«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2016-жылдын 30 –сентябрдан 2016 тартып коомдук талкууга коюлат

30-09-2016 11:45

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаттары Д. Джумабеков, К.Зулушев

Сунуш пикирлерди төмөнкү  телефон билдирсениздер болот: (0312) 638630, almaz-larc@mail.ru

Каттоо №  6-22658/16     28.09.16

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

Долбоор

 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу

 

1-берене.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы. 2008-ж., №10, 1095-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

35-берененин 2-бөлүгүндө:

экинчи абзацында:

-мамлекеттик тилдеги текстинде «болбогон» деген сөздөн мурун «бош» деген сөз алынып салынсын.

2-берене.

Ушул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                       

 

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

Тактама-негиздеме

 

Бул мыйзам долбоору «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 35-беренесинин 2-бөлүгүндєгү мамлекеттик тилдеги тексти менен расмий тилдеги тексттеги дал келбестикти жоюу максатында иштелип чыкты. Себеби бул берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацынын мамлекеттик тилдеги текстинде «Жогорку Кеңештин депутаты ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктагандан кийин Жогорку Кеңешке шайланганга чейинки мурдагы ишине (кызматына), ал эми ал бош болбогон учурда ошого тете башка ишке (кызматка) орноштурулат” деп көрсөтүлгөн. Ал эми ушул эле берененин расмий тилдеги текстинде “Депутаты Жогорку Кенеша после прекращения срока полномочий трудоустраиваются на прежней работе (должности), которую они занимали до избрания в Жогорку Кенеш, а при ее отсутствии - на другой равноценной работе (должности)» деп көрсөтүлгөн.

Жогоруда айтылгандан көрүнүп тургандай, мамлекеттик тил менен расмий тилдеги тексттер бири бирине дал келбей жатат. Себеби расмий тилдеги текстте кызмат таптакыр жок болгон учур жөнүндө болуп жатса, мамлекеттик тилдеги текстте мындай кызмат орду бош болбогон учур жөнүндө айтылып жатат. Ал эми “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 6-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик тилдеги тексти расмий тилдеги тексти менен окшош болбогон учурда мамлекеттик тилдеги текст түп нуска болуп эсептелет.

Бул болсо ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаган депутаттарга алар депутат болуп шайланганга чейин ээлеген мурдагы кызматына кайра орношуусуна тоскоолдуктарды жаратууга алып келет. Натыйжада депутат болуп шайланган жарандардын укуктары жана мыйзам тарабынан корголгон кызыкчылыктары коркунуч алдында калышы мїмкїн.

Ушул карама каршылыктарды жоюу максатында аталган мыйзам долбоору иштелип чыкты.

        Долбоор экономикалык, гендердик, экологиялык, социалдык кесепеттерге алып келбейт. Бул долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча каржыны талап кылбайт.

    

 

         Депутаттар

                                                                                    Д. Джумабеков

 

                                                                                     К. Зулушев

 

 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

Салыштырма таблица

 

Колдонуудагы редакция

Сунуш кылынып жаткан редакция

35-берене. Депутаттын эмгек укуктарына кепилдиктер

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Жогорку Кеңештин депутаты туруктуу иштеген Жогорку Кеңеште өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат.

 

2. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү жалпы жана үзгүлтүксүз эмгек стажына, мамлекеттик кызмат стажына, адистиги боюнча иш стажына эсептелет. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарынын конституциялык мөөнөтү аяктагандан кийин анын үзгүлтүксүз эмгек стажысы сакталат.

 

Жогорку Кеңештин депутаты ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктагандан кийин Жогорку Кеңешке шайланганга чейинки мурдагы ишине (кызматына), ал эми ал бош болбогон учурда ошого тете башка ишке (кызматка) орноштурулат.

 

 

35-берене. Депутаттын эмгек укуктарына кепилдиктер

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Жогорку Кеңештин депутаты туруктуу иштеген Жогорку Кеңеште өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат.

 

2. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү жалпы жана үзгүлтүксүз эмгек стажына, мамлекеттик кызмат стажына, адистиги боюнча иш стажына эсептелет. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарынын конституциялык мөөнөтү аяктагандан кийин анын үзгүлтүксүз эмгек стажысы сакталат.

 

Жогорку Кеңештин депутаты ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктагандан кийин Жогорку Кеңешке шайланганга чейинки мурдагы ишине (кызматына), ал эми ал болбогон учурда ошого тете башка ишке (кызматка) орноштурулат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 1887