2021-жылдын 29-июлундагы № 4827-VI “2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 25-июнундагы № 3966-VI токтомуна жана “Мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программаны бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2011-жылдын 8-июлундагы № 941-V токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

29-07-2021 15:43

“2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 25-июнундагы № 3966-VI токтомуна жана “Мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программаны бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2011-жылдын 8-июлундагы № 941-V токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

 

Мамлекеттик менчикти натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши  т о к т о м   к ы л а т:

 

2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

1) 2-главанын 4-пункттунда:

 

-биринчи абзацтагы “25” деген цифралар “29” деген цифраларга алмаштырылсын;

 

-1-пункттагы “10” деген цифралар “14” деген цифраларга алмаштырылсын;

 

2) 2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасынын 1-тиркемесинде:

 

 төмөнкүдөй мазмундагы 31-35-пункттар менен толукталсын:

 

31

“Кепилдик фонд” ААК

4 132 000

14,09

14,09

 

32

“Альфа Телеком” ЖАК

170 000

100

100

 

33

“Евразиялык Сактык Банкы” ААК

300 000

76,56

76,56

 

34

“Керемет Банк” ААК

8 698 746,4

0,74

0,74

 

35

“Бакай Банк” ААК

2 771 743

1,2612

1,2612

 

 

-төмөнкүдөй мазмундагы 10-пункт алып салынсын:

 

10

“Хайдаркан сымап акционердик коому” ААК

132279,4

99,9865

99,9865

 

 

 

 

 

Төрага                                                                                  Т.Т. Мамытов