Шрифттин өлчөмү:
А-
А
А+
Түстөр:
А
А
А
Сүрөттөр:
Өчүрүү
Кадимки версия

2022-жылдын 30-июнундагы № 447-VII Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын отчету тууралуу

30-06-2022
15:54

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.К. Боконтаевдин отчетун угуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши   т о к т о м  к ы л а т:

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.К. Боконтаевдин отчету канааттандырарлык деп таанылсын.

 

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы:

 1.  макроэкономикалык жана социалдык туруктуулукту сактоо жана кризистик көрүнүштөрдүн өлкөдөгү экономикалык процесстерге тийгизген терс таасирлерин азайтуу боюнча чараларды көрcүн;
 2. Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча 2018-2022-жылдарга каралган мамлекеттик программанын алкагында иш-чараларды ишке ашырууну улантсын;
 3. «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 869 токтомунун аткарылышын контролдоону күчөтсүн;
 4. калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, акча-кредит саясаты жаатында Улуттук банктын кабыл алынган чечимдери жөнүндө туура түшүнүктүн калыптанышы боюнча иш-чаралар тууралуу коомчулукка жигердүү маалымат берсин;
 5. мобилдик телефондун жардамы менен штрих код (QR-код) аркылуу төлөмдөрдү өнүктүрүүгө жана жайылтууга көмөк көрсөтсүн;
 6. жооптуу мамлекеттик министрликтер жана ведомстволор/кызматтар менен биргеликте накталай чет өлкө валютасы менен алмашуу чөйрөсүндө мыйзамсыз (лицензиясыз) ишкердик ишке бөгөт коюу үчүн чараларды көрсүн.

 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы:

 1. Улуттук банк менен коммерциялык банктар ортосунда
  «2018-2022-жылдары Кыргыз Республикасынын аймагына банктык жабдууларды алып келүү жөнүндө» түзүлгөн макулдашууну аткаруунун жана Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган мамлекеттик программанын иш-чараларын жүзөгө ашыруунун алкагында, республиканын алыс жайгашкан региондорун эске алуу менен банктык төлөм карталарын кабыл алуу жана тейлөө боюнча төлөм инфраструктурасын кеңейтүү максатында, коммерциялык банктардын банктык жабдууларды алып келүү милдеттенмелеринин аткарылышын контролдоону күчөтсүн;
 2. онлайн-сервис кызмат көрсөтүүлөрдү, накталай эмес эсептешүү формаларын, аралыктан банктык тейлөөнү (интернет-банкинг, мобилдик банкинг, электрондук жана мобилдик тиркемелер) илгерилетүү, ошондой эле QR-коддор аркылуу төлөм жүргүзүү боюнча иштерди улантсын;
 3. дүйнөлүк финансы рынокторунун абалына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү, чет өлкө банк-контрагенттеринин финансылык абалына байкоо жүргүзүү аркылуу эл аралык резервдердин ликвиддүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу, дүйнөлүк финансы рынокторундагы жагдайлардын өзгөрүшүнө өз учурунда чара көрүү иштерин улантсын;
 4. эл аралык резервди толуктоо максатында Кыргыз Республикасынын ички рыногунда алтынды улуттук валютага сатып алууну улантсын;
 5. кредиттик башкаруу, көйгөйлүү жана пролонгацияланган/ реструктуризацияланган кредиттер менен иштөө жагында коммерциялык банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына натыйжалуу жана өз убагында көзөмөл жүргүзүүнү камсыз кылсын;
 6. алмашуу операциялары рыногунда алып-сатарлык чабуулдарга жана таасирлерге жол бербөө максатында, коммерциялык банктар жүргүзгөн казыналык операцияларга (мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу, валюта рыногундагы операциялар ж.б.) натыйжалуу жана өз учурунда көзөмөл жүргүзүүнү камсыз кылсын;
 7. банктарда ислам терезесин жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктарды ачууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында көмөк көрсөтсүн;
 8. тараптардын күрөө предметинин наркын баалоону жөнгө салуу, баалоо жана андан ары кайра кароо мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө коммерциялык банктардын жана микрофинансылык уюмдардын көйгөйлүү карыз алуучуларынын маселелерин чечүүдө конструктивдүү сунуштарды киргизсин;
 9. финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрүнүн укуктарын коргоого байланышкан иштерди өз убагында жана талаптагыдай жүргүзсүн.
 10. банктык жана микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрүнүн укуктарын коргоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларды мыктыласын;
 11. коммерциялык банктар жана микрофинансылык уюмдар тарабынан берилүүчү кредиттер боюнча пайыздык чендерди төмөндөтүүгө багытталган саясатты улантсын;
 12. банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүүнү өнүктүрүү иштерин улантсын;
 13. жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында акча которууларды алуу бөлүгүндө «Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын
  15-июлундагы № 30/6 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизсин;
 14. коммерциялык банктардын туруктуулугун жана финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында алардын кредиттик портфелинин сапатына кылдаттык менен мониторинг жүргүзсүн жана коммерциялык банктар менен биргеликте классификацияланган кредиттердин үлүшүн азайтуу боюнча чараларды кабыл алсын.

 

4. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «Керемет Банк» ААКнун акцияларын сатып алуусунун мыйзамдуулугун карап чыксын.

 

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жүктөлсүн.

 

6. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

 

Төрага                                                                                   Т.Т. Мамытов