БЕРДИКОЖОЕВ Раззабек Бердикожоевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.Р. Сапарбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-январынан тартып бошотулсун жана № 29 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

15-01-2016 01:04

БЕРДИКОЖОЕВ Раззабек Бердикожоевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ж.Р. Сапарбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 11-январынан тартып бошотулсун жана № 29 ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 2247