2022-жылдын 20-июнундагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитетинин  мүчөлөрүнүн, Комитеттин жыйынына катышуусу жөнүндө маалымат

21-06-2022 10:00

2022-жылдын 20-июнундагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитетинин  мүчөлөрү, Комитеттин жыйынына катышуусу жөнүндө маалымат

Ф. А. А.

 

Катышты       

Жөнү бар себептер менен катышкан жок  

1.

Раимбачаева Винера Калыбековна

Катышты     

 

2.

Молдобекова Гулкан Сакиновна

Катышты   

 

3.

Маткеримов Айбек Тураталиевич

Катышты  

 

4.

Исатбек кызы Аида

Катышты     

 

5.

Садырбаева Жылдыз Эсенбековна

 

Катышкан жок  

6.

Айдарова Айгуль Абдисаламовна

Катышты