БАЮМИ Саид Мохамед Елсаид - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы А.Ш. Жээнбековдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 28-апрелинен тартып бошотулсун жана № 11 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

02-05-2018 13:38

БАЮМИ Саид Мохамед Елсаид - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы А.Ш. Жээнбековдун коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 28-апрелинен тартып бошотулсун жана № 11 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 825