“Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2018-жылдын 13-февралынан тартып коомдук талкууга коюлат

13-02-2018 11:29

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты М.Мавлянова

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-89-15

ayka.kasymova@list.ru

Каттоо  № 6-2771/18      12.02.2018

                                                             

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 179-1-статьянын экинчи абзацында «отуз» жана «элүү» деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша «жүз» жана «эки жүз» деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 216-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

«Жол кыймылынын катышуучулары тарабынан таштандыларды жана башка буюмдарды жолго калтыруу, таштоо -

эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырма өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.»;

3) 488-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

«Майда (даана) таштандылар менен көчөлөрдү, парктарды, гүлбактарды, көп батирлүү үйлөрдүн короолорун жана башка коомдук жерлерди булгоо –

эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырма өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Эскертүү. Майда таштандылар деп кагаздар, ороочтор, фантиктер, бөтөлкөлөр, пакеттер, сигареттин чыпкалары жана башка майда таштандылар түшүнүлөт.»;

4) 489-статьяда:

-1-бөлүгүнүн экинчи абзацында «сегиз саатка коомдук иштерге тартуу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырма өлчөмүндө» деген сөздөр «жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан сексен өлчөмүнө чейин, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз элүү өлчөмүнө чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

-2-бөлүгүнүн экинчи абзацында «кызмат адамдарына сегиз саатка коомдук иштерге тартуу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз өлчөмүндө» деген сөздөр «жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан сексен өлчөмүнө чейин, жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз элүү өлчөмүнө чейин, кызмат адамдарына жүздөн эки жүз өлчөмүнө чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 509-статьяда:

-расмий тилдеги 1-бөлүгү «администраций и» деген сөздөрдөн кийин «исполнительных» деген сөз менен толукталсын;

-мамлекеттик тилдеги 1-бөлүгүндө «башкаруу» деген сөз «башкаруунун аткаруу» деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 511-статьянын бешинчи абзацы «396» деген цифралардан кийин
«, 489;» деген цифралар менен толукталсын;

7) 559-статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

«Фото- жана видеожазуу функциялары бар техникалык каражаттарды (видиокамераларды, видиокаттоолорду, уюлдук түзүлүштөрдү жана башка техникалык каражаттарды) пайдалануу мененалынган, ушул Кодекстин  179-1, 2016-статьясынын 3-бөлүгү, 488-статьясынын 2-бөлүгү, 489-статьялары менен каралган администрациялык укук бузууну жасаганы жөнүндө маалыматтар жарандар, кызмат адамдары тарабынан берилген учурда, администрациялык укук бузуу тууралуу протокол ыйгарым укуктуу орган (кызмат адамы) тарабынан түзүлбөйт, ушул статьянын 3-бөлүгүндө белгиленген тартипте администрациялык укук бузуу тууралууиш боюнча токтом чыгарылат.».

 

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

«Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору шаарлардын жана башка калктуу конуштардын тышкы көрүнүшүн жакшыртуу, адамдардын жашоосу жана саламаттыгы үчүн кыйла жагымдуу шарттарды түзүү максатында иштелип чыккан.

Мыйзам долбоору менен ар түрдүү таштандыларды жана башка предметтерди таштоо, күйгүзүү үчүн жоопкерчиликти күчөтүү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуш кылынат, ошондой эле администрациялык жоопкерчиликтин жаңы түрү киргизилет.

Турмуш-тиричиликтик жана өндүрүштүк таштандыларды таштоо, күйгүзүү үчүн КР АЖжКнын 489-беренесинде каралган айыптар 2015-жылдын майында көбөйтүгөн, буга чейин турмуш-тиричиликтик жана өндүрүштүк таштандыларды таштоо, күйгүзүү үчүн администрациялык айып болгону 100 сомду, ал эми өндүрүштүк таштандылар үчүн кызмат адамдарына 5000 миңден 10 000 сомго чейинкини түзгөн.

Ошону менен бирге кабыл алынган өзгөртүүлөр таасирдүү натыйжа берген жок. Жалпы пайдалануудагы жерлер, парктар, гүлбактар, көчөлөр чемичкенин чагындысы, сигареттин калдыктары, фантиктер, пакеттер жана башка майда таштандылар менен булганган, көптөгөн көп кабаттуу турак үйлөрдүн короолору турмуш-тиричиликтик таштандыларга толгон. Мында коомчулук тарабынан буларга карата адекваттуу реакция жок, бийликтин тиешелүү жергиликтүү органдары болуп жаткан проблемалар менен тиешелүү деңгээлде күрөшө албай жатышат. Бүгүнкү күндө биздин коомдун жалпы маданияты төмөндөөдө, көпчүлүк жарандар үчүн таштандыларды көрүнгөн жерлерге таштоо нормалдуу көрүнүш болуп саналат.

Андан дагы ар түрдүү таштандылар менен булгоо биздин өлкөнүн туристтик жагымдуулугуна терс таасир этүүдө. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык түйүндөрдө чет өлкөлүк туристтер кооз табияттын, жол ээктеринин, Ысык-Көлдүн жээгинин, жаратылыш парктарынын жана биздин өлкөнүн башка кооз жерлеринин фонуна тоодой таштандылардын сүрөттөрүн койгонуна биз бир нече ирет күбө болгонбуз.

Европа жана чыгыш азия өлкөлөрүнүн тажрыйбасы уруксат берилбеген жерлерге таштандыларды таштоо үчүн айыптардын чоң өлчөмдөрүн белгилөө аларды иш жүзүндө нөлгө жеткирүү менен, бузуулардын санын кыскартууга өбөлгө болоорун көрсөтөт. Мисалы Сингапурду алсак, анда уруксат берилбеген жерге ташталган кадимки эле кагаз үчүн 300дөн 1000 долларга чейин айып төлөөгө туура келет.

Ушуга байланыштуу баяндалганды эске алып, төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуш кылынат.

Өзгөчө корголуучу табигый аймактардыкоммуналдык-турмуш-тиричиликтик таштандылар, калдыктар жана акыр-чикирлербулгоо үчүн КР АЖжК 179-1-статьясында каралган айыптардын колдонуудагы өлчөмдөрүн көбөйтүү жана жарандар үчүн эсептешүү көрсөткүчтөрүнүн жүз өлчөмүндө, кызмат адамдарына эки жүз өлчөмүндө белгилөө.

Ошондой эле автомашиналардын терезесинен таштандыларды таштоо жолдордо адатка айлангандыгын белгилөө зарыл. Көпчүлүк учурда жол кыймылынын катышуучулары өзүнүн транспорт каражатынын терезелеринен сигареттин калдыгын ыргытышат. Мында өчүрүлбөгөн сигареттин калдыктары өрт кооптуулугунун кырдаалын түзүүгө өбөлгө болоорун унутуп калышат.

КР Өкмөтүнүн 1999-жылдын 4-августундагы № 421 токтому менен бекитилген Жол кыймылынын эрежелеринин 1.5. пунктуна ылайык жол кыймылынын катышуучуларына кыймыл үчүн тоскоолдук түзүүчү кандай болбосун буюмдарды жолго калтырууга жана таштоого тыюу салынган. Ошону менен бирге КР мыйзамдарында автотранспорт каражатынан таштандыны калтыруу жана таштоо үчүн кандайдыр бир жоопкерчилик каралган эмес. Ушуга байланыштуу КР АЖжК 216-статьясын таштандыларды жана башка буюмдарды жолго калтырганы жана таштаганы үчүн жол кыймылынын катышуучуларынын жоопкерчилигин караган 3-бөлүк менен толуктоо сунуш кылынат.

Турмуш-тиричиликтин таштандыларын жана башка буюмзаттарды атайын белгиленбеген жерлерге таштоо, күйгүзүү үчүн КР АЖжК 489-статьясы менен сегиз саатка коомдук иштерге тартуу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн 2000 өлчөмүндө администрациялык айып салуу каралган. Мында ыргытылган таштандынын көлөмүнө, чемичкенин калдыгына же ыргытылган турмуш-тиричилик таштандысынын чоң көлөмүнө карабастан, ушул статья боюнча айыптын бирдей өлчөмү өндүрүлөөрүн белгилөө керек. Ушуга байланыштуу Мыйзам долбоору менен КР АЖжК 488-статьясын майда (даана) таштандылар менен коомдук жерлерди булгоо үчүн жоопкерчиликти караган 3-бөлүк менен толуктоо сунуш кылынат.

КР АЖжК 489-статьясында турмуш-тиричиликтик таштандыларды таштоо, күйгүзүү үчүн жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан сексен өлчөмүнө чейин, кызмат адамдарына элүүдөн жүз элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айыптарды белгилөө, өндүрүштүк таштандыларды таштоо, күйгүзүү үчүн жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз өлчөмүнө чейин, кызмат адамдарына жүздөн эки жүз өлчөмүнө чейин администрациялык айып салуу сунуш кылынат. Андан тышкары  КР АЖжК 40-1-статьясына ылайык коомдук иштерге тартуу сот тарабынан гана дайындалышы мүмкүн болгондугун эске алып, КР АЖжК 489-статьясынан администрациялык жаза чарасынын кошумча түрүн – коомдук иштерге тартууну алып салуу сунуш кылынат.

КР АЖжК колдонуудагы редакциясына ылайык жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын администрациялык комиссиялары жоопкерчиликке тартуучу бирден бир ыйгарым укуктуу органдардан болуп саналат. 2017-жылдын 27-мартында КР Өкмөтү тарабынан №176 токтом чыгарылган, аны менен Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын администрациялык комиссиялары тууралуу типтүү жобо бекитилген жанажергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын алдында администрациялык комиссияларды түзүү тапшырылган. Мыйзам долбоору менен администрациялык комиссиялар КР АЖжК 489-статьясы боюнча укук бузуулар жөнүндө иштерди кароодо жасалган укук бузуунун оордугуна жараша айып салуусун сунуш кылат.

КР АЖжК 509-статьясына редакциялык түзөтүү киргизилет, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын көрсөтүүнүн ордуна, конкреттештирүү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарын көрсөтүү сунуш кылынат.

КР АЖжК 556-статьясында укук бузуулардын курамдарынын статьялары саналган, алар боюнча ички иштер органдары администрациялык укук бузуулар жөнүндө протоколдорду түзүүгө укуктуу, алардын катарында Кодекстин 489-статьясы көрсөтүлгөн. Ошондой болсо да ички иштер органдарынын ыйгарым укуктарына кирген укук бузуулардын статьялары саналган Кодекстин 511-статьясында белгиленген статья көрсөтүлгөн эмес. Ушуга байланыштуу Кодекстин 511-статьясын 489-статья менен толуктоо сунуш кылынат.

Ошондой эле Мыйзам долбоору менен КР АЖжК 559-статьясынКР АЖжК179-1, 216-статьясынын 3-бүлңгң, 488-статьясынын 2-бөлүгү  жана 489-статьялары боюнча укук бузууларды жасоонун күбөлөрү болушкан коомдоштуктун, жарандардын катышуу мүмкүнчүлүгүн караган 4-бөлүк менен толуктоо, күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу үчүн фото- жана видео белгилеп жазуусу бар техникалык каражаттарды пайдалануу менен алынган маалыматтарды берүү сунуш кылынат. Иш жүзүндө видео социалдык түйүндөрүндө, көпчүлүк учурларда мобилдик телефондордун камераларындакелтирилген укукка каршы аракеттердин негизинде ыйгарым укуктуу органдар аларды далил катары пайдалануу менен, күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартышат.

Сунуш кылынган мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

Мыйзам долбоору мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорду алып келбейт жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык келет, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 26-июнундагы №5389-V токтому менен бекитилген Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускамага ылайык даярдалган.

Мыйзам долбоору ишкердик ишти жөнгө салууга багытталбагандыктан, жөндөө таасирин талдоого жатпайт.

Коомдук талкуулоону камсыз кылуу жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесин ишке ашыруу үчүн мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтына жайгаштырылган.

 

Депутат                                                                                   М.Э. Мавлянова

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

 

Колдонуудагы редакциясы

Сунуш кылынган редакциясы

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси

179-1-статья. Өзгөчө коргоодогу табигый аймактарды коммуналдык-турмуш-тиричилик калдыктары, таштандылар жана акыр-чикирлер менен булгоо

 

Мамлекеттик коруктардын, заказниктердин, улуттук жаратылыш парктарынын, дарылоочу-ден соолук чыңдоочу жана санаториялык-курорттук зоналардын, мамлекеттин коргоосуна алынган кадыресе же сейрек ландшафттардын, жаратылыш эстеликтеринин аймактарын акыр-чикирлерге толтуруу же коммуналдык-турмуш-тиричилик калдыктары, таштандылар жана акыр-чикирлер менен булгоо, -

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн - отуз, кызмат адамдарына - элүү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 

179-1-статья. Өзгөчө коргоодогу табигый аймактарды коммуналдык-турмуш-тиричилик калдыктары, таштандылар жана акыр-чикирлер менен булгоо

 

Мамлекеттик коруктардын, заказниктердин, улуттук жаратылыш парктарынын, дарылоочу-ден соолук чыңдоочу жана санаториялык-курорттук зоналардын, мамлекеттин коргоосуна алынган кадыресе же сейрек ландшафттардын, жаратылыш эстеликтеринин аймактарын акыр-чикирлерге толтуруу же коммуналдык-турмуш-тиричилик калдыктары, таштандылар жана акыр-чикирлер менен булгоо, -

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн  жүз өлчөмүндө, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 

216-статья. Жолдорду, көчөлөрдү, темир жолдон өтүүчү жерлерди жана башка жол курулмаларын бузуу

 

Жолдорду, көчөлөрдү, темир жолдон өтүүчү жерлерди жана башка жол курулмаларын бузуу, -

    кийин аларды күнөөлүү адамдардын эсебинен баштагы калыбына келтирүү менен жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн беш өлчөмүндө, кызмат адамдарына - он өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

    Курулуш аянтчаларынан көчөлөрдүн жана жолдордун булганышына жол бербөө үчүн чараларды көрбөө, өткөөл бөлүктөрдө оңдоо, курулуш иштеринин натыйжасында жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч туудурган жолдордун жана көчөлөрдүн зыян тарткан жерлерин калыбына келтирүү эрежелерин бузуу –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн беш өлчөмүндө, кызмат адамдарына он өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 

216-статья. Жолдорду, көчөлөрдү, темир жолдон өтүүчү жерлерди жана башка жол курулмаларын бузуу

 

Жолдорду, көчөлөрдү, темир жолдон өтүүчү жерлерди жана башка жол курулмаларын бузуу, -

    кийин аларды күнөөлүү адамдардын эсебинен баштагы калыбына келтирүү менен жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн беш өлчөмүндө, кызмат адамдарына - он өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Курулуш аянтчаларынан көчөлөрдүн жана жолдордун булганышына жол бербөө үчүн чараларды көрбөө, өткөөл бөлүктөрдө оңдоо, курулуш иштеринин натыйжасында жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч туудурган жолдордун жана көчөлөрдүн зыян тарткан жерлерин калыбына келтирүү эрежелерин бузуу –

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн беш өлчөмүндө, кызмат адамдарына он өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 

Жол кыймылынын катышуучулары тарабынан таштандыларды жана башка буюмдарды жолго калтыруу, таштоо –

эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырма өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 

488-статья. Калктуу конуштардын аймагын көрктөндүрүү эрежелерин бузуу

 

Калктуу конуштардын аймагын көрктөндүрүү эрежелерин бузуу, ошондой эле калктуу конуштарда тазалыкты жана тартипти камсыз кылуу эрежелерин сактабоо, -

 жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн он өлчөмүндө, юридикалык жактарга - жүз өлчөмүндө, кызмат адамдарына - элүү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 Администрациялык жаза-чара колдонулгандан кийин бир жылдын ичинде кайталанып жасалган ошол эле аракеттер, -

жарандарга - алты саатка коомдук иштерге тартуу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырма өлчөмүндө, юридикалык жактарга - жүз жыйырма өлчөмүндө, кызмат адамдарына - элүү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 

488-статья. Калктуу конуштардын аймагын көрктөндүрүү эрежелерин бузуу

 

Калктуу конуштардын аймагын көрктөндүрүү эрежелерин бузуу, ошондой эле калктуу конуштарда тазалыкты жана тартипти камсыз кылуу эрежелерин сактабоо, -

 жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн он өлчөмүндө, юридикалык жактарга - жүз өлчөмүндө, кызмат адамдарына - элүү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Администрациялык жаза-чара колдонулгандан кийин бир жылдын ичинде кайталанып жасалган ошол эле аракеттер, -

жарандарга - алты саатка коомдук иштерге тартуу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырма өлчөмүндө, юридикалык жактарга - жүз жыйырма өлчөмүндө, кызмат адамдарына - элүү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Майда (даана) таштандылар менен көчөлөрдү, парктарды, гүлбактарды, көп батирлүү үйлөрдүн короолорун жана башка коомдук жерлерди булгоо –

эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырма өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Эскертүү. Майда (даана) таштандылар деп кагаздар, ороочтор, фантиктер, бөтөлкөлөр, пакеттер, сигареттин чыпкалары жана башка майда таштандылар түшүнүлөт.”;

 

489-статья. Таштандыларды белгиленбеген жерлерге таштоо, күйгүзүү

 

Турмуш-тиричиликтин таштандыларын жана башка буюмзаттарды атайын белгиленбеген жерлерге таштоо, күйгүзүү –

сегиз саатка коомдук иштерге тартуу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырма өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 Өндүрүштүк таштандыларды жана башка буюмзаттарды белгиленбеген жерлерге таштоо, күйгүзүү –

кызмат адамдарына сегиз саатка коомдук иштерге тартуу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Администрациялык жаза чарасы колдонулгандан кийин кайталап жасалган ошол эле аракеттер, -

эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 

489-статья. Таштандыларды белгиленбеген жерлерге таштоо, күйгүзүү

 

Турмуш-тиричиликтин таштандыларын жана башка буюмзаттарды атайын белгиленбеген жерлерге таштоо, күйгүзүү -

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн отуздан сексен өлчөмүнө чейин, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз элүү өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет.

Өндүрүштүк таштандыларды жана башка буюмзаттарды белгиленбеген жерлерге таштоо, күйгүзүү -

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүз элүү өлчөмүнө чейин, кызмат адамдарына жүздөн эки жүз өлчөмүнө чейинадминистрациялык айып салууга алып келет.

Администрациялык жаза чарасы колдонулгандан кийин кайталап жасалган ошол эле аракеттер, -

эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

 

509-статья. Администрациялык комиссиялар

 

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын администрациялык комиссиялары ушул Кодекстин 185, 187, 188, 191, 192, 194, 195, 251-статьянын экинчи бөлүгүндө, 372, 387, 388, 411, 435-439, 487, 488-497-статьяларында каралган администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана администрациялык жаза чараларды көрөт.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын администрациялык комиссияларын түзүүнүн жана ишин уюштуруунун типтүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

 

509-статья. Администрациялык комиссиялар

 

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын администрациялык комиссиялары ушул Кодекстин 185, 187, 188, 191, 192, 194, 195, 251-статьянын экинчи бөлүгүндө, 372, 387, 388, 411, 435-439, 487, 488-497-статьяларында каралган администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана администрациялык жаза чараларды көрөт.

 Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын администрациялык комиссияларын түзүүнүн жана ишин уюштуруунун типтүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

 

511-статья. Ички иштер органдары

 

Ички иштер органдары өздөрүнө берилген ыйгарым укуктардын чегинде төмөндөгү статьяларда каралган администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана администрациялык жазаларын көрөт:

ички иштер органдарынын башчылары жана алардын орун басарлары - ушул Кодекстин 92-1-статьясында, 213-статьясынын үчүнчү бөлүгүндө, 216-219-статьяларында, 223-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 224-статьясынын биринчи-үчүнчү, бешинчи бөлүктөрүндө, 225-227-статьяларында, 228-статьясынын үчүнчү жана төртүнчү бөлүктөрүндө, 229-статьясында, 230-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 231, 232-233-статьяларында, 234-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 235-237-статьяларында, 238-статьясынын тогузунчу бөлүгүндө, 239-статьясында, 240-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 241-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 242-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 243-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 244-245, 246-1, 247, 249-статьяларында, 251-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 364-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 365-статьясында, 366-статьясынын биринчи-үчүнчү бөлүктөрүндө, 375, 376-статьяларында, 377-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 378-386, 389-статьяларында, 390-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 391, 391-1, 393, 410-статьяларында, 487-3-статьясынын экинчи бөлүгүндө;

 транспорттогу ички иштер органдарынын башчылары жана алардын орун басарлары - 85-1, 212, 212-1, 216, 220-статьяларында, 240-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 364-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 365-статьясында, 366-статьясынын биринчи-үчүнчү бөлүктөрүндө, 378, 410-статьяларында;

    милициянын аймактык бөлүмдөрүнүн жана линиялык пункттарынын башчылары - 85-1, 216-статьяларында, 220-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 240-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 365-статьясында, 366-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 377, 384, 389, 410-статьяларында;

     милициянын участоктук инспекторлору - 85-1, 247, 365-статьяларында, 366-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 384-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 396-статьясында;

жол кыймылы коопсуздугунун башкармалыктарынын, бөлүмдөрүнүн (бөлүмчөлөрүнүн) башчылары жана алардын орун басарлары, топтун улуктары, улук инспекторлор жана администрациялык пpaктиканын инспекторлору - 173, 212-статьяларында, 213-статьясынын үчүнчү бөлүгүндө, 216-219-статьяларында, 223-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 224-статьясынын биринчи-үчүнчү, бешинчи бөлүктөрүндө, 225-227-статьяларында, 228-статьясынын үчүнчү жана төртүнчү бөлүктөрүндө, 229, 229-1-статьяларында, 230-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 231, 232-233-статьяларында, 234-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 235-237-статьяларында, 238-статьясынын тогузунчу бөлүгүндө, 239-статьясында, 240-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 241-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 242-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 243-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 244-245, 246-1, 247, 249, 249-1-статьяларында, 251-статьясынын биринчи бөлүгүндө;

  жол кыймылы коопсуздугунун башкармалыктарынын бөлүмдөрүнүн улук инспекторлору, жол кыймылы коопсуздугунун полкторунун, батальондорунун, роталарынын, бөлүмдөрүнүн командирлери жана алардын орун басарлары, улук мамавтоинспекторлору, взводдордун командирлери, жол көзөмөлүнүн улук инженерлери жана инженерлери, жол кыймылынын коопсуздугунун бөлүмдөрүнүн улук инспекторлору жана инспекторлору - 173, 212, 213-9-статьяларында, 223-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 224-статьясынын экинчи жана бешинчи бөлүктөрүндө, 225-227-статьяларында, 229-статьясында, 231-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 232, 233, 235-237-статьяларында, 239-статьясында, 245, 246-1, 247-статьяларында.

 

511-статья. Ички иштер органдары

 

Ички иштер органдары өздөрүнө берилген ыйгарым укуктардын чегинде төмөндөгү статьяларда каралган администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана администрациялык жазаларын көрөт:

 ички иштер органдарынын башчылары жана алардын орун басарлары - ушул Кодекстин 92-1-статьясында, 213-статьясынын үчүнчү бөлүгүндө, 216-219-статьяларында, 223-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 224-статьясынын биринчи-үчүнчү, бешинчи бөлүктөрүндө, 225-227-статьяларында, 228-статьясынын үчүнчү жана төртүнчү бөлүктөрүндө, 229-статьясында, 230-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 231, 232-233-статьяларында, 234-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 235-237-статьяларында, 238-статьясынын тогузунчу бөлүгүндө, 239-статьясында, 240-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 241-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 242-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 243-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 244-245, 246-1, 247, 249-статьяларында, 251-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 364-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 365-статьясында, 366-статьясынын биринчи-үчүнчү бөлүктөрүндө, 375, 376-статьяларында, 377-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 378-386, 389-статьяларында, 390-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 391, 391-1, 393, 410-статьяларында, 487-3-статьясынын экинчи бөлүгүндө;

транспорттогу ички иштер органдарынын башчылары жана алардын орун басарлары - 85-1, 212, 212-1, 216, 220-статьяларында, 240-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 364-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 365-статьясында, 366-статьясынын биринчи-үчүнчү бөлүктөрүндө, 378, 410-статьяларында;

 милициянын аймактык бөлүмдөрүнүн жана линиялык пункттарынын башчылары - 85-1, 216-статьяларында, 220-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 240-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 365-статьясында, 366-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 377, 384, 389, 410-статьяларында;

 милициянын участоктук инспекторлору - 85-1, 247, 365-статьяларында, 366-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 384-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 396, 489-статьяларында;

жол кыймылы коопсуздугунун башкармалыктарынын, бөлүмдөрүнүн (бөлүмчөлөрүнүн) башчылары жана алардын орун басарлары, топтун улуктары, улук инспекторлор жана администрациялык пpaктиканын инспекторлору - 173, 212-статьяларында, 213-статьясынын үчүнчү бөлүгүндө, 216-219-статьяларында, 223-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 224-статьясынын биринчи-үчүнчү, бешинчи бөлүктөрүндө, 225-227-статьяларында, 228-статьясынын үчүнчү жана төртүнчү бөлүктөрүндө, 229, 229-1-статьяларында, 230-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 231, 232-233-статьяларында, 234-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 235-237-статьяларында, 238-статьясынын тогузунчу бөлүгүндө, 239-статьясында, 240-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 241-статьясынын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө, 242-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 243-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 244-245, 246-1, 247, 249, 249-1-статьяларында, 251-статьясынын биринчи бөлүгүндө;

 жол кыймылы коопсуздугунун башкармалыктарынын бөлүмдөрүнүн улук инспекторлору, жол кыймылы коопсуздугунун полкторунун, батальондорунун, роталарынын, бөлүмдөрүнүн командирлери жана алардын орун басарлары, улук мамавтоинспекторлору, взводдордун командирлери, жол көзөмөлүнүн улук инженерлери жана инженерлери, жол кыймылынын коопсуздугунун бөлүмдөрүнүн улук инспекторлору жана инспекторлору - 173, 212, 213-9-статьяларында, 223-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 224-статьясынын экинчи жана бешинчи бөлүктөрүндө, 225-227-статьяларында, 229-статьясында, 231-статьясынын биринчи бөлүгүндө, 232, 233, 235-237-статьяларында, 239-статьясында, 245, 246-1, 247-статьяларында.

 

559-статья. Администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлбөөчү учурлар

 

1. Эскертүү же эсептешүү көрсөткүчүнөн ашпаган администрациялык айып түрүндөгү администрациялык жаза чара көрүүгө алып келүүчү администрациялык укук бузуулар жасалганда администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлбөйт, ал эми эскертүү же болбосо айып администрациялык укук бузуу жасалган жерде андайга ыйгарым укук берилген кызмат адамы тарабынан таризделет же болбосо айып салынат жана алынат.

    2. Ага карата администрациялык укук бузуу жөнүндө иш боюнча турган жеринде айып төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок же болбосо өндүрүш жүргүзүлүп жаткан адам ушул статьянын 1-пункту тарабынан белгиленген тартипте ага салынган жаза чарасына макул болбосо, ушул Кодекстин 556-статьясына ылайык администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлөт.

    3. Ушул Кодекстин 20-главасында каралган фото- жана кино тартуу, видеожазуу функциялары бар автоматтык режимде иштеген сертификацияланган атайын контролдук-өлчөө техникалык каражаттарды колдонуу менен укук бузуулар табылган жана белгиленген учурларда, администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлбөйт, ал эми администрациялык укук бузуу жөнүндө иш козголгон адам катышпастан, ага карата администрациялык укук бузуу тууралуу иш боюнча токтом чыгарылат жана Судьялардын компетенциясына тиешелүү болгон администрациялык укук бузууларды копшогондо, ушул Кодекстин 589-статьясында каралган тартипте жол-жоболоштурулат.

    Администрациялык укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтом фото- жана кино тартуу, видеожазуу функциялары бар автоматтык режимде иштеген сертификацияланган атайын контролдук-өлчөө техникалык каражаттарды колдонуу менен алынган материалдарды тиркөө менен электрондук документ түрүндө жол-жоболоштурулат, анын юридикалык күчү администрациялык укук бузуу жөнүндө иштер боюнча материалдарды кароого ыйгарым укуктуу кызмат адамынын электрондук санарип колтамгасы менен тастыкталат.

    Администрациялык укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтом жана фотожана кино тартуу, видеожазуу функциялары бар автоматтык режимде иштеген сертификацияланган атайын контролдук-өлчөө техникалык каражаттарын колдонуу менен алынган материалдар электрондук документти кагаз түрүндөгү документке которуу аркылуу даярдалат. Бул токтомдун көчүрмөсү аталган токтом чыгарылган күндөн тартып үч күндүн ичинде почта аркылуу, заказ почта жөнөтүүсү менен администрациялык укук бузуу жөнүндө иш козголгон адамга жиберилет.

 

559-статья. Администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлбөөчү учурлар

 

1. Эскертүү же эсептешүү көрсөткүчүнөн ашпаган администрациялык айып түрүндөгү администрациялык жаза чара көрүүгө алып келүүчү администрациялык укук бузуулар жасалганда администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлбөйт, ал эми эскертүү же болбосо айып администрациялык укук бузуу жасалган жерде андайга ыйгарым укук берилген кызмат адамы тарабынан таризделет же болбосо айып салынат жана алынат.

    2. Ага карата администрациялык укук бузуу жөнүндө иш боюнча турган жеринде айып төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок же болбосо өндүрүш жүргүзүлүп жаткан адам ушул статьянын 1-пункту тарабынан белгиленген тартипте ага салынган жаза чарасына макул болбосо, ушул Кодекстин 556-статьясына ылайык администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлөт.

    3. Ушул Кодекстин 20-главасында каралган фото- жана кино тартуу, видеожазуу функциялары бар автоматтык режимде иштеген сертификацияланган атайын контролдук-өлчөө техникалык каражаттарды колдонуу менен укук бузуулар табылган жана белгиленген учурларда, администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлбөйт, ал эми администрациялык укук бузуу жөнүндө иш козголгон адам катышпастан, ага карата администрациялык укук бузуу тууралуу иш боюнча токтом чыгарылат жана Судьялардын компетенциясына тиешелүү болгон администрациялык укук бузууларды копшогондо, ушул Кодекстин 589-статьясында каралган тартипте жол-жоболоштурулат.

    Администрациялык укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтом фото- жана кино тартуу, видеожазуу функциялары бар автоматтык режимде иштеген сертификацияланган атайын контролдук-өлчөө техникалык каражаттарды колдонуу менен алынган материалдарды тиркөө менен электрондук документ түрүндө жол-жоболоштурулат, анын юридикалык күчү администрациялык укук бузуу жөнүндө иштер боюнча материалдарды кароого ыйгарым укуктуу кызмат адамынын электрондук санарип колтамгасы менен тастыкталат.

 Администрациялык укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтом жана фотожана кино тартуу, видеожазуу функциялары бар автоматтык режимде иштеген сертификацияланган атайын контролдук-өлчөө техникалык каражаттарын колдонуу менен алынган материалдар электрондук документти кагаз түрүндөгү документке которуу аркылуу даярдалат. Бул токтомдун көчүрмөсү аталган токтом чыгарылган күндөн тартып үч күндүн ичинде почта аркылуу, заказ почта жөнөтүүсү менен администрациялык укук бузуу жөнүндө иш козголгон адамга жиберилет.

4. Фото- жана видеожазуу функциялары бар техникалык каражаттарды (видиокамераларды, видиокаттоолорду, уюлдук түзүлүштөрдү жана башка техникалык каражаттарды) пайдалануу менен алынган, ушул Кодекстин 179-1, 2016-статьясынын 3-бөлүгү, 488-статьясынын 2-бөлүгү, 489-статьялары менен каралган администрациялык укук бузууну жасаганы жөнүндө маалыматтар жарандар, кызмат адамдары тарабынан берилген учурда, администрациялык укук бузуу тууралуу протокол ыйгарым укуктуу орган (кызмат адамы) тарабынан түзүлбөйт, ушул статьянын 3-бөлүгүндө белгиленген тартипте администрациялык укук бузуу тууралуу иш боюнча токтом чыгарылат.

 

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 12123