2022-жылдын 14-сентябрындагы № 470-VII «2021-жылдын 28-декабрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Гранттык макулдашууну («Шаардык транспортту электрлештирүү» долбоору) (Атайын операциялар); Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Гранттык макулдашууну («Шаардык транспортту электрлештирүү» долбоору) (Жогорку технологиялар фонду); Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кредиттик макулдашууну («Шаардык транспортту электрлештирүү» долбоору) ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу

14-09-2022 11:54

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши т о к т о м к ы л а т:

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы
демилгелеген (2022-жылдын 8-апрелиндеги № 192 токтому)
«2021-жылдын 28-декабрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз
Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Гранттык
макулдашууну («Шаардык транспортту электрлештирүү» долбоору)
(Атайын операциялар); Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү
банкынын ортосундагы Гранттык макулдашууну («Шаардык транспортту
электрлештирүү» долбоору) (Жогорку технологиялар фонду); Кыргыз
Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кредиттик
макулдашууну («Шаардык транспортту электрлештирүү» долбоору)
ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл
алынсын.

 

Төраганын орун басары                                                             У.Б. Примов