Жогорку Кеңештин комитеттеринин жыйындарына депутаттардын катышуусу