Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин контролунда турган токтомдордун, протоколдук тапшырмалардын жана депутаттык суроо-талаптардын аткарылышы жөнүндө МААЛЫМАТ 2021-жылдын 1-апрелине карата

09-04-2021 12:05

Токтомдор, тапшырмалар, депутаттык суроо-талаптар

Баары

 

Аткарылгандары

Аткарууда

тургандары

I.

Жогорку Кеңештин  конролунда турган  токтомдору:

 

1235

 

1017

 

218

1.

Жогорку Кеңештин комитеттеринин аткаруусуна жөнотүлгөндөр

 

1057

 

890

 

167

2.

Жогорку Кеңештин убактылуу депутаттык комиссияларын түзүү жөнүндө

 

20

 

14

 

6

3.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жөнөтүлгөндөр

 

-

 

-

 

 

-

4.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

 

143

 

102

 

41

5.

Министрликтерге, ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдардын аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

 

10

 

7

 

3

6.

Жогорку Кеңештин Аппаратынын, Иш башкармалыгынын аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

 

5

 

4

 

1

II.

Жогорку Кеңештин комитеттерине берилген протоколдук тапшырмалар

 

500

 

438

 

62

III.

Төмөнкүлөргө жиберген депутаттык суроо-талаптар:

 

2503

 

2482

 

21

1.

Жогорку Кеңештин жетекчилигине жана комитеттерине

 

-

 

-

 

-

2.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына

 

7

 

5

 

2

3.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

 

2496

 

2477

 

19

4.

Министрликтерге, ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга

 

-

 

 

-

 

-