ЭРГЕШОВ Зулумбек Убайдиллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Кадыкеевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-июнунан тартып бошотулсун жана № 2176 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

05-07-2018 12:05

ЭРГЕШОВ Зулумбек Убайдиллаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Н.К. Кадыкеевдин коомдук кеӊешчисинин милдетин аткаруудан 2018-жылдын 27-июнунан тартып бошотулсун жана № 2176 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 584