“Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзам долбоору  2016-жылдын 15 июнунан тартып коомдук талкууга коюлат

15-06-2016 14:01

ДЕМИЛГЕЧИ:  Жогорку Кеңештин депутаттары  М.К. Жеенчороев, Аманкулов М.А. Примов  У.Б. ОмуркуловИ.Ш. Шайназаров Т.У. Казакбаев Р.А Бакиров М.И. Бабанов О.Т.  Мамашева А.Т. Торобаев Б.Э. Сыдыков Б.У. Чолпонбаев У.С.  

 

Сунуш-пикирлерди төмөнкү электрондук дарекке жөнөтсөңүз  cholponbek79@mail.ru  жана ушул телефон аркылуу билдирсеңиз болот 0312 63-85-07

 

Каттоо номери: № 6-15845/16     14.06.16

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

Долбоор

 

 

“Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЫЙЗАМЫ

 

 

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1998-ж., № 7, 229-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 350-беренеде:

берене төмөндөгүдөй мазмундагы 1-1 бөлүк менен толукталсын:

“1-1) Мамлекеттик документтерди (Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун, жарандык паспортун (ID картын), дипломатиялык паспортун) даярдоо жана жасалма жасоо беш жылга чейинки эркиндигинен ажыратууга жазаланат.”;

2-бөлүктөгү “элүү эсептик көрсөткүчкө чейинки” деген сөздөр “беш жүздөн миңге чейинки эсептик көрсөткүч” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3-бөлүктөгү “үч” деген сөз “беш” деген сөз менен алмаштырылсын;

4-бөлүктөгү “төрт” деген сөз “беш” деген сөз менен алмаштырылсын;

5-бөлүктөгү “үч жылдан беш” деген сөздөр “беш жылдан жети” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

6-бөлүктөгү “төрт жылдан жети” деген сөздөр “беш жылдан жети” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 

2-берене.

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

“Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

 

 

“Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 350-беренесинде каралган документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды жасалма жасоо, даярдоо, сатуу же пайдалануу боюнча кылмыштар үчүн жоопкерчиликти күчтөндүрүү максатында иштелип чыккан.

Түркия Республикасында Кыргыз Республикасынын жасалма паспорттору менен Кытай Эл Республикасынын токсон сегиз жаранынын кармалышы – кыжырды келтирген окуя болду, бул жосун мындан ары бул сыяктуу кылмыштарга жол бербөө боюнча кечиктирилгис зарыл чараларды кабыл алууну талап кылууда. Жоопкерчиликти күчтөндүрүү алдын-алуу чараларынын бири болуп саналат. Мындай кылмыштар өлкөнүн эл аралык аброюна чоң зыян келтирүү менен биздин өлкөнүн эл аралык өнөктөштөрүнүн ишенимин бүлүндүрүшү мүмкүн. Жоопкерчиликти күчтөндүрүү зарыл, анткени колдонуудагы беренеде каралган жоопкерчилик мындай укук бузуу жосундарынын санын азайтууга көмөктөшө албайт.

Мындай алгачкы жосунсуз фактылар 1999-жылы белгилүү болгондугун белгилөө зарыл. Биринчи “Баткен компаниясында” биздин республикага катылышкан “ИДУ” жексурларынын колдорунда Кыргызстандын жаранынын паспорттору болгон. Ошол учурда мындай документтер Пакистандан жана Афганистандан келгендерден алынган учурлар да болгон. 2012-жылы Астанада Кыргызстандын жаранынын паспорту менен Франкфуртга учуп кетүүнү көздөгөн алты афгандык кармалган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча алар качкындардын статусун алуу менен ошол жерден орун-очок алууну көздөшкөн. Мындай учурлар көп, бирок бул баяндалгандар коомчулукка белгилүү болгондору гана. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жазаны катуулатуу боюнча бир нече жолу чыккан. Мындай өзгөртүү киргизүүнү биз өз учурунда жана зарыл деп эсептейбиз.

Ошону менен бирге мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясына, жалпысынан жарандык мыйзамдарга жана белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык мыйзамдардын ченемдерине ылайык келет.

Бул мыйзам долбоору ишкердик иштин чөйрөсүнө тиешелүү эмес болгондуктан жөнгө салуу таасирин талдоо жүргүзүү талап кылынбайт.

Мыйзам долбоору гендердик, экологиялык, коррупцияга каршы жана башка экспертизага жатпайт, ал кабыл алынган учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинен кошумча каржылык чыгымдарды талап кылбайт.

 

Урматтоо менен,

 

Жеенчороев М.К.

Аманкулов М.А.

Примов  У.Б.

ОмуркуловИ.Ш.

Шайназаров Т.У.

Казакбаев Р.А

Бакиров М.И.

Бабанов О.Т.

Мамашева А.Т.

Торобаев Б.Э.

Сыдыков Б.У.

Чолпонбаев У.С.  

 

“Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

cалыштырма таблица

 

Колдонуудагы редакция

Сунуш кылынган редакция

 

350-статья. Документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу

(1) Укук берген же милдеттерден бошоткон расмий документти ушундай документти жасоочунун өзү же башка адам пайдалануу максатында колго жасоосу же болбосо мындай документти сатуу, ошондой эле ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын, мамлекеттик сыйлыктардын жасалма штамптарын, мөөрлөрүн, бланктарын ошого тете, ошондой эле максатта даярдоо же болбосо аларды сатуу -

эки жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

 

 

 

 

 

2) Билип туруп жасалма документти колдонуу -

элүү эсептик көрсөткүчкө чейинки өлчөмдөгү айыпка же болбосо жүз сексен сааттан эки жүз кырк саатка чейинки мөөнөткө коомдук иштерге, же болбосо эки жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(3) Башка кылмышты жаап-жашыруу же жасалган кылмышты жеңилдетүү максатында жасалган ошол эле жосундар, -

үч жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(4) Ушул статьянын биринчи, экинчи жана үчүнчү бөлүктөрүндө каралган, менчик ээсинин эркине карабастан аны алмаштыруу максатында жасалган жосундар, -

төрт жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(5) Ошол эле жосундар өзүнүн кызматтык абалын пайдаланган адам тарабынан жасалганда, -

үч жылдан беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(6) ушул статьянын 1-5-бөлүктөрүндө каралган жосундар, алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу же уюшкан кылмыштуу топ тарабынан жасалганда, -

төрт жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(КР 2009-жылдын 24-июлундагы № 246, 2013-жылдын
3-августундагы № 180
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

 

350-статья. Документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу

(1) Укук берген же милдеттерден бошоткон расмий документти ушундай документти жасоочунун өзү же башка адам пайдалануу максатында колго жасоосу же болбосо мындай документти сатуу, ошондой эле ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын, мамлекеттик сыйлыктардын жасалма штамптарын, мөөрлөрүн, бланктарын ошого тете, ошондой эле максатта даярдоо же болбосо аларды сатуу -

эки жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(1.1.) Мамлекеттик документтерди (Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун, жарандык паспортун (ID картын), дипломатиялык паспортун) даярдоо жана жасалма жасоо беш жылга чейинки эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(2) Билип туруп жасалма документти колдонуу -

беш жүздөн миңге чейинки эсептик көрсөткүч өлчөмдөгү айыпка же болбосо жүз сексен сааттан эки жүз кырк саатка чейинки мөөнөткө коомдук иштерге, же болбосо эки жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(3) Башка кылмышты жаап-жашыруу же жасалган кылмышты жеңилдетүү максатында жасалган ошол эле жосундар, -

беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(4) Ушул статьянын биринчи, экинчи жана үчүнчү бөлүктөрүндө каралган, менчик ээсинин эркине карабастан аны алмаштыруу максатында жасалган жосундар, -

беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(5) Ошол эле жосундар өзүнүн кызматтык абалын пайдаланган адам тарабынан жасалганда, -

беш жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(6) ушул статьянын 1-5-бөлүктөрүндө каралган жосундар, алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу же уюшкан кылмыштуу топ тарабынан жасалганда, -

беш жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

(КР 2009-жылдын 24-июлундагы № 246, 2013-жылдын
3-августундагы № 180
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

 Көрүүлөрдүн саны : 3071