054

896

158

1.

Жогорку Кеңештин комитеттеринин аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

909

791

118

2.

Жогорку Кеңештин  убактылуу депутаттык комиссияларын түзүү жөнүндө

18

12

6

3.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жөнөтүлгөндөр

-

-

-

4.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аткаруусуна   жөнөтүлгөндөр

113

84

29

5.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдардын   аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

9

5

4

6.

Жогорку Кеңештин  Аппаратынын,  Иш башкармалыгынын аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

5

4

1

II.

Жогорку Кеңештин комитеттерине берилген протоколдук тапшырмалар

434

368

66

III.

Төмөнкүлөргө жиберген депутаттык  суроо-талаптар:

2224

2198

26

1.

Жогорку Кеңештин  жетекчилигине жана комитеттерине

-

-

-

2.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына

5

5

-

3.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

2219

2193

26

4.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга 

-

-

-