Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 13-июнундагы “Токио шаарында 2017-жылдын 30-мартында кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япония Өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык келишимди түзүүчү “Жол техникасын техникалык тейлөө үчүн устаканаларды өркүндөтүү” долбоору боюнча алмашуу ноталарын жана Токио шаарында 2017-жылдын 31-мартында кол коюлган “Жол техникасын техникалык тейлөө үчүн устаканаларды өркүндөтүү” долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин (JICA) ортосундагы Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө” КОРУТУНДУСУ

22-06-2017 12:57

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2017-жылдын 13-июнундагы

 

“Токио шаарында 2017-жылдын 30-мартында кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япония Өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык келишимди түзүүчү “Жол техникасын техникалык тейлөө үчүн устаканаларды өркүндөтүү” долбоору боюнча алмашуу ноталарын жана Токио шаарында 2017-жылдын 31-мартында кол коюлган “Жол техникасын техникалык тейлөө үчүн устаканаларды өркүндөтүү” долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин (JICA) ортосундагы Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө”

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети “Токио шаарында 2017-жылдын 30-мартында кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япония Өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык келишимди түзүүчү “Жол техникасын техникалык тейлөө үчүн устаканаларды өркүндөтүү” долбоору боюнча алмашуу ноталарын жана Токио шаарында 2017-жылдын 31-мартында кол коюлган “Жол техникасын техникалык тейлөө үчүн устаканаларды өркүндөтүү” долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин (JICA) ортосундагы Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-июнундагы №333-токтому менен бекитилген Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт:

Азыркы учурда Кыргызстанда 34 миң км жакын автомобиль жолдору бар, анын ичинен 18 миң км жол Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин юридикциясында турат (мындан ары – КР ТжЖМ).

         Жолдордун көпчүлүгүнүн абалы техникалык жактан жетишсиз тейленип жатканынан улам (донорлордун каражаттарына оңдолгон жолдордон тышкары), канааттандыраарлык эмес абалда турат, негизги жолдордун ой-чуңкурлары көп, асфальт жешилген жана башка жыртык-тешиктери бар, бул жалпысынан автожолдорду техникалык тейлөө деңгээлинин начардыгын күбөлөндүрүп турат.

Кырдаалды оңдош үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жолдорду оңдоп-түзөө боюнча жабдууларды сатып алуу үчүн Япониянын Өкмөтүнө грант бөлүп берүүнү сурап кайрылган.

         Гранттык макулдашуунун шарттары боюнча JICA Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Алмашуу Нотасынын алкагында Япониянын иштеп турган мыйзамдарына жана ченемдик актыларына ылайык төрт жүз кырк бир миллион япон йени өлчөмүндө (¥ 441,000,000) грант берет.

2007-жылдан 2015-жылга чейинки мезгилде Япониянын Өкмөтү тарабынан үч грант берилген, аларга техника жана жабдуунун 561 бирдиги сатып алынган, анын ичинде 7 комплект асфальтбетон заводу (АБЗ) жана таш талкалоочу курулуштар (ТТК) бар. Натыйжада Нарын, Ысык-Көл, Чүй, Талас, Ош жана Жалал-Абад областтарынын жолдорун оңдоо потенциалы жакшыртылды. Жолдорду тутуу үчүн Япония тарабынан берилген жабдуулардын орточо мөөнөтү 10,6 жылды түзөт.

Ушуга байланыштуу КР ТжЖМи шаймандарды оңдоп-түзөө үчүн устаканаларды жабдуу үчүн шаймандарды сатып алууга Япониянын грант берүүсүнө арызды даярдады (талап кылынган жабдуулардын пайдалануу мөөнөтү статистикалык орточо 10,6 жыл мөөнөтүнөн жогору болот).

Азыркы учурда министрлик жабдууларды эффективдүү пайдалануу үчүн күч жумшап жатат, бирок 2016-жылы пайдалануунун орточо мөөнөтү аяктаган, ошону менен дагы үч жыл өтсө, алып келинген жабдууларды орточо жана капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүү керек болот.

Майда оңдоп-түзөтүүлөрдү министрликтин Жол-пайдалануу ишканалары өздөрү жасашат, бирок орточо жана капиталдык оңдоп-түзөө үчүн оңдоп-түзөө базасы дээрлик жок, натыйжада жеке компанияларга кайрылууга туура келет, бул үчүн  чоң суммадагы каражат талап кылынат.

Борбордук оңдоп-түзөө устаканасында (БОУ) керектүү деңгээлде карап чыгуу/тейлөөгө куралдар жетишсиз, ошонун аркасында ишмердик чектелген.

         Жогоруда аталган Гранттык макулдашуу ишкердик иш-аракетти жөнгө салууга багытталган эмес, ошого байланыштуу регулятивдик таасир этүүнү талдоону талап кылбайт жана кандайдыр бир социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс натыйжаларга алып келбейт.

         Гранттык макулдашуу негизинен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын ченемдерине туура келет жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген эл аралык келишимдердин ченемдерине каршы келбейт.

«Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Алмашуу ноталары жана Гранттык макулдашууга кол коюлганга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилдик комитеттери: Бюджет жана финансы комитети, Транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети, Эл аралык иштер комитети менен макулдашылган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017 –жылдын 10-мартында № 67-б буйругу менен жактырылган.

         Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Япония Өкмөтүнүн Алмашуу ноталарына 2017–жылдын 30-мартында Токио шаарында жана Кыргыз Республикасы менен Эл аралык Кызматташтыктын Япон агенттигинин (JICA) ортосундагы “Жол техникасын техникалык тейлөө үчүн устаканаларды өркүндөтүү” долбоору боюнча Гранттык макулдашууга 2017-жылдын 30-мартында Токио шаарында кол коюлган жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген эл аралык келишимдердин ченемдерине каршы келбейт.

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жогоруда көрсөтүлгөн долбоору 2017-жылдын 18-апрелинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сайтында коомдук талкууга коюлган. Бул долбоор боюнча сунуштар жана сын-пикирлер түшкөн жок.

Алмашуу ноталарын жана Гранттык макулдашууну ратификациялоо республикалык бюджеттен каржы чыгымдарын талап кылбайт, ошондой эле финансы-экономикалык терс натыйжаларга алып келбейт.

Комитет, мыйзам долбоорунун актуалдуулугун жана аны ишке ашыруу мөөнөтүн кыскартуунун зарылдыгын, ошондой эле, бул мыйзам долбооруна жооптуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети болуп аныкталганын эске алып, аны 3 окуудан кабыл алууну сунуштоону суранып кайрылат жана төмөнкүдөй

 к о р у т у н д у г а келет:

 

1. “Токио шаарында 2017-жылдын 30-мартында кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япония Өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык келишимди түзүүчү “Жол техникасын техникалык тейлөө үчүн устаканаларды өркүндөтүү” долбоору боюнча алмашуу ноталарын жана Токио шаарында 2017-жылдын 31-мартында кол коюлган “Жол техникасын техникалык тейлөө үчүн устаканаларды өркүндөтүү” долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин (JICA) ортосундагы Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору негизинен жактырылсын.

 

2. Бул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетине жана Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине жиберилсин.

 

 

Төрага                                                                                           М.А. Аманкулов

 

Көрүүлөрдүн саны : 2469