2016-жылдын 1-декабры № 1156-VI “Алдыдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумга катышуучу шайлоочулардын тизмелерин иликтөө боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясын түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 2-ноябрындагы № 1040-VI токтому менен түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин мөөнөтүн узартуу тууралуу

14-12-2016 12:56

2016-жылдын 1-декабры № 1156-VI

“Алдыдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумга катышуучу шайлоочулардын тизмелерин иликтөө боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясын түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 2-ноябрындагы № 1040-VI токтому менен түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин мөөнөтүн узартуу тууралуу

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м  к ы л а т:

 

“Алдыдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумга катышуучу шайлоочулардын тизмелерин иликтөө боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясын түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 2-ноябрындагы № 1040-VI токтому менен түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин мөөнөтү бир айга узартылсын.

 

 

 

Төраганын орун басары                                                      Н.К. АлимбековКөрүүлөрдүн саны : 1236