Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору "Согуштун, Куралдуу Кучторунун ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жонундо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына озгортуулорду киргизуу тууралуу"

05-04-2019 11:17

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

“Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

         1-берене.

         “Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 5, 79-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

        

         3-берененин 4-бѳлүгүнүн биринчи абзацы тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:

         “-Советтик Армиянын, Аскер-Деңиз Флотунун, Мамлекеттик коопсуздук комитетинин аскер кызматчылары жана СССРдин Ички иштер министрлигинин башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдар,  СССРдин өкмөттүк органдарынын, КПСС БКнын чечимдерине ылайык башка өлкөлөрдүн аймагында согуш аракеттерине катышкан согуштук адистер, кеңешчилерди кошкондо;”

 

         17-статьянын I бөлүмүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

         “1.  Советтик Армиянын жана Аскер-Деңиз Флотунун, Мамлекеттик коопсуздук комитетинин аскер кызматчылары, СССРдин Ички иштер министрлигинин жетекчи жана катардагы курамынын адамдары, СССРдин ѳкмѳттүк органдарынын, КПСС БК  чечимдерине ылайык башка ѳлкѳлѳрдүн аймагында согуш аракеттерине катышкан аскер адистерин,   кеңешчилерин кошо алганда, ушул Мыйзамдын 14-статьясында каралган (1-пункттан башкасы) Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынын социалдык гарантияларынан, ал эми майыптар - 15-статьяда каралган (1-пункттан башкасы) Улуу Ата Мекендик согуштун майыптары үчүн социалдык гарантиялардан пайдаланышат.”.

 

         2-берене.

         1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

         2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

          

Кыргыз Республикасынын

Президенти

Көрүүлөрдүн саны : 272