«Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2021-жылдын 29-июлунан тартып коомдук талкууга коюлат

29-07-2021 13:04

Демилгечилер: Жогорку Кеңештин депутаттары Э.Токтолиев, С.Исманов, Ш.Абдылдаев 

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-88-25, Karnegi16@gmail.com 

Каттоо  № 6-11253/19      28.07.2021

Долбоор

Маалымкат-негиздеме

Салыштырма-таблица 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы