2022-жылдын 26-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитетинин мүчөлөрүнүн, Комитеттин жыйынына катышуусу жөнүндө маалымат

26-09-2022 14:50

2022-жылдын 26-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык саясат боюнча комитетинин  мүчөлөрүнүн Комитеттин жыйынына катышуусу жөнүндө маалымат

Ф. А. А.

Катышты       

Жөнү бар себептер менен катышкан жок  

1.

Раимбачаева Винера Калыбековна

 

 

 

Жөнү себептер менен катышкан жок (2022-жылдын

23-сентябрындагы кир. № 6-18797/22 каты)

2.

Молдобекова Гулкан Сакиновна

Катышты   

 

3.

Маткеримов Айбек Тураталиевич

 

 

 

Жөнү себептер менен катышкан жок (2022-жылдын

26-сентябрындагы кир. № 6-18908/22 каты)

4.

Исатбек кызы Аида

Катышты     

 

5.

Садырбаева Жылдыз Эсенбековна

 

   

Жөнү себептер менен катышкан жок (2022-жылдын

23-сентябрындагы кир. № 6-18793/22 каты)

6.

Айдарова Айгуль Абдисаламовна

Катышты