Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

Депутаттын коомдук кеңешчиси жана жардамчысы кызматынан бошотулгандардын тизмеси

АБДИЕВ Тилек Таштанбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Л. Халикованын коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-июнунан тартып бошотулду (ырастама № 30).

АБДЫКАСЫМ кызы Мээрим - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А. Аманкуловдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08 - июнунан тартып бошотулсун жана № 672 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АБДЫКАСЫМОВ Марат Ракымбергенович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.А. Кадыркуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 06-февралынан тартып бошотулсун жана № 271 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АБДЫЛДАЕВА Айкумуш Бакытбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д. Асылбек уулунун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2015-жылдын 22-декабрынан тартып бошотулсун жана № 55 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АБДЫНАЗАРОВ Рахманберды Эрматович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 562 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АБЫЛКАСЫМОВА Мээрим Абылкасымовна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.К. Турускуловдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 20-апрелинен тартып бошотулсун жана № 452 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АВАЗБЕК уулу Даниярбек - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.Т. Зулушевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 16-декабрынан тартып бошотулду (ырастама № 839).

АВАНОВ Болотбек Аванович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Б.И. Сулеймановдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 13-апрелинен тартып бошотулсун жана № 416 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АЖИБАЕВ Ильяскожо Рахманбердиевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 169 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АЖИМАТОВА Айгүл Кадырбаевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.У. Сатыбалдиевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 670).

АЖЫБЕКОВ Бактыгул Ажыбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 631).

АЙТБАЕВ Руслан Маратович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А. Аманкуловдун коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2017-жылдын 08 - июнунан тартып бошотулсун жана № 781 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

АЙТМАТОВ Нурлан Таалайбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 212).

АКМАТОВ Абийбилла - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 702).

АКЫМБЕКОВ Русланбек Сапарбаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты П.Р. Тулендыбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 24-августунан тартып бошотулду (ырастама № 382).

АЛМАЗБЕКОВ Тилек Алмазбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.И. Джакупованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 01-январынан тартып бошотулду (ырастама № 507).

АЛЫМОВА Назгуль Маматарыповна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 374).

АМАНГЕЛЬДЫЕВ Ормонбек Амангельдыевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 847).

АНАСОВ Замир Ысмаилович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 575).

АРТЫКБАЕВ Алманбет Жанышбекович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 564 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.