Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 31-октябрындагы “Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна КОРУТУНДУСУ

15-11-2017 10:28

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2017-жылдын 31-октябрындагы

 

“Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджети жана

2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

 

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети (мындан ары – Комитет) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-сентябрындагы №623-токтому менен жактырылган “Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап жана Комитет тейлеген министрликтер менен ведомстволордон түшкөн сунуштарды иликтеп, төмөнкүлөрдү белгилейт.

Бул долбоор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 24-майындагы  №1594-VI - токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 2018-жылга долбоору жана 2019-2020-жылдарга болжолу КР Бюджеттик резолюциясында аныкталган негизги артыкчылыктарды жана багыттарды эске алуу менен жана 2017-жылдын 1-январынан киргизилген Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык иштелип чыгарылган.

Мыйзам долбоордо 2018-жылга Кыргыз Республикасынын бюджетин кирешелер боюнча 142 581,9 млн. сом суммасында жана чыгашалар боюнча 162 849,0 млн. сом суммасында бекитүү сунушталууда.

Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин 2018-жылга карата тартыштыгынын акыркы жеткен көлөмү 20 267,1 млн сомду түзөт, бул ИДПга карата 3,8%.

Бюджеттин тартыштыгын жабууга 2018-жылы каржылоо булактары  20 267,1  млн. сом суммасында каралган.

         2019-2020-жылдарга республикалык бюджеттин негизги көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй болжонууда:

  • 2019-жылга кирешелер боюнча 142 129,8 млн. сом суммасында, 2020-жылга – 144 559,0 млн. сом суммасында;
  • 2019-жылга чыгашалар боюнча – 162 339,0 млн. сом суммасында, 2020-жылга – 164 013,3 млн сом суммасында;
  • 2019-жылга республикалык бюджеттин тартыштыгы боюнча – 20 209,5 млн сом суммасында, 2020-жылга – 19 454,4 млн. миң сом суммасында.
  • Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине 2018-жылдын республикалык бюджеттин долбооруна ылайык 20 774,8 млн. сом сумма каралган,ал 2017-жылдын бекитилген планына карата 110,8%ды түзөт, анын ичинде  бюджеттик каражаттар эсебинен 2017-жылдын бекитилген бюджетине карата 154,7 млн сомго азаюу менен 2  221,6 млн. сомду түзөт, атайын эсептин каражаттарынын эсебинен 90,0 млн сом, мамлекеттик инвестициялар каражаттары эсебинен 18 463,2 млн сом.

Авто жолдорду оңдоого, эксплуатациялоого жана реабилитациялоого 20 271,4 млн сом суммасында каражатттарды багыттоо каралган, ал каралаган каражаттардын 97,6%ын түзөт.

Мамлекеттик инвестициялардын каражаттарынын эсебинен   1 088,7 млн.сом кош каржылоого каралган жана 17 374,5 млн.сом  тышкы каржылоо. Инвестициялык чыгымдардын маанилүү көлөмү (мамлекетик  инвестиция каражаттары) төмөндөгү долбоорлор эсебинен күтүлүүдө:

- Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржылануучу “Транспорттук ЦАРЭС 3 коридорун өркүндөтүү (Бишкек-Ош автожолу) 4-фаза;

-  Япония (JICA);  каржылоочу “Бириктирүүчү жолдор”;

- “Транспорттук  ЦАРЭС 1 жана 3 коридорлору”;

- Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржылануучу «Ош-Баткен-Исфана» автомобиль жолдорун реабилитациялоо”;

- Евразия Өнүктүрүү Банкы тарабынан каржылануучу “Бишкек-Ош авто жолдорун жакшыртуу”;

- Кытай Эл республикасы тарабынан каржылануучу “Түндүк-Түштүк” альтернативалуу жолун курулушу.

Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине (мындан ары-КР МТжана Б) Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору менен 2018-жылга 747,9 млн. сом каралган, ал 2017-жылдын  бекитилген  бюджетине карата 499,5 млн. сомго көп:

¬ КР МТ жана Б борбордук аппараты боюнча бюджеттик  каражаттар эсебинен (7049 бөлүмчө) 632,5 млн. сом, бюджеттик каражаттардын эсебинен 2017-жылдын бекитилген  бюджетине карата  көбөйүү менен (7049-бөлүмчө);

– КР МТ жана Б караштуу Байланыш мамлекеттик агенттигине 82,7 млн. сом, анын ичинде бюджеттик каражаттар эсебинен – 77,8 млн. сом, 62,2 млн.сомго азаюу менен жана  атайын эсептин каражаттарынын эсебинен - 4,9 млн. сом, 2017-жылдын  бекитилген  бюджетине карата 3,6 млн. сомго азаюу менен;

– КР МТ жана Б караштуу Фельдъегердик кызматка бюджеттик каражаттар эсебинен 32,8 млн. сом, атайын эсептин каражаттарын бюджеттик алмаштырууга байланыштуу, бекитилген бюджетке карата 3,5 млн. сомго көбөйүү менен.

Мындан тышкары, КР Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети боюнча мамлекеттик инвестициялар (МИ) долбоорлордон 644,4 млн.сом суммасында каражаттар каралган.

Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин борбордук аппараты боюнча  500,0 млн сомго чыгымдардын көбөйүүсү 2017-жылдын 25-августундагы өлкөнүн “Таза коом” санариптик трансформациялоонун жалпы улуттук программасынын бөлүгүндөгү административдик процесстерди жана жол-жоболорду, ошондой эле  санариптик мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү аркылуу адам факторунун таасирин  минималдаштыруу аркылуу мамлекетик сектордогу коррупцияны жок кылуу үчүн натыйжалуу шайман болууга чакырылган   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен бекитилген “Жаңы доорго – кырк кадам” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасынын  жүзөгө ашырылышына байланыштуу болду.

2018-2020-жылдарда курулушта өсүш арымы тийиштүү түрдө 10,5%, 10,8%, 10,1% деңгээлинде болжолдонууда.

Курулуштагы артыкчылыктуу багыттар:

- транспорттук магистраль жана энергетика (электр берүү линияларын куруу боюнча иштер) объектилери,

- жеке турак жай курулуш объектилери,

- айыл чарба объектилери (ирригациялык курулмалар);

- социалдык-экономикалык маанидеги объектилер, анын ичинде билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана спорт объектилери, турак жай курулушу.

Бардык каржылоо булактарынан капиталдык салымдардын жалпы көлөмү 2018-2020-жылдарда орточо 12,3%га (2018-жылы 171,3 млрд. сомдон 2020-жылы 229,9 млрд. сомго чейин) өсөт. Экономиканын курулуш сектору орто мөөнөттүү келечекте улуттук экономиканын туруктуу өсүшүн камсыздоочу маанилүү багыттардын бири боло тургандыгы болжолдонууда, ал орто мөөнөттүү келечекте улуттук экономиканын туруктуу өсүшүн камсыздайт. Бул сектордо анык өсүш арымы бир жылда орточо 10,5%ды түзөт. Курулуш тармагын өнүктүрүү курулуш материалдарын, буюмдарын жана жергиликтүү чийки зат түрүндөгү конструкциялардын өндүрүшүнүн өсүшүнө түрткү берүүчү таасирди көрсөтөт.

 

Мамлекеттик карыздын учурдагы абалы

2017-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы 293 550,95 млн. сомду түздү (4 245,95 млн. АКШ доллары), анын ичинде:

  • 91,18%ын тышкы карыз түзөт - 267 668,96 млн. сом (3 871,59 млн. АКШ доллары);
  • 8,82%ын ички карыз түзөт – 25 881,99 млн.сом (374,36 млн. АКШ доллары).

Мамлекеттик тышкы карыз 196 кредит тартибинен турат, алардын көпчүлүгү (89%дан ашыгы) 0,75-2,0% пайыздык коюм жана 40 жылга чейинки тындыруу мөөнөтү менен жеңилдетилген шарттарда берилген. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан (ЕБРР)  тартылган 19 кредитти кошпогондо, бардык тышкы зайымдар белгиленген пайыздык коюмда берилген.

Эң ири кредиторлор Кытай, Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы (ЭӨА) жана Азия өнүктүрүү банкы (АӨБ) болуп саналат, алар мамлекеттик тышкы карыздын бардык портфелин 72% менен берет. Андан кийин тийиштүү түрдө 6 жана 5 пайыз менен Япония жана ДВФ турат. 2017-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча 2017-жылдын 20-июнунда Москва шаарында (Россия Федерациясы) кол коюлган 2012-жылдын 20-сентябрындагы мурда берилген кредиттер боюнча Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясына болгон карызын жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы макулдашуунун протоколу күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболор жүргүзүлүүдө. Бул протокол күчүнө киргенден кийин Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясына болгон 240,0 млн АКШ доллары өлчөмүндөгү карызы бир жолу жоюлат.

2018-2020-жылдардагы инвестициялык саясат

Бул мезгилде транспорт секторунда бир катар ири долбоорлор жалпы 52 820,0 млн. сом суммасында ишке ашырылат.

“Тараз-Талас-Суусамыр автожолдорун реконструкциялоо III” (ИБР, СФР), “Бишкек-Торугарт автожолдорун реабилитациялоо” (ИБР, СФР, КФАЭР, Фонд ОПЭК, ФР А-Д), “Кыргыз Республикасында автожолдордун эки участкасын реабилитациялоо” (КНР), “ЦАРЭС-3 коридорун жакшыртуу” долбоору (Бишкек-Ош автожолу, Бишкек-Кара-Балта тилкеси) Фаза 4 (АБР), БА каттамындагы байланышуу жолдорун жакшыртуу” долбоору (Ош-Худжант жолу) (ВБ), “Түндүк-Түштүк Фаза 1 жана Фаза 2 алтернативдүү жолдорун куруу” (КНР), “ЦАРЕС 1 жана ЦАРЕС 3(АБР) транспорттук коридор ортосундагы байланыш жолдорунун долбоору”, «Эл аралык негизги жолдорду жакшыртуу» (JICA), “Бишкек-Ош автожолун жакшыртуу Фаза 4” (ЕАӨБ) ж.б.  другие, долбоорлор, мындан ары жүргүнчүлөрдүн жана жүк ташуудагы өсүп жаткан муктаждыктарды камсыздайт.

 «Балыкчы-Ананьево-Каракол» (ИӨБ) жана «Арал-Суусамыр автожолун реабилитациялоо » (ЕАӨБ) жаңы долбоорлорун ишке ашыруу пландалууда.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги боюнча дагы маанилүү көлөмдө 8 618,3 млн. сом суммасында каржылоо каралууда. “Бишкек шаарын суу менен жабдуу 2” (ЕБРР-СЕКО), “Ош шаарын суу менен жабдуу жана канализациясын реабилитациялоо” (ЕБРР-СЕКО), “Жалал-Абад шаарын  суу менен жабдууну жана канализациясын жакшыртуу” (ЕБРР-СЕКО), “Талас шаарын суу менен жабдууну жана канализациясын реабилитациялоо” (ЕБРР-СЕКО), “Кант шаарын суу менен жабдууну жана канализациясын реабилитациялоо”  (ЕБРР-СЕКО) “Бишкек шаарында катуу калдыктарды башкаруу тутумун жакшыртуу” (ИФЦА-ЕБРР) долбоорлорун ишке ашыруу улантылат. “Ош шаарында катуу калдыктарды башкаруу тутумун жакшыртуу” (ИФЦА, ЕИБ, ЕБРР), “Жалал-Абад шаарында катуу калдыктарды башкаруу тутумун жакшыртуу”  (ИФЦА, ЕИБ, ЕБРР), “Токмок шаарын суу менен жабдууну жана канализациясын реабилитациялоо” (СЕКО-ЕБРР), “Кара-Балта шаарын суу менен жабдууну жана канализациясын реабилитациялоо” (ЕБРР), “Нарын шаарын суу менен жабдууну жана канализациясын реабилитациялоо” (СЕКО-ЕБРР), “Кара-Суу, Кызыл-Кыя, Майлуу-Суу, Чолпон-Ата, Балыкчы, Токтогул шаарларын суу менен жабдууну жана канализациясын реабилитациялоо” (СЕКО-ЕБРР) жаңы долбоорлорун ишке ашыруу пландалууда.

Долбоорлор, сапаттуу ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк аркылуу калктын ден соолугун бекемдөө максатында, суу менен камсыздоо, канализация, санитария жана гигиена жаатында жаатында иш-аракетти координациялоону күчөтүүгө багытталган.

 

Транспорттук каражаттарды жана айдоочулар курамын каттоо департаменти жана Кыргыз Республикасынын кыймылсыз мүлкүнө укуктарды каттоо кадастры департаменти боюнча “Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжол жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык “Эмгек акы” жана “Социалдык фондго төгүмдөр” беренелери боюнча контролдук цифраларда оош-кыйыш бар, мында контролдук сумма штаттык ырааттамага ылайык суммадан 585,4 миң сомго аз.

 

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана  байланыш мамлекеттик комитети тарабынан 2018-2020-жылдарда «Digital CASA» (ДБ) долбоору 1 467,8 млн. сом жалпы суммага ишке ашырылат.

 

Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин контролдук цифраларына ылайык Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин 2018-жылдагы бюджеттинин долбоору болгону 20 400 704,1 миң сом сумманы түзөт, анын ичинде:

  • И. Абдраимов атындагы авиациялык колледждин учурдагы бюджети - 2 221 542,6 миң. сом;
  • Өнүгүү бюджети - 18 089 161,5 миң сом:

- ички - 1 088 692,4 миң сом

- тышкы- 17 000 469,1 миң сом

  • КР Транспорт жана жол министрлигине караштуу Жол чарба департаментине Атайын каражаттар -90 000,0 миң сом.

 

Бирок Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги 2018-жылдагы бюджеттинин долбооруна билдирүүсүнө учурдагы бюджетин 2 700 404,7 миң сом кылып киргизип берүүнү б.а. кошумча жалпы суммасы 478 862,1 миң сом сурашат.

 

Мында Комитет Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин көңүлүн 2018-жылга Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине караштуу Жарандык авиация агенттигинин республикалык бюджетинин долбоорун түзүүдө учурдагы бюджет боюнча 127 331,0 миң сом суммасында контролдук цифралар каралгандыгына, бирок Агенттикке кошумча 42 689,0 миң сом, тактап айтканда, 170 000,0 миң.сом талап кылынгандыгына бурат.

Коопсуз учууларды камсыз кылууга контролдоонун мамлекеттик тутумун узак мөөнөттүү үзгүлтүксүз иштетүүнү камсыз кылуу үчүн аларды күтүүгө болгон жетиштүү киши жана финансылык ресурстар маселелерин чечүүгө зарыл.

2016-жылдын февралындагы Жарандык авиациянын эл аралык уюмунун жүргүзүлгөн аудити Агенттик тарабынан көзөмөлдүк жана тастыктамалоо функцияларын аткарууда бир нече шайкеш келишпестиктерди айкындаган. Кыргыз Республикасынын Аба кодексинде жазылган функцияларды аткаруу үчүн жана Агенттик тууралуу жобого ылайык штаттык санды кошумча 10 бирдикке көбөйтүлүшү талап кылынат.

Жогоруда баяндагандын негизинде, штаттык сандын айлык акысын жана Социалдык фондуна чегерүүлөрдү 1 246,9 миң сом суммасында көбөйтүүгө тийиш.

Ошондой эле, окутуу-усулдук комплекске эл аралык авиация стандарттарын жана эрежелерин  киргизүү жолу менен инспекторлорду такай кайрадан даярдап туруу керек, ушуга байланыштуу «Кызматтык иш-сапарларга чыгашалар» деген 2211-берене боюнча чыгышаларды 1 853,4 миң сом суммасына көбөйтүү пландашырылууда.

Пландаштырылган штаттык бирдиктерди көбөйтүү менен байланыштуу учурдагы күтүүгө, тактап айтканда, оргтехниканы жана кеңсе эмеректерин сатып алуу үчүн чыгашалардын көбөйтүлүшү пландаштырылууда. Мындан тышкары, инспектордук курамга көзөмөлдүк жана контролдук функцияларын аткаруу үчүн «Машиналар жана жабдуулар» деген 3112-берене боюнча 4 291,3 миң сом суммасында, «Чарбылык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу» деген 2222-берене боюнча  551,3 миң сом суммасында атайын  машиналарды сатып алуу керек.

Кыргыз Республикасынын расмий делегацияларын «А» литери  боюнча авиациялык транспорттук тейлөөгө 100 000,0 миң сомго чейин суммада кошумча чыгымдар каралышы зарыл, анткени 2016-жылы иш жүзүндөгү чыгымдар 117 665,0 миң сомду түзгөн.

Ошондой эле, Эл аралык уюмдардын тизмегине 2018-2020-жылдарга бюджеттин долбооруна киргизүү жолу менен ИКАО менен МАК мүчөлүк төгүмдөрдү төлөө маселеси чечилүүгө тийиш.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131-токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу” 2017-жылдын 7-августундагы №466 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому күчүнө киргендигине байланыштуу Кыймылсыз мүлккө укуктардын кадастры жана каттоо департаментинин жана Транспорттук каражаттардын жана айдоочулардын курамын каттоо департаментинин бюджеттик каражаттары боюнча чыгымдардын сметасын “Айлык акы” деген 2111-беренеси, “Социалдык фондго төгүмдөр” деген 2121-беренеси боюнча көбөйтүү боюнча, ошондой эле Кыймылсыз мүлккө укуктардын кадастры жана каттоо департаменти 53120 ведомстволук классификация боюнча 2018-жылга жана андан кийинки жылдарга Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун кыргыз-өзбек мамлекеттик чек араларынын делимитация жана демаркация маселелери боюнча биргелешкен жолугушууларына катышуу үчүн “Иш-сапарга чыгууда чыгашалар” деген 2211-беренеси боюнча өтүнүч менен кайрылган.

 

Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда Комитеттин мүчөсү             Р.Ч. Момбеков “Ч.Т.Айтматовдун туулган күнүнүн 90 жылдыгын даярдап ѳткѳрүү боюнча” 2017-жылдын 18-августунда Кыргыз Республикасынын Премьер-министринде өткөрүлгөн кеңешменин протоколунун негизинде иш-чаралардын планына ылайык кийинки жылга кошумча каражаттар жалпысынан  82,6 млн.сом бөлүнүшү керектигин, бирок республикалык бюджеттен - 62,6 млн.сом гана каралып жаткандыгын жана “Чыңгыз Ордо” маданий-тарыхый мемориалдык музей комплексин курууга- 20,0 млн.сом бөлүнбөй калгандыгы боюнча маселе көтөрдү.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Өкмөттүн № 21-124 - протоколунун 2-пунктун аткаруу боюнча, Ч.Т.Айтматовдун туулган күнүнүн 90 жылдыгын улуттук жана эл аралык жогорку деңгээлде ѳткѳрүү боюнча иш-чаралардын планына ылайык кийинки жылга кошумча каражаттар жалпысынан 82,6 млн. сомду түзѳ тургандыгын, анын ичинен республикалык бюджеттен - 62,6 млн. сом, Талас ѳнүктүрүү фондунун эсебинен Талас облусундагы Шекер айылында “Чыңгыз Ордо” маданий-тарыхый мемориалдык музей комплексин курууга - 20,0 млн. сом караларын билдирди.

 

Жогоруда баяндалгандын негизинде Комитет төмөндөгүдөй корутундуга келди:

 

1. “Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору Комитеттин сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алып толугу менен жактырылсын.

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ушул мыйзам долбоорун жакшыртуу максатында төмөндөгүлөр сунушталсын:

 

- “капиталдык салымдар” беренеси боюнча объекттерди куруу жана реконструкциялоо тизмесине киргизүү үчүн тандоо критерийлерин иштеп чыксын;

 

- отчеттук жылдагы мамлекеттик органдардын бюджеттик каражаттарынын иштетилбеген калдыктарын кийинки жылга (көчүрүү) жылдыруу каралсын;

 

- бюджетти аткаруунун жүрүшүндө чыгымдарды каржылоодо квартал аралык бюджеттик ассигнованиелерди кайра бөлүштүрүүдөгү кыскартуулар боюнча чараларды көрсүн;

 

- “Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине кошумча финансылык каражат каралсын:

- Борбордук аппаратына – 4,1 млн. сом 2014-2017 жылдардагы ӨАК (МПК) «ТРАСЕКАга» мүчөлүк төгүмдөрү үчүн карыздарын жоюуга.

- Жол чарба департаментине – 490,0 млн. сом кредиттик карыздар, планда жок аткарылган жумуштардын жыйындылары, табият кырсыктырын кесепетин жоюуда жана 2016 жана 2017- жылдардагы секвестрлөө жүргүзүүдө (2016 - 145,0 млн. сом, 2017 – 282,0 млн. сом);

- Автомобилдик, Суу транспорту жана  салмак-габариттик контролдоо  агенттиги – 9,3 млн. сом для установки и закупки автомобильных весов и оборудования для пунктов транспортного контроля;

 

- Европа бирлигинин “кара тизмеден” Кыргызстандын авиакомпанияларынын тез чыгаруу максатында жана инспектордук курамынын штаттык санынын жана айлык акысынын көбөйтүү жөнүндө ИКАОнун талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрилигине караштуу жарандык агенттикке 2018-жылга “Айлык акы” беренеси боюнча кошумча каражылоого 8340,7 миң жана Социалдык фондго которууга-1246,9 миң сом бюджеттен каралсын.

 

  • ИКАО мүчөлүк төгүмдөрдүн төлөө маселеси чечилсин, ошондой эле ИКАО жана МАК төгүмдөрү 2018-2020-жылга бюджеттин орто мөөнөттүү болжолу долбооруна, Эл аралык уюмдардын тизмегине киргизилсин.

 

3. Комитеттин аталган корутундусу аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүү үчүн Бюджет жана финансы боюнча комитетке жөнөтүлсүн.

 

 

Төрага                                                                                 М.А. Аманкулов

 

Көрүүлөрдүн саны : 1387