“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2016-жылдын 5-декабрынан тартып коомдук талкууга коюлат

05-12-2016 15:37

Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаттары М.Бакиров, А.Назаров

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-86-40

Каттоо  № 6-28846/16      02.12.2016

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү туралуу»

 

1-берене

«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" газетасы 2015-жылдын 5-майы N 40) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

1) 2-берененин:

- 6 – бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

“3) беш жүз миң сомго чейинки товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан сатып алууларга.”;

- төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

“7. Беш жүз миң сомго чейинки товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан сатып алуулардын отчету (10 күн ичинде) сатып алуулар боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу органынын мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында ачык көрсөтүлөт.”.

2) 27-берененин:

- 1-бөлүгүнүн 1-пункту “тажрыйбасы жана”деген сөздөрдөн кийин “окшош” деген сөз менен толукталсын;

- 1-бөлүгүнүн 2-пункту “каражаттарынын болушу” деген сөздөрдөн кийин “жөнүндө берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кепилдик каты” деген сөздөр менен толукталсын.

3) 49-берененин 1-бөлүгү “ал коомчулуктун,” деген сөздөрдөн кийин “өкмөттүк эмес уюмдардын,” деген сөздөр менен толукталсын.

 

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

            Бул мыйзам долбоору республиканын аймактарындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары-айыл өкмөттөрдүн «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарын аткаруудагы иштерин жөнөкөйлөштүрүү менен натыйжалуу иш алып барууларына багытталган.

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизги принциби жана максаты – сатып алуунун эффективдүүлүгүн жана максималдуу үнөмдүүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле жеткирүүчүлөр арасында туура атаандаштыкты өнүктүрүү жана катышуусун кеңейтүү болуп эсептелет. Бул жакшы мыйзам, өз учурунда кабыл алынган. Бирок, бүгүнкү күндө региондордогу айыл өкмөттөрүндө, аталган мыйзамдын талаптарын аткаруу бир топ түйшүктөрдү жаратууда. Алардын негизги себептери болуп айрым айыл өкмөттөрүндө интернет байланыштын жоктугу (171 айыл өкмөттөрүндө интернет жок), интернет байланышы бар айыл өкмөттөрдө электр жарыгынын тез-тез өчүшү, интернет байланышынын туруктуу иштебеши себепкер болууда. Натыйжада товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар боюнча электрондук порталга жайгаштыруу оорчулугу келип чыгууда. Бул боюнча региондордогу көпчүлүк айыл өкмөттөрүнүн өкүлдөрү жолугушууга барганда бизге кайрылышууда. Барыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө бардык чарбалык-социалдык объектилер айыл өкмөттөрдүн карамагында. Жогорудагы себептерден улам, түзүлгөн кырдаалга жараша өз учурунда зарыл керектүү товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү ыкчам сатып алууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ошондуктан бул тоскоолдуктарды жөнгө салуу максатында “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин 6-пунктуна өзгөртүүлөр сунушталууда.

Аталган долбоор Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына ылайык келет, кабыл алуу социалдык, экологиялык, коррупциялык жана гендердик кесепеттерге алып келбейт. Мыйзамдын долбоору ишкердикти козгобойт, аны жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүү талап кылынбайт.

Бул мыйзамды ишке ашырууда мамлекеттик бюджеттен каражат сарпталбайт.

Бул долбоор коомдук талкуулоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин  расмий сайтына жайгаштырылган, жыйынтыгы боюнча сын-пикирлер, сунуштар түшкөн жок.

 

                                                                                                 М.Бакиров

                                                                                                 А. Назаров

 

 

 

 

Долбоор

«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү туралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорунун

салыштырма таблицасы

 

Колдонуудагы редакция

Сунушталган редакция

 

2-берене. Жөнгө салуу предмети

6. Ушул мыйзам төмөндөгүлөргө карата жайылтылбайт:

1) майыптар коомдорунан товарларды мамлекеттик сатып алууларга;

2) ден-соолугу дене-бой жагынан чектелген жеке ишкерлерден жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларга (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-берене. Берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык дайындары

1-бөлүк.

1) иш тажрыйбасы жана товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн аткарылган көлөмү;

 

2) финансалык мүмкүнчүлүктөрдүн болушу, чыгаша тартууларынын болбошу, жетишерлик жүгүртүү каражаттарынын болушу;

 

 

 

49-берене. Даттанууларды кароо боюнча орган жана даттанууну кароонун жол-жобосу

1.Даттанууларды обьективдерди кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү даттанууларды жана нааразылыктарды кароо боюнча ведомстволор аралык көз карандысыз комиссияны (мындан ары-ведомстволораралык көз карандысыз комиссия) түзөт, ал коомчулуктун, мамлекеттик сатыпалуулар жагында сертификацияланган адистердин өкүлдөрүнөнтурат. Ведомстволораралыккөзкарандысыз комиссия Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен жобону жетекчиликке алат.

 

 

2-берене. Жөнгө салуу предмети

6. Ушул мыйзам төмөндөгүлөргө карата жайылтылбайт:

1) майыптар коомдорунан товарларды мамлекеттик сатып алууларга;

2) ден-соолугу дене-бой жагынан чектелген жеке ишкерлерден жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларга (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча).

3) беш жүз миң сомго чейинки товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынансатып алууларга.

7. Беш жүз миң сомго чейинки товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан сатып алуулардын отчету (10 күн ичинде)сатып алуулар боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу органынын мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталындаачык көрсөтүлөт.

 

27-берене. Берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялыкдайындары

1-бөлүк.

1) иш тажрыйбасы жана окшоштоварларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн аткарылган көлөмү;

2) финансалык мүмкүнчүлүктөрдүн болушу, чыгаша тартууларынын болбошу, жетишерлик жүгүртүү каражаттарынын болушу жөнүндөберүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кепилдик каты;

 

49-берене. Даттануулардыкарообоюнча орган жанадаттануунукароонунжол-жобосу

1.Даттанууларды обьективдерди кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү даттанууларды жана нааразылыктарды кароо боюнча ведомстволор аралык көз карандысыз комиссияны (мындан ары-ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия) түзөт, ал коомчулуктун, өкмөттүк эмес уюмдардын, мамлекеттик сатып алуулар жагында сертификацияланган адистер дин өкүлдөрүнөн турат. Аталган комиссия 6 айлык мөөнөткө түзүлөт. Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен жобону жетекчиликке алат.

 

 


 

 Көрүүлөрдүн саны : 2099