2016-жылдын 30-ноябры № 1134-VI “Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018 - 2019-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу

14-12-2016 11:12

2016-жылдын 30-ноябры № 1134-VI

“Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018 - 2019-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү демилгелеген (2016-жылдын 24-августундагы № 457-токтому) “Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018 - 2019-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору экинчи окууда кабыл алынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

1) төмөндөгү чараларды кабыл алсын:

“Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин, фракцияларынын жана депутаттарынын сунуштарын аткаруу боюнча жана аларды Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджетине карата өзгөртүүлөрдүн долбоорунда карасын (№ 1, 2-тиркемелер);

“Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын сунуштарын аткаруу боюнча;

таза суу менен камсыздоону жана суу бөлүштүрүүнү өнүктүрүүгө каралган каражаттардын көлөмүн көбөйтүү боюнча;

саламаттык сактоону каржылоого (трансплантацияланган органдары бар адамдарды колдоого, гемодиализди, онкологиялык дарылоону, ВИЧ жана туберкулёзду) каралган каражаттардын көлөмүн көбөйтүү боюнча;

Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна төмөндөгүдөй айрым тиркемелерди киргизүү боюнча:

-мамлекеттик сатып алуулардын тизмегин;

-аталган аймактардагы курулуштардын зарылдыгын негиздөө, социалдык объектилердин (билим берүүнүн, саламаттык сактоонун, спорт объектилеринин жана ж.б.) стандарттарынын талаптарына ылайык калктын керектөөлөрүн камсыздоо зарылдыгын негиздөө менен “капиталдык салым” беренеси боюнча каржылануучу курулуш жана реконструкциялоо объектилеринин тизмегин;

2012-2016-жылдары толук көлөмүндө каржыланбай калган социалдык объектилердин курулушун акыр-аягына чейин бүткөрүү үчүн 8,7 млрд. сом суммасында кошумча каражаттарды издеп табуу боюнча;

аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына, эмгекке жарамсыз жарандарга, кош бойлуу жана төрөгөн аялдарга мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөөгө 2016-жылы пайдаланылбай калган 115,0 млн. сом өлчөмүндөгү суммаларды калыбына келтирүү боюнча;

аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүкчөлөрү жана ведомстволук караштуулуктагы уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн Бирдиктүү реестрине (тизмегине) аларды каржылоонун стандарттарын иштеп чыгуу менен республикалык бюджеттен каржылануучу жарым стационардык мекемелердин жана уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүн киргизүү боюнча;

аныктоо жана пайдалануу усулдарынын (формуласынын) ачык-айкындуулугун камсыздоонун эсебинен теңдештирүүчү трансферттердин көлөмдөрүн аныктоону өркүндөтүү боюнча;

республиканын укук коргоо органдарынын бюджеттеринин жашыруундуулук режимин жокко чыгаруу боюнча;

аткаруу бийлигинин бардык органдарын программалык бюджеттөөгө өткөрүү боюнча;

республиканын бюджетинин ачык-айкындуулук индексин жогорулатуу боюнча мамлекеттик чараларды иштеп чыгуу боюнча;

2) төмөндөгү маселелерди карасын:

укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан азык-түлүк пайкасынын өлчөмүн жогорулатуу;

уруксат берүүчү документтерди алуу үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн көбөйтүү;

-эмгек ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу үчүн тышкы мигранттар тарабынан - жылына 50,0 миң сомго чейин, бул республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн 400,0 млн. сомдон кем эмес көбөйтүүгө өбөлгө түзөт;

-алкоголдук продукцияларды сатуу үчүн;

Кыргыз Республикасына келген жарандарды чек арадан контролдоо үчүн жабдууларды сатып алуу;

саламаттык сактоо объектилеринин (бейтапканалардын, клиникалардын, стационардык мекемелердин) аймактарында аларды ижарага алгандыгы үчүн акы төлөө өлчөмдөрүн, дары-дармек каражаттарынын баасын оптималдаштыруу максаттарында сатылуучу дары-дармек каражаттарынын баасын башка жерлерде жайгашкан ушуга окшош субъектилерге салыштыруу менен анализдөө аркылуу аптекаларды инвентаризациялоону жүргүзүү;

-формалдуу эмес эмгек рыногун өнүктүрүүнү, ЕАЭБге кирүүнү, эмгек миграциясын жана калктын картаюу тенденциясын эске алуу менен пенсиялык камсыздандырууну реформалоо;

-республикалык бюджетте каралган пенсияларды, жөлөкпулдарды жана башка төлөмдөрдү ал мамлекеттик органдардын каражаттарынан төлөөдө бюджеттик каражаттарды оптималдаштыруу жана аларды маанилүү иш-чараларга пайдалануу максаттарында киреше салыгын жана социалдык төгүмдөрдү төлөөгө өткөрүүнү камсыздоо менен мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин “аскер кызматчысы” статусун жокко чыгаруу;

-эмгекке акы төлөөнүн бирдиктүү ставкаларын кызмат орундарынын квалификациясынын жана иерархиясынын деңгээлине жараша ылайык келтирүүнүн эсебинен Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясын кошуп алганда мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөлөрдү оптималдаштыруу;

-Кыргыз Республикасынын аймагында “башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу” беренеси боюнча бюджеттик каражаттардан жүргүзүлгөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды 20 пайыздан кем эмес жүзөгө ашыруу;

3) төмөндөгүлөрдү иштеп чыксын:

-2017-жылдан тартып 2019-жылды кошуп алгандагы мезгилге карата укук коргоо органдарынын кызматкерлерине эмгек акыларын жогорулатуунун концепциясын;

-“капиталдык салым” беренеси боюнча каржылануучу курулуш жана реконструкциялоо тизмегине киргизүү үчүн объектилерди тандоо критерийлерин.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитети кабыл алынган жазуу жүзүндөгү сунуштарды жана түзөтүүлөрдү эске алуу менен жогоруда көрсөтүлгөн мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизсин.

 

 

 

Төрага                                                                                 Ч.А. ТурсунбековКөрүүлөрдүн саны : 1591