Шрифттин өлчөмү:
А-
А
А+
Түстөр:
А
А
А
Сүрөттөр:
Өчүрүү
Кадимки версия

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 9-мартынан тартып коомдук талкууга коюлат

09-03-2017
11:03

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты А.Омурбекова

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-92-83

Каттоо  № 6-5369/17      06.02.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

Кыргыз РеспубликасынынМыйзамы «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

1-берене

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, 229-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьяда:

а) 1-бөлүктүн “а” пунктчасынын биринчи абзацында “17,25 пайыз” деген цифралар жана сөздөр “17 пайыз” деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

б) 1-бөлүктүн “а” пунктчасынын бешинчи абзацы алып салынсын;

в) 1-бөлүктүн “б” пунктчасынын биринчи абзацында“15,25 пайыз” деген цифралар жана сөздөр “15 пайыз” деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

г) 1-бөлүктүн “6” пунктчасынын төртүнчү абзацы алып салынсын;

д) 1-бөлүктүн “г” пунктчасынын биринчи абзацында “15,25 пайыз” деген цифралар жана сөздөр “15 пайыз” деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

е) 1-бөлүктүн “г” пунктчасынын төртүнчү абзацы алып салынсын;

ж) 2-бөлүктүн “а” пунктчасынын биринчи абзацында “10” деген цифра “12” деген цифра менен алмаштырылсын;

з) 2-бөлүктүн расмий тилдеги “а” пунктчасы төмөнкүдөй мазмундагы экинчи, үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи абзацтар менен толукталсын:

и) 2-бөлүктүн “а-1” пунктчасынын экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын “а” пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго 10 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайызөлчөмүндө;”;

к) 2-бөлүктүн расмий тилдеги “а-1” пунктчасынын үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи абзацтары алып салынсын;

л) 2-бөлүктүн мамлекеттик тилдеги “а” пунктчасы төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

“милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;”;

2) 3-статьяда:

а) “а” пунктчасынын экинчи абзацында “17,25 пайыз” деген цифралар жана сөздөр “17 пайыз” деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

б) “а” пунктчасынын алтынчы абзацы алып салынсын;

в) “б” пунктчасынын биринчи абзацында “9,5” деген цифралар “11,5” деген цифралар менен алмаштырылсын;

г) “б” пунктчасынын экинчи абзацында “фонддор боюнча” деген сөздөр алып салынсын;

д) “б” пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“б) иштеген пенсионерлерди кошпогондо, каржылоо булактарына карабастан өздөрүнүн пайдасына кошуп эсептелген төлөмдөрүнүн бардык түрлөрүнөн ай сайын кызматкерлер үчүн, 11,5 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго – 7,5 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

Ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын “а” пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго 9,5 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз.”;

е) “в” пунктчасы “2 пайыз” деген сөздөрдөн кийин жана “Милдеттүү медициналык камсыздандырууга – 2 пайыз” деген сөздөр менен толукталсын;

 

3) 4-статьяда:

а) 1-бөлүктүн “а” пунктчасынын экинчи абзацында “13,25 пайыз” деген цифралар жана сөздөр “13 пайыз” деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

б) 1-бөлүктүн “а” пунктчасынын бешинчи абзацы алып салынсын;

в) “б” пунктчасы “2 пайыз” деген сөздөрдөн кийин жана “милдеттүү медициналык камсыздандырууга – 2 пайыз” деген сөздөр менен толукталсын;

 

4) 5-1-статьяда:

а) 1-бөлүктүн “б” пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“б) иштеп жаткан пенсионерлерди кошпогондо, иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарында катталышынын түрүнө карабастан туруктуу же убактылуу ишке жалданган кызматкерлер, кызматкерлер, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашап жаткан чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына кошуп эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын – 12 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго – 8 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

Ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын “а” пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго 10 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз.”;

пенсионер кызматкерлер үчүн – Пенсиялык фондго 8 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө.

в) I жана II топтордогу майып кызматкерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынын жана аларга теӊештирилген адамдарды кошпогондо) каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына кошуп эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз.”;

 

5) 6-статьяда:

а) 3-бөлүктүн “а” пунктчасынын биринчи абзацында “6 пайыз” деген цифра жана сөздөр “5,75 пайыз” деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

б) 3-бөлүктүн “а” пунктчасынын бешинчи абзацы алып салынсын;

в) 3-бөлүктүн “б” пунктчасынын биринчи абзацында “6” деген цифра “8” деген цифра менен алмаштырылсын;

г) 3-бөлүктүн “б” пунктчасынын экинчи абзацында “фонддор боюнча” деген сөздөр алып салынсын;

д) 3-бөлүктүн “б” пунктчасы төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

“милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз;”;

е) 3-бөлүктүн “б-1” пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“б-1) пенсионер кызматкерлер үчүн ай сайын орточо айлык эмгек акысынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелген 6 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго – 4 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

I жана II топтордогу майып кызматкерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынын жана аларга теӊештирилген адамдарды кошпогондо) каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына кошуп эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз.”;

Ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын “а” пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго 6 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз.”.

Текстиль жана тигүү өндүрүштөрүндө иштеген жеке ишкерлер жана алардын жалданган кызматкерлери үчүн камсыздандыруутөгүмдөрүн төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүргүзүлөт.

ж) 4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“4. Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн, жеке ишкерлик ишти аткарган, анын ичинде базарларда иштеген чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери ай сайын орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 5 пайыз өлчөмүндө белгиленет.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фонддун тилектеш бөлүгүнө – 3 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга – 2 пайыз.”;

 

6) 7-статьяда:

а) 1-бөлүктүн экинчи абзацында “10” деген цифра “11” деген цифра менен алмаштырылсын;

б) 1-бөлүтүн экинчи абзацында “фонддор боюнча” деген сөздөр алып салынсын;

в) 1-бөлүтүн төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“милдеттүү медициналык камсыздандырууга – 2 пайыз.”;

г) 4-бөлүктүн биринчи абзацында “10” деген цифра “11” деген цифра менен алмаштырылсын;

7) 7-1-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“7-1-статья. Жогорку технология паркынын резиденттеринин кызматкерлери жана жеке жактары үчүн камсыздандыруутөгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкалары

Пенсионер кызматкерлерди кошпогондо, Жогорку технология паркынын резиденттеринин кызматкерлери жана анын дирекциясы, Жогорку технология паркынын резиденттери – жеке жактар (буга имараттарды, жайларды, жер участокторун тейлөөнү жана кайтарууну жүзөгө ашырган кызматкерлер кирбейт) орточо айлык эмгек акы өлчөмүнөн 14 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруутөгүмдөрүн төлөйт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго – 10 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

Пенсионер кызматкерлер орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн Пенсиялык фондго 10 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруутөгүмдөрүн төлөйт.

Ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын “а” пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн Пенсиялык фондго 12 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруутөгүмдөрүн төлөйт.

I жана II топтордогу майып кызматкерлер (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынын жана аларга теӊештирилген адамдарды кошпогондо) каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына кошуп эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруутөгүмдөрүн төлөйт.”;

 

8) 8-статьяда:

а) 1-бөлүктүн “а” пунктчасынын биринчи абзацында “17,25 пайыз” деген цифралар жана сөздөр “17 пайыз” деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

б) 1-бөлүктүн “а” пунктчасынын бешинчи абзацы алып салынсын;

в) 1-бөлүктүн “б” пунктчасынын биринчи абзацында “12,25 пайыз” деген цифралар жана сөздөр “15 пайыз” деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

г) 1-бөлүктүн “б” пунктчасынын төртүнчү абзацы алып салынсын;

д) 2-бөлүктүн “а” пунктчасынын биринчи абзацында “10” деген цифра “12” деген цифра менен алмаштырылсын;

е) 2-бөлүктүн “а” пунктчасы төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

“милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз”;

ж) “б” пунктчасы “8 пайыз” деген сөздөрдөн кийин “жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз” деген сөздөр менен толукталсын;

з) “в” пунктчасы “10 пайыз” деген сөздөрдөн кийин “жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз” деген сөздөр менен толукталсын;

и) “г” пунктчасы “2 пайыз” деген сөздөрдөн кийин “жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз” деген сөздөр менен толукталсын.”.

 

2-берене

“Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 200-ж., № 2, 103-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-статьяда:

а) төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган - медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жана аларды Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фондуна жана камсыздандыруучуларга берүүнү жүзөгө ашыруучу юридикалык жак.”;

2) 9-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“9-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөөчүлөр

Иштеп жаткан жарандар үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында аныктлаган катышта жана өлчөмдөрдө иш берүүчү жана кызматкердин өзү төлөйт.

Калкы иш менен камсыз кылуунун мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандар үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр жылына 1,5 эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнөт.

Пенсионерлер, анын ичинде аскер пенсионерлер үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр жылына 1,5 эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнөт.

Бала чагынан майыптар жана социалдык жөлөк пулдарды алган адамдар үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр жылына 1,5 эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнөт.

Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкерлик ишти аткарган адамдар медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү өз алдынча төлөйт.

Айыл чарба ишин жүзөгө ашырган жана жер өндүрүштүн негизги каражаты болуп саналган жеке жана юридикалык жактар медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өз алдынча төлөйт.

Балдар он алты жаш куракка жеткенге чейин (жалпы билим берүүчү мекемелеринин окуучулары – алар окууну аяктаганга чейин, бирок алар он сегиз куракка жеткенге чейинкиден ашык эмес) алар үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр жылына 1,5 эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнөт.

Башталгыч кесиптик окуу жайлардын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын окуучулары (анын ичинде сырттан же кечки бөлүмдө окуп жаткандар) алар жыйырма бир жаш куракка жеткенге чейин медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү камсыздандыруу полистерин сатып алуу аркылуу өз алдынча төлөйт.

Эгерде мамлекеттер аралык макулдашууларда башкасы каралбаса, Кыргыз Республикасынын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар үчүн төлөмдөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш берүүчү төлөйт же чет өлкөлүк жаран өз алдынча төлөйт.

Мөөнөттүү кызматтагы аскер кызматчылары, офицерлер, прапорщиктер, мөөнөттөн тышкаркы кызматтагы аскер кызматчылары, аскер кызматчысы болуп саналган аялдар медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү камсыздандыруу полистерин сатып алуу аркылуу өз алдынча төлөйт.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасына камтылбаган адамдар медициналык милдеттүү камсыздандыруунун полистерин сатып алуу аркылуу медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөө укугуна ээ.

Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жарандыгы жок адамдар жана чет өлкөлүк жарандар жагынан ушул статьянын биринчи-сегизинчи бөлүктөрү колдонулат.”;

 

3) 10-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“10-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган

Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жана аларды Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фондуна жана башка камсыздандыруучуларга берүүнү жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.”;

 

4) 11-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

11-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууну жүзөгө ашыруучу органдар

Медициналык милдеттүү камсыздандырууну камсыздандыруучулар - Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фонду (мындан ары - Медициналык камсыздандыруу фонду) өзүнүн аймактык башкаруу органдары жана тиешелүү лицензиясы бар камсыздандыруу компаниялары аркылуу жүзөгө ашырат.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасындагы камсыздандыруучуну тандоо укугу камсыздандырылган жакка гана таандык жана камсыздандыруу төлөмдөрү чегерилген учурдан тартып келип чыгат.”;

 

5) 17-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“17-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр

Камсыздандыруу төлөмдөрүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган Медициналык камсыздандыруу фондунун жана башка камсыздандыруучулардын өзүнчө эсептешүү эсептерине чогулат, ал жерде алар топтолот жана медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасын каржылоого жумшалат.

Эгерде камсыздандыруу төлөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каралган төлөө мөөнөтүнүн жылы аяктагандан кийин келип түшпөсө, жарандарды медициналык милдеттүү камсыздандыруу убактылуу токтотулат.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу камсыздандырылган адамга камсыздандырылуучу болуп саналган иштеген жеринен бошотулган датадан тартып кийинки үч ай боюу сакталат.

Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктагандан кийин жаран жаӊы иштеген дери боюнча кайра келишим түзүүдө же болбосо медициналык милдеттүү камсыздандыруунун полисин өз алдынча сатып алууга милдеттүү.

 

6) төмөнкүдөй мазмундагы 22-1-статья менен толукталсын:

«22-1-статья. Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын каражаттары

Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын каражаттары бардык төлөм төлөөчүлөр төлөгөн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү түзөт.

Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын каражаттары тиешелүү уюмдардын менчиги болуп саналат, алып коюлууга жана кайра бөлүштүрүлүүгө тийиш эмес.”;

 

7) 23-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

23-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасын башкаруу органдары

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасынын жогорку башкаруу органы болуп Байкоочу кеӊеш саналат, ал бардык таламдаш министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомтсволордун, камсыздандыруучулардын, медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөөчүлөрдүн, берүүчүлөрдүн, коомдук уюмдардын өкүлчүлүгүнүн принциби боюнча түзүлөт.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасынын аткаруучу органдары болуп Медициналык камсыздандыруу фонду, анын аймактык башкаруу органдары жана мамлекеттик, ошондой эле жеке камсыздандыруучулар саналат.”;

 

8) төмөнкүдөй мазмундагы 27-1-статья менен толукталсын:

«27-1-статья. Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактар

Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактар:

- медициналык камсыздандыруу жагынан мамлекеттик саясатты ишке ашырууга катышат;

- Кыргыз Республикасында жарандарды кошумча медициналык милдеттүү камсыздандырууну жүзөгө ашырат;

- төлөмдөрдү топтойт, төлөмдөр келип түшүшүнө жана кошумча медициналык милдеттүү камсыздандырууга жумшалуучу каражаттардын сарамжалдуу жана максаттуу пайдаланылышына контролдук кылат, берүүчүлөр менен келишимдик мамилелердин алкагында медициналык жана башка кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына контролдукту уюштурат;

- жарандарды медициналык милдеттүү камсыздандыруу маселелери боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенет.”;

 

9) 29-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

29-статья. Медициналык камсыздандыруу фондунун, анын аймактык башкаруу органдарынын жана медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын жоопкерчилиги

Медициналык камсыздандыруу фондунун, анын аймактык башкаруу органдарынын жана медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын медициналык милдеттүү камсыздандыруу субъекттеринин алдындагы жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана берүүчүлөр менен келишимдик мамилелер менен аныкталат.

 

10) 30-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

30-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу органдын жоопкерчлиги

Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган медициналык милдеттүү камсыздандырууга чогултулган каражаттарды Медициналык камсыздандыруу фондуна жана медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактарга өз учурунда эмес жана толук эмес которгондугу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

 

3-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасын андан ары өнүктүрүү максатында иштелип чыккан.

Рыноктук экономиканын шартында медициналык камсыздандыруу саламаттык сактоо системасынын маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналат, ал эмгекке жарамдуулукту толук же жарым-жартылай калыбына келтирүү аркылуу адамдын өмүрүндө келип чыккан жана ден соолугуна терс таасир эткен капыстыктан пайда болгон бир катар жагдайларды жоюуга же анын таасирин жеӊилдетүүгө чакырылган.

Советтик медицинанын башкы артыкчылыктарынын бири өзүнүн төлөөгө кудуретине карабастан медициналык жардамдын базалык көлөмүнө бардык ооруулулардын бирдей жеткиликтүүлүгү болгон. Бирок бул система тар жана чыгымдуу болгон, ал эми сапаты дайыма эле тиешелүү деӊгээлде болгон эмес. Борбордук Азия өлкөлөрү мураска алган саламаттык сактоо системасы ооруларды амбулаториялык алдын алууга караганда негизинен оорулууну стационардык дарылоо жана өнөкөт абалды киргизүү менен алектенген.

Союздун кыйрашы менен мамлекет тарабынан дары-дармектер жана медициналык буюмдар менен камсыз кылуу кыскарган. Медициналык кызматкрелердин эмгек акысы кескин кыскарган. Расмий түрдө медицина постсоветтик өлчөлөрдүн калкы үчүн акысыз бойдон калганы менен, оорулуулар врачтарга алдын ала күтүлбөгөн расмий эмес суммаларды төлөй албаган жана көп учурда ооруканага дары-дармектерди жана буюмдарды өзү менен бирге алып келген кырдаалга дуушарланган.

Биринчи кадам саламаттык сакттоо ресрустарын бириктирүү жана областтык же улуттук деӊгээлде каражаттардын бир булагын түзүү болду. Медициналык камсыздандыруунун жалпы принциби катары ресурстарды топтоо буларды билдирген: мамлекет курактык топтор боюнча жана географиялык жактан көп сандаган оорулууларды (чыгымы көп), ошондой эле дени сак (чыгымы аз) жарандарды дарыялоодо муктаждыктын тобокелдигин бөлүштүрө алган. Кыргыз Республикасында Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду түзүлгөн, ал каражаттарды топтоону тескейт жана аларды пайдаланууга көз салат.

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо секторун реформалоонун Улуттук программасынын негизги багыты алгачкы саламаттык сактоону: ФАПтарды, үй-бүлөлүк врачтардын топторун, шашылыш жана адистешкен жардам жана коомдук саламаттык сакттоо кызматтарын өнүктүрүү болуп саналган.

2003-жылы мыйзамдарга ылайык Бирдиктүү Төлөөчүнүн системасы түзүлгөн, ал мамлекеттик бюджеттин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун каражаттарын башкарууга ыйгарым укуктуу саламаттыктык сактоонун бирдиктүү финансылык органын караган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аткаруучу орган болуп калган. Мындан тышкары, медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоонун жаӊы механизмдери киргизилген. Бардыгы ушул жаӊы нерселер саламаттык сактоо секторун алда канча адилеттүү, ачык жана туруктуу каржылоо муктаждыктарына жооп бере алган каржылоо моделин түзүүгө багытталган.

Алмсак, Кыргызстанда милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасын түзүү боюнча кадамдар жасалды, бирок бул багытта түп тамырынан өнүгүүгө жетишүүгө мүмкүн болгон жок. Кыргыз Республикасында ишке ашырылган модель мамлекеттик бюджетте толугу менен көз каранды, ошол эле учурда бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү кыйла чектелүү. Азыркы учурда бюджеттин каражаттарынын эсебинен камсыздандырылган бир адамга жылына 150 сом өлчөмүндө каражаттар каралган. Башкача айтканда, саламаттык сактоонун учурдагы системасы калктын сапаттуу медициналык жардамга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга кудуретсиз экендиги айкын.

Кыргыз Республикасында милдетүү жана ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу удаалаш өкүмсүрөт жана бир-бирин толуктап турат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун (ММК) жана ыктыярдуу медициналык камсыздандыруунун (ЫМК) жалпы белгиси – катышуучулардын – камсыздандыруучунун, камсыздандырылуучунун жана медициналык уюмдун ортосундагы мамилелердин келишимдин негизи, негизги айырма: милдеттүү камсыздандырууну – мыйзамдын күчүнөн улам, ал эми ыктыярдуу камсыздандырууну – түзүлгөн камсыздандыруу келишиминин алкагында аткарууда турат.

Мында милдеттүү медициналык камсыздандыруу укуктук, ошондой эле экономикалык жана уюштуруу мүнөзүндөгү ар кыл чаралардын жыйындысы катары кабылданат, алар камсыздандырылган адамдарга акысыз медициналык жардамды берүүгө тийиш. Мындай жардам мыйзамда белгиленген учурлардын алкагында камсыздандыруунун ушул түрүнүн базалык программаларынын негизинде жана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

Ошентип, Кыргыз Республикасында ишке ашырылган, “милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасы” деп аталып калган модель камсыздандыруунун чыныгы модели болуп саналбайт. Ал болгону салык органдары жана Социалдык фонддун органдары чогултуучу салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн кайра бөлүштүрүү функцияларын гана аткарат. ММКнын каражаттары система түзүлөн учурдан тартып Социалдык фондго түзөт жана андан соӊ Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна (ММКФ) багытталат.

ММКнын ата мекендик системасынын олуттуу кемчиликтеринин бири камсыздандырылган пациентти, медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүнү камсыздандыруу мамлелеринин системасына киргизүү механизминин жоктугу болуп саналат. Ошондой эле ММКнын  иштеп жаткан системасында камсыздандыруу учуру, камсыздандыруу тобокелдиги сыяктуу түшүнүктөр жок, ал эми каржфлык компенсациялар, эреже катары, сандык параметрлер: өзүнчө алынган кызмат көрсөтүүнүн нарктык мүнөздөмөлөрү, амбулаториялык келүү, койка-күн боюнча жүзөгө ашырылат.

Медициналык камсыздандырууну милдеттүү мамлекеттик жана ыктыярдуу (жекече) деп бөлүү көп сандаган дүйнө өлкөлөрүнө мүнөздүү. Ошондой эле жекече милдеттүү камсыздандыруунун тажрыйбасын да белгилеп кетүү зарыл (мисалы, камсыздандыруунун ушул түрү мамлекеттик чыгымдарды кысартуу максатында Нидерланддарда колдонулат), ал жерде камсыздандыруу мамлекеттик фонддордун жана бюджеттердин эсебинен жүзөгө ашырылат.

Мыйзам долбоорунда камсыздандыруу компанияларынын катышуусу менен республиканын иштеп жаткан калыкын кошумча милдеттүү камсыздандырууну белгилөө аркылуу милдеттүү жекече камсыздандыруу тажрыйбасын киргизүү сунуш кылынат. Мында Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жүзөгө ашырып жаткан камсыздандыруунын колдонуудагы системасы сакталат.

Ушуга байланыштуу 2 пайыз өлчөмүндө  кызматкердин кирешелеринин эсебинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн белгилөө сунуш кылынат (алдын ала эсептөөлөр боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн кошумча келип түшүшү 1,6 млрд сомго жакынды түзөт). Ушуну менен катар бюджетке жүктү жеӊилдетүү максатында аскер кызматчылары жана башталгыч кесиптий окуу жайларынын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери 21 жаш куракка жеткенге чейин алар үчүн ММКга камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнү кароо сунуш кылынат.

Мындан тышкары, камсыздандырылган пациентти камсыздандыруу мамилелеринин системасына киргизип, ага башкаруучу камсыздандыруу компаниясын тандоо укугун берүү сунуш кылынат. Мындай учурда медициналык мекемелердин - медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүлөрдүн ортосунда жакшы атаандаштык келип чыгат. Бул өз кезегинде берилип жаткан медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатынын жакшырышына алып келет.

Алсак, саламаттык сактоону каржылоонун колдонуудагы бюджеттик-камсыздандыруу системасы камсыздандыруу принцибине негизделген каржылоо системасына өзгөртүп түзүлөт, ал эми эсептерди идентификациялоо (камсыздандыруу төгүмдөрүн персондоштуруу) ошондой эле камсыздандырылган жарандардын саны көбөйүшүнө жардам берет.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн эсепке алууну персондоштурууда камсыздандыруу эсептеринин ачыктыгы камсыз кылынат. Бул өз кезегинде жарандарга камсыздандыруу учуру келгенде аларга компенсация төлөнөт деген ишеничте болууга жаначегерүүлүөрдү жасоодон коркпоого мүмкүндүк берет. Жогоруда баяндалган жаӊы эрежелердин натыйжасында ММК системасына каражаттардын кошумча булактары саламаттык сактоонун консолидацияланган бюджетин көбөйтүүгө мүмкүндүк берет.

Сунуш кылынып жаткан чаралар милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасына калкты алда канча толук камтууга мүмкүндүк берет, Кыргыз Республикасынын жарандарын тиешелүү деӊгээлдеги медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылат, камсыздандыруу маданиятын даӊазалайт жана бүтүндөй алганда милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасын андан ары өркүндөтүүгө алып келет.

Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынны ченемдерине толук шайкеш келет.

Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча каржылык чыгымдарды талап кылбайт, жана терс социалдык, экономикалык, укук коргоочу, гендердик, экологиялык жана коррупциялык натыйжаларга алып келбейт.

Баяндалгандардын негизинде «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору киргизилет.

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө», «Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

Салыштырма таблица

 

Колдонуудагы редакция

Сунуш кылынып жаткан редакция

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

2-статья. Уюштуруу-укуктук формасына жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар, алардын өзгөчөлөнгөн кичи бөлүмдөрү (филиалдар жана өкүлчүлүктөр), ошондой эле аларда иштеген жеке жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөгүдөй белгиленет:

1. Иш берүүчүлөр үчүн:

а) жалданган кызматкерлердин, туруктуу же убактылуу жумушка, иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарындагы каттоонун түрүнө карабастан аткарууга кабыл алынгандардын анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17,25 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) I жана II топтогу майып кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 15,25 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

в) Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн же башка мамлекетте жашап, бирок Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жак менен эмгектик мамилелерде болгон чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок кызматкер адамдардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын:

Пенсиялык фондго - пенсиянын тиешелүү бөлүгүнө - 3 пайыз.

г) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин элчиликтеринин, консульстволорунун жана башка чет өлкөлүк мекемелеринин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын тутумуна кирбеген мамлекеттик органдарынын чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн - 15,25 пайыз өлчөмүндө. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин чет өлкөлүк мекемелеринин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын тутумуна кирбеген мамлекеттик органдарынын чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүзөгө ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз.

2. Кызматкерлер үчүн:

а) туруктуу же убактылуу жумушка, иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарындагы каттоонун түрүнө карабастан жалданган кызматкерлер, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган, пенсионер-кызматкерлерди кошпогондо, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген бардык төлөмдөрдүн түрлөрүнөн ай сайын - 10 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

 

а-1) каржылоонун булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын пенсионер-кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго - 8 пайыз өлчөмүндө;

ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго - 10 пайыз өлчөмүндө;

 

б) I жана II топтогу майып - кызматкерлер (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилгендерден башкалар) үчүн каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

в) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин элчиликтеринин, консульстволорунун жана башка чет өлкөлүк мекемелеринин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын тутумуна кирбеген мамлекеттик органдарынын чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери ушул пункттун "а", "а-1" жана "б" пунктчаларына ылайык. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин чет өлкөлүк мекемелеринин кызматкерлеринин камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүзөгө ашырылат.

2-статья. Уюштуруу-укуктук формасына жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар, алардын өзгөчөлөнгөн кичи бөлүмдөрү (филиалдар жана өкүлчүлүктөр), ошондой эле аларда иштеген жеке жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөгүдөй белгиленет:

1. Иш берүүчүлөр үчүн:

а) жалданган кызматкерлердин, туруктуу же убактылуу жумушка, иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарындагы каттоонун түрүнө карабастан аткарууга кабыл алынгандардын анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз

б) I жана II топтогу майып кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 15 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз

в) Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн же башка мамлекетте жашап, бирок Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жак менен эмгектик мамилелерде болгон чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок кызматкер адамдардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын:

Пенсиялык фондго - пенсиянын тиешелүү бөлүгүнө - 3 пайыз.

г) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин элчиликтеринин, консульстволорунун жана башка чет өлкөлүк мекемелеринин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын тутумуна кирбеген мамлекеттик органдарынын чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн - 15 пайыз өлчөмүндө. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин чет өлкөлүк мекемелеринин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын тутумуна кирбеген мамлекеттик органдарынын чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүзөгө ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз.

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз

2. Кызматкерлер үчүн:

а) туруктуу же убактылуу жумушка, иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарындагы каттоонун түрүнө карабастан жалданган кызматкерлер, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган, пенсионер-кызматкерлерди кошпогондо, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген бардык төлөмдөрдүн түрлөрүнөн ай сайын - 12 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

а-1) каржылоонун булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын пенсионер-кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго - 8 пайыз өлчөмүндө;

ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго - 10 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө;

б) I жана II топтогу майып - кызматкерлер (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилгендерден башкалар) үчүн каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

в) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин элчиликтеринин, консульстволорунун жана башка чет өлкөлүк мекемелеринин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын тутумуна кирбеген мамлекеттик органдарынын чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери ушул пункттун "а", "а-1" жана "б" пунктчаларына ылайык. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин чет өлкөлүк мекемелеринин кызматкерлеринин камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүзөгө ашырылат.

3-статья. Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканалары, мекемелери жана уюмдары жана алардын кызматкерлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөгүдөй белгиленет:

а) иш берүүчүлөр - Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканалары, мекемелери жана уюмдары үчүн:

- кызматкерлердин, анын ичинде майып - кызматкерлердин жана пенсионерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17,25 пайыз пайыз өлчөмүндө;

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) кызматкерлер үчүн - пенсионер-кызматкерлерди кошпогондо, каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 9,5 пайыз өлчөмүндө;

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 7,5 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн пенсиялык фондго - 9,5 пайыз өлчөмүндө;

в) майып - кызматкерлер жана пенсионерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынан башкалар) - каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

 

3-статья. Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканалары, мекемелери жана уюмдары жана алардын кызматкерлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөгүдөй белгиленет:

а) иш берүүчүлөр - Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканалары, мекемелери жана уюмдары үчүн:

- кызматкерлердин, анын ичинде майып - кызматкерлердин жана пенсионерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17 пайыз өлчөмүндө;

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) кызматкерлер үчүн - пенсионер-кызматкерлерди кошпогондо, каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 11,5 пайыз өлчөмүндө;

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 7,5 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн пенсиялык фондго - 9,5 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө;

в) майып - кызматкерлер жана пенсионерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынан башкалар) - каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 2 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө.

4-статья. Коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук фонддор, коомдук бирикмелер, турак жай ээлеринин шериктиктери, диний уюмдар жана алардын кызматкерлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

1. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөгүдөй белгиленет:

а) иш берүүчүлөр - коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук фонддор, коомдук бирикмелер, турак жай ээлеринин шериктиктери жана диний уюмдар үчүн:

майып - кызматкерлердин жана пенсионерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 13,25 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 13 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) майып - кызматкерлер жана пенсионерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынан башкалар) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген бардык төлөмдөрдөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

2. Коммерциялык эмес кооперативдердин, коомдук фонддордун, коомдук бирикмелердин, турак жай ээлеринин шериктиктеринин жана диний уюмдардын майып жана пенсионер эмес кызматкерлерине камсыздандыруу төгүмдөрүн кошуп эсептөө жана төлөө, ошондой эле камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү ушул Мыйзамдын 2-статьясына ылайык жүргүзүлөт.

 

4-статья. Коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук фонддор, коомдук бирикмелер, турак жай ээлеринин шериктиктери, диний уюмдар жана алардын кызматкерлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

1. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөгүдөй белгиленет:

а) иш берүүчүлөр - коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук фонддор, коомдук бирикмелер, турак жай ээлеринин шериктиктери жана диний уюмдар үчүн:

майып - кызматкерлердин жана пенсионерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 13 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 13 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) майып - кызматкерлер жана пенсионерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынан башкалар) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген бардык төлөмдөрдөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө.

2. Коммерциялык эмес кооперативдердин, коомдук фонддордун, коомдук бирикмелердин, турак жай ээлеринин шериктиктеринин жана диний уюмдардын майып жана пенсионер эмес кызматкерлерине камсыздандыруу төгүмдөрүн кошуп эсептөө жана төлөө, ошондой эле камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү ушул Мыйзамдын 2-статьясына ылайык жүргүзүлөт.

 

5-1-статья. Айыл чарба продукцияларын өңдүрүү(өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгы) боюнча айыл чарба кооперативдери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкасы

1. Айыл чарба продукцияларын өндүрүү (өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгы) боюнча айыл чарба кооперативдери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкасы төмөнкүдөй белгиленет:

а) жумуш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматы органдарында катталган түрүнө карабастан жумуш берүүчүлөр, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн туруктуу же убактылуу жумушка кабыл алынган, жалданган кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөп берүүлөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 2 пайыз өлчөмүндө Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна;

б) туруктуу же убактылуу жумушка кабыл алынган кызматкерлер, жумуш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматы органдарында катталган түрүнө карабастан, пенсионер-кызматкерлерди кошпогондо, кызматкерлер, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген бардык төлөп берүүлөрдүн түрлөрүнөн ай сайын - 10 пайыз өлчөмүндө.

Фонддор боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы төмөнкүдөй өлчөмдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик топтоочу пенсиялык фондго - 2 пайыз;

ушул Мыйзамдын 11-1-беренесинин "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн - Пенсиялык фондго 10 пайыз өлчөмүндө;

пенсионер-кызматкерлер үчүн - Пенсиялык фондго 8 пайыз өлчөмүндө.

в) I жана II топтордогу майып-кызматкерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

2. Өздөрүнүн жер участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 2018-жылга этап менен тарифтин ставкасын 8 пайыздык деңгээлге чейин жеткирүү менен, өткөн календардык жыл үчүн республиканын райондорунда жана шаарларында калыптанган орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 2 пайыз өлчөмүндө белгиленет:

- 2013-жылы орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 2 пайыз өлчөмүндө;

- 2014-жылы орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 4 пайыз өлчөмүндө;

- 2016-жылы орточо айлык-эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 6 пайыз өлчөмүндө;

- 2018-жылы орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 8 пайыз өлчөмүндө.

Фонддор боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы төмөнкүдөй өлчөмдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондго - 92,6 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 7,4 пайыз.

Өздөрүнүн жер участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрүнүн камсыздандыруу төгүмдөрү бир жолу үстүдөгү жылдын 25-июлуна чейин же бирдей үлүштөр менен 25-июлга чейин жана 25-декабрга чейин төлөнүп берилет.

Айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрүнүн жер участокторуна (үлүштөрүнө) төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүижарачы тарабынан төлөнүп берилет.

Айыл чарба кооперативине ижарага берилген жер участокторуна төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы белгиленген укукту ырастоочу документ менен же менчик ээлеринин (пайдалануучулардын) тийиштүү макулдашуусу менен жер участогунун үлүштөрүнөпропоционалдуу бөлүштүрүлөт.

 

5-1-статья. Айыл чарба продукцияларын өңдүрүү(өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгы) боюнча айыл чарба кооперативдери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкасы

1. Айыл чарба продукцияларын өндүрүү (өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгы) боюнча айыл чарба кооперативдери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкасы төмөнкүдөй белгиленет:

а) жумуш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматы органдарында катталган түрүнө карабастан жумуш берүүчүлөр, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн туруктуу же убактылуу жумушка кабыл алынган, жалданган кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөп берүүлөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 2 пайыз өлчөмүндө Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна;

б) иштеп жаткан пенсионерлерди кошпогондо, иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарында катталышынын түрүнө карабастан туруктуу же убактылуу ишке жалданган кызматкерлер, кызматкерлер, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашап жаткан чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына кошуп эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын – 12 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фонддго – 8 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

Ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын “а” пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго 10 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз.”;

пенсионер кызматкерлер үчүн – Пенсиялык фондго 8 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө.

в) I жана II топтордогу майып кызматкерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынын жана аларга теӊештирилген адамдарды кошпогондо) каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына кошуп эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз.

 2. Өздөрүнүн жер участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 2018-жылга этап менен тарифтин ставкасын 8 пайыздык деңгээлге чейин жеткирүү менен, өткөн календардык жыл үчүн республиканын райондорунда жана шаарларында калыптанган орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 2 пайыз өлчөмүндө белгиленет:

- 2013-жылы орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 2 пайыз өлчөмүндө;

- 2014-жылы орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 4 пайыз өлчөмүндө;

- 2016-жылы орточо айлык-эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 6 пайыз өлчөмүндө;

- 2018-жылы орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан чегерилген 8 пайыз өлчөмүндө.

Фонддор боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы төмөнкүдөй өлчөмдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондго - 92,6 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 7,4 пайыз.

Өздөрүнүн жер участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрүнүн камсыздандыруу төгүмдөрү бир жолу үстүдөгү жылдын 25-июлуна чейин же бирдей үлүштөр менен 25-июлга чейин жана 25-декабрга чейин төлөнүп берилет.

Айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрүнүн жер участокторуна (үлүштөрүнө) төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүижарачы тарабынан төлөнүп берилет.

Айыл чарба кооперативине ижарага берилген жер участокторуна төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы белгиленген укукту ырастоочу документ менен же менчик ээлеринин (пайдалануучулардын) тийиштүү макулдашуусу менен жер участогунун үлүштөрүнөпропоционалдуу бөлүштүрүлөт.

6-статья. Жекече ишкердик жүргүзгөн жеке жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чен-бычымдары

1. Жалпы салык режиминин жана/же атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери бирдиктүү салыктын же салык контрактынын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тутуму боюнча милдеттүү патентти сатып алуу жолу менен орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн ай сайын 10 пайыз өлчөмүндө белгиленет. Мында камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен жүргүзүлөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 9 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз.

2. Ыктыярдуу патент сатып алуу жолу менен атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү (кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлерди кошпогондо), ошондой эле, контейнерлерде, павильондордо, күркөлөрдө товар сатуу жолу менен рыноктордо ишин жүзөгө ашыруучу жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык жыл үчүн республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн эсептелген 2018-жылга карата этап-этабы менен тариф ставкасын орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 пайыздык деңгээлге жеткирүү менен, ай сайын 4 пайыз өлчөмүндө белгиленет:

- 2015-жылдын 1-январынан тартып 2015-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 4 пайыз;

- 2016-жылдын 1-январынан тартып 2016-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 6 пайыз;

- 2017-жылдын 1-январынан тартып 2017-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 8 пайыз;

- 2018-жылдын 1-январынан тартып жана андан ары - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 пайыз.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.

2-1. Лотоктордо, соода орундарында товар сатуу жолу менен рыноктордо ишкердикти жүзөгө ашыруучу жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык жыл үчүн республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн эсептелген 2018-жылга карата этап-этабы менен тариф ставкасын орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 5 пайыздык деңгээлге жеткирүү менен, ай сайын 2 пайыз өлчөмүндө белгиленет:

- 2015-жылдын 1-январынан тартып 2015-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 2 пайыз;

- 2016-жылдын 1-январынан тартып 2016-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 3 пайыз;

- 2017-жылдын 1-январынан тартып 2017-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 4 пайыз;

- 2018-жылдын 1-январынан тартып жана андан ары - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 5 пайыз.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.

3. Жалданма кызматкерлердин эмгегин пайдалануучу жеке ишкерлер өз пайдасына камсыздандыруу төгүмдөрүнэсептөөнү жана төлөөнү ушул статьянын 1 же 2-пункттарына ылайык ишке ашырышат, ал эми жалданган кызматкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнэсептөөнү, төлөөнү жана фонддор боюнча бөлүштүрүүнү, текстиль жана тигүү өндүрүшүндө алектенген жалданган кызматкерлерин копшогондо, ушул Мыйзамдын 2-статьясына ылайык жүргүзүшөт.

Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жеке ишкерлер жана алардын жалданган кызматкерлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөнкүдөй белгиленет:

а) иш берүүчүлөр үчүн - орточо айлык акынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелгенде, ай сайын 6 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 4,75 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) кызматкерлер үчүн, пенсионер-кызматкерлерди жана I, II топтогу майып-кызматкерлерди кошпогондо, - орточо айлык акынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелгенде, ай сайын 6 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 4 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

б-1) орточо айлык акынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелгенде, ай сайын пенсионер-кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго - 4 пайыз өлчөмүндө;

I жана II топтордогу майып-кызматкерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын, -  Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө;

ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго - 6 пайыз өлчөмүндө.

Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жеке ишкерлер жана алардын жалданган кызматкерлери тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полисин сатып алуу аркылуу жүргүзүлөт.

4. Жеке ишкердик менен алектенген, анын ичинде рыноктордо иштеген Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн ай сайын 3 пайыз өлчөмүндө Пенсиялык фонддун тилектештик бөлүгүнө белгиленет.

 

6-статья. Жекече ишкердик жүргүзгөн жеке жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чен-бычымдары

1. Жалпы салык режиминин жана/же атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери бирдиктүү салыктын же салык контрактынын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тутуму боюнча милдеттүү патентти сатып алуу жолу менен орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн ай сайын 10 пайыз өлчөмүндө белгиленет. Мында камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен жүргүзүлөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 9 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз.

2. Ыктыярдуу патент сатып алуу жолу менен атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү (кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлерди кошпогондо), ошондой эле, контейнерлерде, павильондордо, күркөлөрдө товар сатуу жолу менен рыноктордо ишин жүзөгө ашыруучу жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык жыл үчүн республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн эсептелген 2018-жылга карата этап-этабы менен тариф ставкасын орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 пайыздык деңгээлге жеткирүү менен, ай сайын 4 пайыз өлчөмүндө белгиленет:

- 2015-жылдын 1-январынан тартып 2015-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 4 пайыз;

- 2016-жылдын 1-январынан тартып 2016-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 6 пайыз;

- 2017-жылдын 1-январынан тартып 2017-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 8 пайыз;

- 2018-жылдын 1-январынан тартып жана андан ары - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 пайыз.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.

2-1. Лотоктордо, соода орундарында товар сатуу жолу менен рыноктордо ишкердикти жүзөгө ашыруучу жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык жыл үчүн республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн эсептелген 2018-жылга карата этап-этабы менен тариф ставкасын орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 5 пайыздык деңгээлге жеткирүү менен, ай сайын 2 пайыз өлчөмүндө белгиленет:

- 2015-жылдын 1-январынан тартып 2015-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 2 пайыз;

- 2016-жылдын 1-январынан тартып 2016-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 3 пайыз;

- 2017-жылдын 1-январынан тартып 2017-жылдын 31-декабрын кошуп алганда - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 4 пайыз;

- 2018-жылдын 1-январынан тартып жана андан ары - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 5 пайыз.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.

3. Жалданма кызматкерлердин эмгегин пайдалануучу жеке ишкерлер өз пайдасына камсыздандыруу төгүмдөрүнэсептөөнү жана төлөөнү ушул статьянын 1 же 2-пункттарына ылайык ишке ашырышат, ал эми жалданган кызматкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнэсептөөнү, төлөөнү жана фонддор боюнча бөлүштүрүүнү, текстиль жана тигүү өндүрүшүндө алектенген жалданган кызматкерлерин копшогондо, ушул Мыйзамдын 2-статьясына ылайык жүргүзүшөт.

Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жеке ишкерлер жана алардын жалданган кызматкерлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөнкүдөй белгиленет:

а) иш берүүчүлөр үчүн - орточо айлык акынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелгенде, ай сайын 5,75 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 4,75 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) кызматкерлер үчүн, пенсионер-кызматкерлерди жана I, II топтогу майып-кызматкерлерди кошпогондо, - орточо айлык акынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелгенде, ай сайын 8 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 4 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

б-1) пенсионер кызматкерлер үчүн ай сайын орточо айлык эмгек акысынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелген 6 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго – 4 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

I жана II топтордогу майып кызматкерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынын жана аларга теӊештирилген адамдарды кошпогондо) каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына кошуп эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз.

ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго - 6 пайыз өлчөмүндө.

Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жеке ишкерлер жана алардын жалданган кызматкерлери тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө камсыздандыруу полисин сатып алуу аркылуу жүргүзүлөт.

4. Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн, жеке ишкерлик ишти аткарган, анын ичинде базарларда иштеген чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери ай сайын орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 5 пайыз өлчөмүндө белгиленет.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фонддун тилектеш бөлүгүнө – 3 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга – 2 пайыз.

 

7-статья. Төлөөчүлөрдүн айрым категориялары үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

1. Кыймылдуу мүлктөрдү (айыл чарба жерлеринен тышкары) жана кыймылсыз мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлер жана жеке жактар камсыздандыруу төгүмдөрүн, орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 пайыз өлчөмдө ар ай сайын төлөйт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 9 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз;

2. Жер үлүшүнө же анын бир бөлүгүнө ээ болгон, бирок дыйкан (фермердик) чарбасынын мүчөсү болуп саналбаган, же өзүнүн жер үлүшүн же анын бир бөлүгүн ижарага берүү менен киреше алган жеке жактар үчүн, ошондой эле дыйкан (фермердик) чарбаларынын жерлерин ижарага алган жеке жактар-ижарачылар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 2-пунктуна ылайык белгиленет.

3. Юридикалык жана жеке жактарга (айыл чарба продукцияларын өңдүрүү (өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгы) боюнча айыл чарба кооперативдерин кошпогондо) Мамлекеттик фонддогу айыл чарба жерлеринен (жайыттарды кошпогондо) жерлерди, токой фондусунун участокторун ижарага берүүдө, камсыздандыруу төгүмдөрү жерди, участокту ижарага алуучу тарабынан ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 2-пунктунда белгиленген өлчөмдө жана тартипте төлөнөт.

Юридикалык жана жеке жактарга жайыттарды пайдалануу укугу берилгенде камсыздандыруу төгүмдөрү жайыт пайдалануучулар тарабынан ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 2-пунктунда белгиленген өлчөмдө жана тартипте төлөнөт.

4. Өз ишин юридикалык жакты түзбөй иштеген жеке жактар, берилген лицензиянын негизинде иштегендер жана гонорар (сыйакы) алгандар орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү ушул статьянын 1-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

7-статья. Төлөөчүлөрдүн айрым категориялары үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

1. Кыймылдуу мүлктөрдү (айыл чарба жерлеринен тышкары) жана кыймылсыз мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлер жана жеке жактар камсыздандыруу төгүмдөрүн, орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 11 пайыз өлчөмдө ар ай сайын төлөйт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 9 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга – 2 пайыз.

2. Жер үлүшүнө же анын бир бөлүгүнө ээ болгон, бирок дыйкан (фермердик) чарбасынын мүчөсү болуп саналбаган, же өзүнүн жер үлүшүн же анын бир бөлүгүн ижарага берүү менен киреше алган жеке жактар үчүн, ошондой эле дыйкан (фермердик) чарбаларынын жерлерин ижарага алган жеке жактар-ижарачылар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 2-пунктуна ылайык белгиленет.

3. Юридикалык жана жеке жактарга (айыл чарба продукцияларын өңдүрүү (өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгы) боюнча айыл чарба кооперативдерин кошпогондо) Мамлекеттик фонддогу айыл чарба жерлеринен (жайыттарды кошпогондо) жерлерди, токой фондусунун участокторун ижарага берүүдө, камсыздандыруу төгүмдөрү жерди, участокту ижарага алуучу тарабынан ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 2-пунктунда белгиленген өлчөмдө жана тартипте төлөнөт.

Юридикалык жана жеке жактарга жайыттарды пайдалануу укугу берилгенде камсыздандыруу төгүмдөрү жайыт пайдалануучулар тарабынан ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 2-пунктунда белгиленген өлчөмдө жана тартипте төлөнөт.

4. Өз ишин юридикалык жакты түзбөй иштеген жеке жактар, берилген лицензиянын негизинде иштегендер жана гонорар (сыйакы) алгандар орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 11 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү ушул статьянын 1-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

7-1-статья. Жогорку технологиялар паркынын резидентинин жеке жактары жана кызматкерлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкалары

Жогорку технологиялар паркынын резидентинин кызматкерлери жана анын дирекциясы, Жогорку технологиялар паркынын резидентинин, пенсионер-кызматкерлерди кошпогондо, - жеке жактары (имараттарды, жайларды, жер аянттарын тейлеген жана кайтарган кызматкерлерден башкасы) орточо айлык акыдан 12 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондуга - 10 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз.

I жана II топтордогу майып-кызматкерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

Пенсионер-кызматкерлер Пенсиялык фондго орточо айлык акынын өлчөмүнөн 10 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөйт.

Ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер Пенсиялык фондго орточо айлык акынын өлчөмүнөн 12 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөйт.

 

7-1-статья. Жогорку технология паркынын резиденттеринин кызматкерлери жана жеке жактары үчүн камсыздандыруутөгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкалары

Пенсионер кызматкерлерди кошпогондо, Жогорку технология паркынын резиденттеринин кызматкерлери жана анын дирекциясы, Жогорку технология паркынын резиденттери – жеке жактар (буга имараттарды, жайларды, жер участокторун тейлөөнү жана кайтарууну жүзөгө ашырган кызматкерлер кирбейт) орточо айлык эмгек акы өлчөмүнөн 14 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруутөгүмдөрүн төлөйт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго – 10 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга - 2 пайыз;

Пенсионер кызматкерлер орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн Пенсиялык фондго 10 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруутөгүмдөрүн төлөйт.

Ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын “а” пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн Пенсиялык фондго 12 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруутөгүмдөрүн төлөйт.

I жана II топтордогу майып кызматкерлер (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынын жана аларга теӊештирилген адамдарды кошпогондо) каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына кошуп эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруутөгүмдөрүн төлөйт.

8-статья. Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар жана эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чен-бычымдары

Бул статьядагы түшүнүктөрдүн маанилери:

жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн заказ берүүчүлөрү - эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн, жеке жак же жеке ишкер менен жумуштарды аткарууга же болбосо кызматтарды көрсөтүүгө келишим түзгөн уюм;

жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучу - жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн заказ берүүчүлөрү менен түзүлгөн жарандык-укуктук келишим боюнча жеке өзү (жалданма эмгекти пайдаланбастан) жумуштарды аткаруучу же кызматтарды көрсөтүүчү жеке жак же жеке ишкер;

жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр - Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык акы төлөнүү менен аткарылган жумуштар же көрсөтүлгөн кызматтар, анын ичинде бир жолу аткарылган жумуштар же көрсөтүлгөн кызматтар;

жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү төлөп берүү - түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн көлөмдө жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууга байланышкан чыгымдарды эсепке албастан туруп, аткарылган жумуштар жана (же) көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акчалай акы төлөө.

Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдарда жана эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөнкүдөй белгиленет:

1) иш берүүчүлөр жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү заказ берүүчүлөр үчүн:

а) эгерде эл аралык макулдашууларда камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн башка эрежелери каралбаса, кызматкерлердин жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулардын - Кыргыз Республикасынын жарандарынын, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын пайдасына чегерилген эмгекке акы төлөөнүн, жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрдүн бардык түрлөрүнөн - ай сайын 17,25 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) I жана II топтордогу майып-кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 15,25 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

2) кызматкерлер жана жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн аткаруучулары үчүн:

а) пенсионер-кызматкерлерди жана жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн пенсионер-аткаруучуларын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар, алардын пайдасына чегерилген эмгек акы төлөөнүн, жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнүн бардык түрлөрүнөн - 10 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

б) пенсионер-кызматкерлер үчүн алардын пайдасына чегерилген эмгекке акы төлөөнүн, жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнүн бардык түрлөрүнөн - Пенсиялык фондго 8 пайыз өлчөмүндө;

в) ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер жана жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн аткаруучулары үчүн - Пенсиялык фондго 10 пайыз өлчөмүндө;

г) I жана II топтордогумайыптар үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

8-статья. Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар жана эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чен-бычымдары

Бул статьядагы түшүнүктөрдүн маанилери:

жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн заказ берүүчүлөрү - эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн, жеке жак же жеке ишкер менен жумуштарды аткарууга же болбосо кызматтарды көрсөтүүгө келишим түзгөн уюм;

жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучу - жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн заказ берүүчүлөрү менен түзүлгөн жарандык-укуктук келишим боюнча жеке өзү (жалданма эмгекти пайдаланбастан) жумуштарды аткаруучу же кызматтарды көрсөтүүчү жеке жак же жеке ишкер;

жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр - Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык акы төлөнүү менен аткарылган жумуштар же көрсөтүлгөн кызматтар, анын ичинде бир жолу аткарылган жумуштар же көрсөтүлгөн кызматтар;

жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү төлөп берүү - түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн көлөмдө жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууга байланышкан чыгымдарды эсепке албастан туруп, аткарылган жумуштар жана (же) көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акчалай акы төлөө.

Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдарда жана эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөнкүдөй белгиленет:

1) иш берүүчүлөр жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү заказ берүүчүлөр үчүн:

а) эгерде эл аралык макулдашууларда камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн башка эрежелери каралбаса, кызматкерлердин жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулардын - Кыргыз Республикасынын жарандарынын, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын пайдасына чегерилген эмгекке акы төлөөнүн, жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрдүн бардык түрлөрүнөн - ай сайын 17 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) I жана II топтордогу майып-кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 15 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

2) кызматкерлер жана жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн аткаруучулары үчүн:

а) пенсионер-кызматкерлерди жана жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн пенсионер-аткаруучуларын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар, алардын пайдасына чегерилген эмгек акы төлөөнүн, жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнүн бардык түрлөрүнөн - 12 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайыз

б) пенсионер-кызматкерлер үчүн алардын пайдасына чегерилген эмгекке акы төлөөнүн, жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнүн бардык түрлөрүнөн - Пенсиялык фондго 8 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайызөлчөмүндө;

в) ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер жана жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн аткаруучулары үчүн - Пенсиялык фондго 10 пайызжана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайызөлчөмүндө;

г) I жана II топтордогумайыптар үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга 2 пайызөлчөмүндө.

«КыргызРеспубликасындажарандардымедициналыккамсыздандыруужөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

3-статья. Негизги түшүнүктөр жана аныктамалар

Медициналык камсыздандыруунун субъекттери - камсыздоочу, медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултууга ыйгарым укуктуу орган, камсыздандыруучу, камсыздандырылган жак, тейлөөчү.

Камсыздоочу - медициналык камсыздандыруу боюнча төлөм берген жеке же юридикалык жак.

Базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруу программаларын кар-жылоону жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген орган - Медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу базалык мамлекеттик медициналык камсыздандырууну каржылоо жагында аткаруучу-тескөөчү иш-милдеттерди жүзөгө ашыруучу мамлекеттик орган.

Милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултууга ыйгарым укуктуу орган - медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуучу жана аларды Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фондуна өткөрүп берүүчү юридикалык жак.

Камсыздандыруучу - медициналык камсыздандыруу жагында камсыздандыруу ишин жүргүзүүчү юридикалык жак.

Камсыздандырылган жак - ал үчүн камсыздандыруучуга медициналык камсыздандыруу төлөмү келип түшкөн жак.

Базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруу программасы - жабдуучу-берүүчүлөр Камсыздандыруучу (Бирдиктүү төлөөчү) менен келишимдердин негизинде медициналык жана алдын алуучу кызматтарды көрсөтүүсүнүн, дары-дармек менен камсыздоосунун көлөмү жана шарттары.

Тейлөөчү - менчигинин түрүнө карабастан дарылоо-алдын алуу, фармацевтикалык мекеме же уюм же болбосо, жекече медициналык же фармацевтикалык тейлөө жүргүзгөн, мындай тейлөөнү жүргүзүүгө лицензиясы бар жана медициналык, алдын алуу, реабилитациялык, ден соолукту чыңдоо, фармацевтикалык тейлөө көрсөткөн жак.

Медициналык, алдын алуу, реабилитациялык, ден соолукту чыңдоо,фармацевтикалык тейлөө - медициналык жана алдын алуу жардамы, фармацевтикалык жактан камсыз кылуу.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу программасы - медициналык милдеттүү камсыздандыруу боюнча келишимдин негизинде тейлөөчүлөр тарабынан медициналык жана алдын алуу тейлөөсүнүн дары-дармек менен камсыз кылуунун көлөмүн жана шартын аныктайт.

Медициналык ыктыярдуу камсыздандыруу программасы - түзүлгөн келишимге ылайык камсыздандыруу уюмдары тарабынан жана медициналык милдеттүү камсыздандыруу программасынан тышкары медициналык алдын алуу жана башка тейлөөлөрдүн көлөмүн жана шарттарын аныктайт.

Медициналык камсыздандыруу төлөмдөрү - камсыздандыруучуга милдеттүү же ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу боюнча төгүлүүчү камсыздандыруу төлөмдөрү.

Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифи - камсыздандыруучуга төлөнүүчү камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмү.

 

3-статья. Негизги түшүнүктөр жана аныктамалар

Медициналык камсыздандыруунун субъекттери - камсыздоочу, медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултууга ыйгарым укуктуу орган, камсыздандыруучу, камсыздандырылган жак, тейлөөчү.

Камсыздоочу - медициналык камсыздандыруу боюнча төлөм берген жеке же юридикалык жак.

Базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруу программаларын кар-жылоону жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген орган - Медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу базалык мамлекеттик медициналык камсыздандырууну каржылоо жагында аткаруучу-тескөөчү иш-милдеттерди жүзөгө ашыруучу мамлекеттик орган.

Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган - медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жана аларды Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фондуна жана камсыздандыруучуларга берүүнү жүзөгө ашыруучу юридикалык жак.

Камсыздандыруучу - медициналык камсыздандыруу жагында камсыздандыруу ишин жүргүзүүчү юридикалык жак.

Камсыздандырылган жак - ал үчүн камсыздандыруучуга медициналык камсыздандыруу төлөмү келип түшкөн жак.

Базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруу программасы - жабдуучу-берүүчүлөр Камсыздандыруучу (Бирдиктүү төлөөчү) менен келишимдердин негизинде медициналык жана алдын алуучу кызматтарды көрсөтүүсүнүн, дары-дармек менен камсыздоосунун көлөмү жана шарттары.

Тейлөөчү - менчигинин түрүнө карабастан дарылоо-алдын алуу, фармацевтикалык мекеме же уюм же болбосо, жекече медициналык же фармацевтикалык тейлөө жүргүзгөн, мындай тейлөөнү жүргүзүүгө лицензиясы бар жана медициналык, алдын алуу, реабилитациялык, ден соолукту чыңдоо, фармацевтикалык тейлөө көрсөткөн жак.

Медициналык, алдын алуу, реабилитациялык, ден соолукту чыңдоо,фармацевтикалык тейлөө - медициналык жана алдын алуу жардамы, фармацевтикалык жактан камсыз кылуу.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу программасы - медициналык милдеттүү камсыздандыруу боюнча келишимдин негизинде тейлөөчүлөр тарабынан медициналык жана алдын алуу тейлөөсүнүн дары-дармек менен камсыз кылуунун көлөмүн жана шартын аныктайт.

Медициналык ыктыярдуу камсыздандыруу программасы - түзүлгөн келишимге ылайык камсыздандыруу уюмдары тарабынан жана медициналык милдеттүү камсыздандыруу программасынан тышкары медициналык алдын алуу жана башка тейлөөлөрдүн көлөмүн жана шарттарын аныктайт.

Медициналык камсыздандыруу төлөмдөрү - камсыздандыруучуга милдеттүү же ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу боюнча төгүлүүчү камсыздандыруу төлөмдөрү.

Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифи - камсыздандыруучуга төлөнүүчү камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмү.

 

9-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмүнтөлөөчүлөр

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн иштеген жарандар үчүн аларды иш берүүчү жана кызматкердин өзү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери жөнүндө мыйзамдарында аныкталган катышта жана өлчөмдө төлөшөт.

Калкты жумуш менен камсыз кылуунун мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандар үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу төлөмдөрү республикалык бюджеттин каражаттарынан жылына эсептик көрсөткүчтөрдүн 1,5 өлчөмүндө төлөнөт.

Пенсионерлер үчүн, анын ичинде аскер пенсионерлерине, милдеттүү медициналык камсыздандыруу төлөмдөрү республикалык бюджеттин каражаттарынан жылына эсептик көрсөткүчтөрдүн 1,5 өлчөмүндө төлөнөт.

Жаштайынан майыптарга жана социалдык жөлөкпул алган жактарга медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн республикалык бюджеттин каражаттарынан жылына эсептик көрсөткүчтөрдүн 1,5 өлчөмүндө төлөнөт.

Юридикалык жакты түзбөстөн жеке иш жүргүзгөн жактар медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн өз алдынча төлөшөт.

Айыл чарбасында иш жүргүзгөн жана жер негизги өндүрүш каражаты болуп саналган жеке жана юридикалык жактар медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өз алдынча төлөшөт.

Он алты жашка толо элек балдар (жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучулары үчүн - алар окуусун бүткөнгө чейин, бирок алар он сегиз жашка толгонго чейин гана), баштапкы кесиптик билим берүүчү окуу жайларынын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери үчүн - алар жыйырма бир жашка толгонго чейин (сырттан же кечки бөлүмдөн окугандардан башка) республикалык бюджеттин каражаттарынан жылына эсептик көрсөткүчтөрдүн 1,5 өлчөмүндө төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар үчүн төлөмдөр аларды иш берүүчүлөр же мамлекеттер аралык макулдашууда башкача каралбаса, чет өлкөлүк жарандардын өздөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз алдынча төлөшөт.

Мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчылары, офицерлер, прапорщиктер, мөөнөттөн тышкары кызмат өтөгөн аскер кызматчылары, аял-аскер кызматчылары үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу төлөмдөрү республикалык бюджеттин каражаттарынан жылына эсептик көрсөткүчтөрдүн 1,5 өлчөмүндө төлөнөт.

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу тутумуна камтылбаган адамдар милдеттүү медициналык-камсыздандыруу төлөмдөрүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен төлөгөнгө укуктуу.

Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жарандыгы жок адамдарга жана чет өлкөлүк жарандарга карата ушул статьянын биринчи-сегизинчи бөлүктөрү колдонулат.

9-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөөчүлөр

Иштеп жаткан жарандар үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында аныктлаган катышта жана өлчөмдөрдө иш берүүчү жана кызматкердин өзү төлөйт.

Калкы иш менен камсыз кылуунун мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандар үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр жылына 1,5 эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнөт.

Пенсионерлер, анын ичинде аскер пенсионерлер үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр жылына 1,5 эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнөт.

Бала чагынан майыптар жана социалдык жөлөк пулдарды алган адамдар үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр жылына 1,5 эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнөт.

Юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкерлик ишти аткарган адамдар медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү өз алдынча төлөйт.

Айыл чарба ишин жүзөгө ашырган жана жер өндүрүштүн негизги каражаты болуп саналган жеке жана юридикалык жактар медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өз алдынча төлөйт.

Балдар он алты жаш куракка жеткенге чейин (жалпы билим берүүчү мекемелеринин окуучулары – алар окууну аяктаганга чейин, бирок алар он сегиз куракка жеткенге чейинкиден ашык эмес) алар үчүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр жылына 1,5 эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнөт.

Башталгыч кесиптик окуу жайлардын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын окуучулары (анын ичинде сырттан же кечки бөлүмдө окуп жаткандар) алар жыйырма бир жаш куракка жеткенге чейин медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү камсыздандыруу полистерин сатып алуу аркылуу өз алдынча төлөйт.

Эгерде мамлекеттер аралык макулдашууларда башкасы каралбаса, Кыргыз Республикасынын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар үчүн төлөмдөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш берүүчү төлөйт же чет өлкөлүк жаран өз алдынча төлөйт.

Мөөнөттүү кызматтагы аскер кызматчылары, офицерлер, прапорщиктер, мөөнөттөн тышкаркы кызматтагы аскер кызматчылары, аскер кызматчысы болуп саналган аялдар медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү камсыздандыруу полистерин сатып алуу аркылуу өз алдынча төлөйт.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасына камтылбаган адамдар медициналык милдеттүү камсыздандыруунун полистерин сатып алуу аркылуу медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөө укугуна ээ.

Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жарандыгы жок адамдар жана чет өлкөлүк жарандар жагынан ушул статьянын биринчи-сегизинчи бөлүктөрү колдонулат.

10-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууга ыйгарым укугу бар орган

Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууга жана аларды Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фондуна өткөрүп берүүгө ыйгарым укугу бар орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

 

10-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган

Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жана аларды Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фондуна жана башка камсыздандыруучуларга берүүнү жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

11-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууну жүргүзүүчү органдар

Медициналык милдеттүү камсыздандырууну камсыздандыруучу - Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фонду (мындан ары Медициналык камсыздандыруу фонду) өзүнүн аймактык башкаруу органдары аркылуу жүргүзөт.

 

11-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууну жүзөгө ашыруучу органдар

Медициналык милдеттүү камсыздандырууну камсыздандыруучулар - Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фонду (мындан ары - Медициналык камсыздандыруу фонду) өзүнүн аймактык башкаруу органдары жана тиешелүү лицензиясы бар камсыздандыруу компаниялары аркылуу жүзөгө ашырат.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасындагы камсыздандыруучуну тандоо укугу камсыздандырылган жакка гана таандык жана камсыздандыруу төлөмдөрү чегерилген учурдан тартып келип чыгат.

11-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууну жүргүзүүчү органдар

Медициналык милдеттүү камсыздандырууну камсыздандыруучу - Кыргыз Республикасынын Медициналык камсыздандыруу фонду (мындан ары Медициналык камсыздандыруу фонду) өзүнүн аймактык башкаруу органдары аркылуу жүргүзөт.

 

17-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрү

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултууга ыйгарым укуктуу орган камсыздандыруу төгүмдөрүн (төлөмдөрүн) Медициналык камсыздандыруу фондунун өзүнчө алыш-бериш эсебинде чогултат, ал жерде топтолгондон кийин милдеттүү медициналык камсыздандыруу тутумун каржылоого жумшалат.

Эгерде камсыздандыруу төлөмдөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган төлөө мөөнөтүнөн кийин бир жыл ичинде келип түшпөсө, жарандарды медициналык милдеттүү камсыздандыруу токтотулат.

17-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөр

Камсыздандыруу төлөмдөрүн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган Медициналык камсыздандыруу фондунун жана башка камсыздандыруучулардын өзүнчө эсептешүү эсептерине чогулат, ал жерде алар топтолот жана медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасын каржылоого жумшалат.

Эгерде камсыздандыруу төлөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каралган төлөө мөөнөтүнүн жылы аяктагандан кийин келип түшпөсө, жарандарды медициналык милдеттүү камсыздандыруу убактылуу токтотулат.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу камсыздандырылган адамга камсыздандырылуучу болуп саналган иштеген жеринен бошотулган датадан тартып кийинки үч ай боюу сакталат.

Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктагандан кийин жаран жаӊы иштеген дери боюнча кайра келишим түзүүдө же болбосо медициналык милдеттүү камсыздандыруунун полисин өз алдынча сатып алууга милдеттүү.

Колдонуудагы редакцияда 22-1-статья жок.

22-1-статья. Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын каражаттары

Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын каражаттары бардык төлөм төлөөчүлөр төлөгөн медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү түзөт.

Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын каражаттары тиешелүү уюмдардын менчиги болуп саналат, алып коюлууга жана кайра бөлүштүрүлүүгө тийиш эмес.

23-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандыруу тутумун башкаруу органдары

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу тутумун башкаруунун жогорку органы болуп Байкоо жүргүзүүчү кеңеш саналат, ал бардык таламдаш министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун, медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөчүлөрдүн, тейлөөчүлөрдүн, коомдук уюмдардын өкүлчүлүктүк принциби боюнча түзүлөт.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу тутумунун аткаруучу органы болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Медициналык камсыздандыруу фонду жана анын аймактык башкаруу органдары саналат.

23-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасын башкаруу органдары

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасынын жогорку башкаруу органы болуп Байкоочу кеӊеш саналат, ал бардык таламдаш министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомтсволордун, камсыздандыруучулардын, медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөөчүлөрдүн, берүүчүлөрдүн, коомдук уюмдардын өкүлчүлүгүнүн принциби боюнча түзүлөт.

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу системасынын аткаруучу органдары болуп Медициналык камсыздандыруу фонду, анын аймактык башкаруу органдары жана мамлекеттик, ошондой эле жеке камсыздандыруучулар саналат.

Колдонуудагы редакцияда 27-1-статья жок.

27-1-статья. Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактар

Медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактар:

- медициналык камсыздандыруу жагынан мамлекеттик саясатты ишке ашырууга катышат;

- Кыргыз Республикасында жарандарды кошумча медициналык милдеттүү камсыздандырууну жүзөгө ашырат;

- төлөмдөрдү топтойт, төлөмдөр келип түшүшүнө жана кошумча медициналык милдеттүү камсыздандырууга жумшалуучу каражаттардын сарамжалдуу жана максаттуу пайдаланылышына контролдук кылат, берүүчүлөр менен келишимдик мамилелердин алкагында медициналык жана башка кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына контролдукту уюштурат;

- жарандарды медициналык милдеттүү камсыздандыруу маселелери боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенет.

29-статья. Медициналык камсыздандыруу фондунун жана анын аймактык башкаруу органдарынын жоопкерчилиги

Медициналык камсыздандыруу фондунун жана анын аймактык башкаруу органдарынын медициналык милдеттүү камсыздандыруу субъекттеринин алдындагы жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана тейлөөчүлөр менен келишимдик мамилелер аркылуу аныкталат.

 

29-статья. Медициналык камсыздандыруу фондунун, анын аймактык башкаруу органдарынын жана медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын жоопкерчилиги

Медициналык камсыздандыруу фондунун, анын аймактык башкаруу органдарынын жана медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактардын медициналык милдеттүү камсыздандыруу субъекттеринин алдындагы жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана берүүчүлөр менен келишимдик мамилелер менен аныкталат.

30-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултууга ыйгарым укуктуу органдын жоопкерчилиги

Медициналык милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултууга ыйгарым укуктуу орган медициналык милдеттүү камсыздандырууга чогултулган каражаттар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Медициналык камсыздандыруу фондуна өз убагында жана толугу менен которулбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

 

30-статья. Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу органдын жоопкерчлиги

Медициналык милдеттүү камсыздандырууга төлөмдөрдү чогултууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу орган медициналык милдеттүү камсыздандырууга чогултулган каражаттарды Медициналык камсыздандыруу фондуна жана медициналык камсыздандыруу жагынан камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу юридикалык жактарга өз учурунда эмес жана толук эмес которгондугу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.