БАЗАРБАЕВ Алмазбек Абдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 563 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

31-03-2017 15:15

БАЗАРБАЕВ Алмазбек Абдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.К. Исаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2017-жылдын 03-мартынан тартып бошотулсун жана № 563 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 2342