Шрифттин өлчөмү:
А-
А
А+
Түстөр:
А
А
А
Сүрөттөр:
Өчүрүү
Кадимки версия

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзам долбоору  2016-жылдын 15-июнунан тартып коомдук талкууга коюлат

16-06-2016
09:42

ДЕМИЛГЕЧИ:  Жогорку Кеңештин депутаты      E.Строкова

Сунуш-пикирлерди төмөнкү телефон аркылуу билдирсеңиз болот 0312 63-86-26

Каттоо номери: № 6-15789/16     14.06.16

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

                                                                                                        

 

Долбоор

 

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

1-берене.

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (2015-жылдын 14-апрелиндеги № 31 “Эркин Тоо” газетасы) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

2-берененин 6-бөлүгү төмөнкүдөй редакциядагы пункт менен толукталсын:

«3) бюджеттен тышкаркы каражаттарга (демөөрчүлүк жардамдар жана ыктыярдуу төгүмдөр, көзөмөлчүлүк төгүмдөр) орто билим берүү уюмдарына товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу.”.

2-берене.

Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын

Президенти

“Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна

салыштырма таблица

 

 

Колдонуудагы  редакция

Сунушталуучу  редакция

2-берене. Жөнгө салуу предмети

1. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар ушул Мыйзамдан жана мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат.

2. Ушул Мыйзам мамлекеттик сатып алуулардын жалпы укуктук жана экономикалык принциптерин белгилейт жана мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салат.

3. Ушул Мыйзам төмөндөгүлөр менен тикелей байланышкан мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салбайт:

1) улуттук коопсуздук;

2) коргонуу;

3) мамлекеттик жашыруун сырларды коргоо;

4) табигый кырсыктар.

Жогоруда көрсөтүлгөн мамлекеттик сатып алууларды уюштуруунун тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

4. Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алууларды бөлүктөргө бөлүүгө же болбосо конкурстун ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн жол-жоболорун жүргүзүүдөн качуу үчүн сатып алуулардын наркын төмөндөтүүгө укуксуз.

5. Эгерде Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген келишимде ушул Мыйзамда же сатып алуулар жөнүндө мыйзам алдындагы актыларда каралгандан башкача эрежелер белгиленсе, эл аралык уюмдар тарабынан толук же бөлүгүндө каржылануучу инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында иш жүзүнө ашырыла турган, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларга карата эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

6. Ушул мыйзам төмөндөгүлөргө карата жайылтылбай:

1) майыптар коомдорунан товарларды мамлекеттик сатып алууларга;

2) ден-соолугу дене-бой жагынан чектелген жеке ишкерлерден жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларга (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча).

 

2-берене. Жөнгө салуу предмети

1. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар ушул Мыйзамдан жана мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат.

2. Ушул Мыйзам мамлекеттик сатып алуулардын жалпы укуктук жана экономикалык принциптерин белгилейт жана мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салат.

3. Ушул Мыйзам төмөндөгүлөр менен тикелей байланышкан мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салбайт:

1) улуттук коопсуздук;

2) коргонуу;

3) мамлекеттик жашыруун сырларды коргоо;

4) табигый кырсыктар.

Жогоруда көрсөтүлгөн мамлекеттик сатып алууларды уюштуруунун тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

4. Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алууларды бөлүктөргө бөлүүгө же болбосо конкурстун ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн жол-жоболорун жүргүзүүдөн качуу үчүн сатып алуулардын наркын төмөндөтүүгө укуксуз.

5. Эгерде Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген келишимде ушул Мыйзамда же сатып алуулар жөнүндө мыйзам алдындагы актыларда каралгандан башкача эрежелер белгиленсе, эл аралык уюмдар тарабынан толук же бөлүгүндө каржылануучу инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында иш жүзүнө ашырыла турган, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларга карата эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

6. Ушул мыйзам төмөндөгүлөргө карата жайылтылбай:

1) майыптар коомдорунан товарларды мамлекеттик сатып алууларга;

2) ден-соолугу дене-бой жагынан чектелген жеке ишкерлерден жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларга (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча).

         3) орто билим берүүчү мамлекеттик жана муниципалдык уюмдар тарабынан бюджеттик эмес каражаттарга (демөөрчүлүк жардам жана ыктыярдуу төгүмдөр, камкорчулук төгүмдөр) товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу.