2019-жылдын 18-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети тарабынан 2016-жылдын 1-январынан 2019-жылдын 30-июнуна чейин саламаттык сактоо жана билим берүү жаатында түзүлгөн Комитеттин жумушчу топтору жөнүндө комитеттин чечими

27-11-2019 15:44

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин

2019-жылдын 18-ноябрындагы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети тарабынан 2016-жылдын 1-январынан 2019-жылдын 30-июнуна чейин саламаттык сактоо жана билим берүү жаатында түзүлгөн Комитеттин жумушчу топтору жөнүндө

ЧЕЧИМИ

 

    Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты А. Ж. Исмаилованын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети тарабынан 2016-жылдын 1-январынан 2019-жылдын 30-июнуна чейин саламаттык сактоо жана билим берүү жаатында түзүлгөн Комитеттин жумушчу топтору жөнүндөгү маалыматын угуп жана талкуулап чечти:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети тарабынан 2016-жылдын 1-январынан 2019-жылдын 30-июнуна чейин саламаттык сактоо жана билим берүү жаатында түзүлгөн Комитеттин жумушчу топтору жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты А. Ж. Исмаилованын маалыматы эске алынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин ишин иликтөө маселеси жана «Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо  жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерин Саламаттык сактоо министрлиги ойдогудай аткарышын текшерүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жумушчу тобу жана Саламаттык сактоо, билим берүү жана маданият мекемелеринде «Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  мыйзамынын аткарылышы тууралуу» маселесин иликтөө боюнча Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жумушчу тобу өз ишин аяктаганга чейин улантсын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетине жүктөлсүн.

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                        Г. С. Молдобекова

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 187