Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин контролунда турган токтомдордун, протоколдук тапшырмалардын жана депутаттык суроо-талаптардын аткарылышы жөнүндө МААЛЫМАТ 2021-жылдын 30-июнуна карата

05-07-2021 14:17

Токтомдор, тапшырмалар, депутаттык суроо-талаптар

Баары

 

Аткарылгандары

Аткарууда

тургандары

I.

Жогорку Кеңештин  конролунда турган  токтомдору:

 

1247

 

1039

 

208

1.

Жогорку Кеңештин комитеттеринин аткаруусуна жөнотүлгөндөр

 

1057

 

890

 

167

2.

Жогорку Кеңештин убактылуу депутаттык комиссияларын түзүү жөнүндө

 

22

 

14

 

8

3.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жөнөтүлгөндөр

 

-

 

-

 

 

-

4.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

 

153

 

124

 

29

5.

Министрликтерге, ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдардын аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

 

10

 

7

 

3

6.

Жогорку Кеңештин Аппаратынын, Иш башкармалыгынын аткаруусуна жөнөтүлгөндөр

 

5

 

4

 

1

II.

Жогорку Кеңештин комитеттерине берилген протоколдук тапшырмалар

 

534

 

489

 

45

III.

Төмөнкүлөргө жиберген депутаттык суроо-талаптар:

 

2624

 

2614

 

10

1.

Жогорку Кеңештин жетекчилигине жана комитеттерине

 

-

 

-

 

-

2.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына

 

7

 

7

 

0

3.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

 

2617

 

2607

 

10

4.

Министрликтерге, ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга

 

-

 

 

-

 

-