Жогорку Кеңештин Токтомдору

25-06-2020 23:10

2020-жылдын 25-июнундагы № 4058-VI «2020-жылдын 19-июнунда Бишкек шаарында кол коюлган  Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы «Шаарды өнүктүрүү», «Айылды суу менен камсыз кылууну жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү», «Айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жана тамак-ашты жакшыртуу», «Токой экосистемаларын интеграцияланган башкаруу» долбоорлорун каржылоо, «Айылды суу менен камсыз кылууну жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү» долбоорун кошумча каржылоо жана Кыргыз Республикасы менен Эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы «Токой экосистемаларын интеграцияланган башкаруу» долбоорун каржылоо жөнүндө макулдашууларга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу макулдашуу-каттарын ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө

25-06-2020 23:09

2020-жылдын 25-июнундагы № 4057-VI «2020-жылдын 19-июнунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы «Шаарды өнүктүрүү», «Айылды суу менен камсыз кылууну жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү», «Айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жана тамак-ашты жакшыртуу», «Токой экосистемаларын интеграцияланган башкаруу» долбоорлорун каржылоо, «Айылды суу менен камсыз кылууну жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү» долбоорун кошумча каржылоо жана Кыргыз Республикасы менен Эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы «Токой экосистемаларын интеграцияланган башкаруу» долбоорун каржылоо жөнүндө макулдашууларга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу макулдашуу-каттарын ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө

25-06-2020 23:09