2021-жылдын 29-июлундагы № 4826-VI Жалал-Абад областынын Чаткал районундагы “Вертекс Голд Компани” ЖЧК ишин, анын айлана-чөйрѳгѳ тийгизген таасирин жана тоо-кен өнөр жайы жаатындагы мыйзамдардын талаптарынын сакталышын иликтөө боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясынын ишинин  жыйынтыктары жөнүндө

29-07-2021 15:39

Жалал-Абад областынын Чаткал районундагы “Вертекс Голд Компани” ЖЧК ишин, анын айлана-чөйрѳгѳ тийгизген таасирин жана тоо-кен өнөр жайы жаатындагы мыйзамдардын талаптарынын сакталышын иликтөө боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясынын ишинин  жыйынтыктары жөнүндө

 

Жалал-Абад областынын Чаткал районундагы “Вертекс Голд Компани” ЖЧК ишин, анын айлана-чөйрѳгѳ тийгизген таасирин жана тоо-кен өнөр жайы жаатындагы мыйзамдардын талаптарынын сакталышын иликтөө боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясынын ишинин жыйынтыктары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Т.У. Жоробековдун маалыматын угуп жана убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун карап, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши  т о к т о м   к ы л а т:

1. Жалал-Абад областынын Чаткал районундагы “Вертекс Голд Компани” ЖЧК ишин, анын айлана-чөйрөгѳ тийгизген таасирин жана тоо-кен өнөр жайы жаатындагы мыйзамдардын талаптарынын сакталышын иликтөө боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясынын корутундусу эске алынсын.

2. Убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунда баяндалган анын ишинин жыйынтыктары боюнча “Вертекс Голд Компани” ишмердүүлүгү жана тиешелүү мамлекеттик органдардын иши жетишсиз деп таанылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ушул токтому жана убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусу тийиштүү чараларды көрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине жөнөтүлсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Отун-энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетине жүктөлсүн.

 

 

 

Төрага                                                                                       Т.Т. Мамытов