«Бишкек ш. 2018-ж. 21-декабрында кол коюлган, КР менен ЕРӨБ ортосундагы «Каракол ш. суу менен жабдуу системасын реабилитациялоо» долбоору боюнча кредиттик макулдашууну жана Бишкек ш. 2018-жылдын 21-декабрында кол коюлган, «Каракол ш. суу менен жабдуу системасын реабилитациялоо» долбоору үчүн Швейцариянын Экономика боюнча мамлекеттик катчылыгынын атынан Швейцария Конфедерациясынын инвестициялык гранты боюнча КР жана Каракол ш. «Суу каналы» муниципалдык ишканасынын жана ЕРӨБ ортосундагы гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору

01-11-2019 16:50

Көрүүлөрдүн саны : 98