Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин контролунда турган токтомдордун, протоколдук тапшырмалардын жана депутаттык суроо-талаптардын аткарылышы жөнүндө МААЛЫМАТ 2020- жылдын 1 – октябрына карата

30-09-2020 17:42

Токтомдор, тапшырмалар,  депутаттык   суроо-талаптар

Баары

Аткарылгандары

Аткарууда тургандары

I.

Жогорку Кеңештин контролунда турган токтомдору:

1219

1002

217

1.

Жогорку Кеңештин комитеттеринин аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

1057

890

167

2.

Жогорку Кеңештин  убактылуу депутаттык комиссияларын түзүү жөнүндө

18

14

4

3.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жөнөтүлгөндөр

-

-

-

4.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аткаруусуна   жөнөтүлгөндөр

129

88

41                                                                                                               

5.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдардын   аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

10

6

4

6.

Жогорку Кеңештин  Аппаратынын,  Иш башкармалыгынын аткаруусуна  жөнөтүлгөндөр

5

4

1

II.

Жогорку Кеңештин комитеттерине берилген протоколдук тапшырмалар

458

403

55

III.

Төмөнкүлөргө жиберген депутаттык  суроо-талаптар:

2388

2367

21

1.

Жогорку Кеңештин  жетекчилигине жана комитеттерине

-

-

-

2.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына

5

5

-

3.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

2383

2362

21

4.

Министрликтерге,  ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга 

-

-

-