Жогорку Кеңештин жыйындарына депутаттардын катышуусу