Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт,коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 2-ноябрындагы «Кыргыз Республикасынын 2016-жылга карата республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчётту бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна жана Эсептөө палатасынын аудитин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын 2016-жылынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчёту боюнча КОРУТУНДУСУ

15-11-2017 10:36

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт,коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 2-ноябрындагы

 

«Кыргыз Республикасынын 2016-жылга карата республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчётту бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна жана Эсептөө палатасынын аудитин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын

2016-жылынын республикалык бюджетинин аткарылышы

жөнүндө отчёту боюнча

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын 2016-жылынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчётту карап, республикалык бюджетти түзүүнүн жана аткаруунун, мамлекеттик бюджеттин, атайын жана бюджеттен тышкаркы каражаттардын бөлүштүрүлүшүнүн жана пайдаланылышынын натыйжалуулугунун, 2016-жылы Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички карызын башкаруунун аудити жөнүндө Эсептөө палатасынын отчётун (кириш №6, 1746/17, 2017-жылдын 25-августу) жана тескөөгө алынган министрликтерден жана ведомстволордон келип түшкөн сунуштарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын                13-майындагы №269 (кириш № 6-12014/17, 2017-жылдын 31-майы) токтому менен жактырылган «Кыргыз Республикасынын 2016-жылга карата республикалык бюджетин аткаруу боюнча отчётту бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иликтеп, төмөнкүлөрдү белгилейт.

2016-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматтары боюнча ИДПнын реалдуу өсүүсү 3,8 пайыздык деңгээлде, ал эми ИДПнын номиналдуу көлөмү 458,0 млрд. сом деңгээлинде түзүлгөн.

2016-жылы почта жана курьер иштеринин кызмат көрсөтүүлөрү 2015-жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 23,1%га, байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 6,7%га төмөндөп, тарифтик кирешелер 26494,0 млн. сомду түзгөн.

2016-жылы жүргүнчүлөрдү ташуу кызмат көрсөтүүлөрү 4,5%га өсүп, транспорттун бардык түрлөрү менен ташылган жүктөрдүн көлөмү 5,3%га өскөн (2015-жылы 2,8%га өсүү болгон).

Капиталдык инвестициялардын пайдаланылган жалпы көлөмүнүн негизинде 2016-жылы курулуштагы дүң продукциялардын жалпы көлөмү 1 28568,1 млн. сомду түзүп, 7,4%га өскөн (2015-жылы 16,3%га өскөн).

2016-жылы орточо эмгек акылардын реалдуу өсүүсү 9,4%ды түзгөн жана орточо эмгек акынын номиналдуу өсүүсү 14 492 сомдук деңгээлге жеткен.

Мамлекеттик бюджет

2016-жылы мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 130 574,4 млн. сомду же 93,0%ды түзгөн (9 800,6 млн. сом кем түшкөн).

ПГИ гранттарын жана атайын каражаттарды эске албаганда жалпы кирешелер пландагы 122043,9 млн. сомдун ордуна 114618,9 млн. сомду б.а. 93,9%ды түзгөн.

Отчёттук мезгилдин ичинде салыктык кирешелердин көлөмү 93 810,0 млн. сомду же пландагыдан 92,5%ды түзгөн (7 637,4 млн. сом кем түшкөн).

Мамлекеттик салык кызматы отчёттук мезгилдин ичинде 67812,8 млн. сом суммасында киреше жыйнаган, пландык көрсөткүч 93,6%га аткарылган.

Мамлекеттик бюджеттин салыктык эмес келип түшүүлөрү 26816,3 млн. сомду же пландагыдан 95,4%ды түзгөн.

Расмий гранттардын келип түшүүлөрү 9 877,1 млн. сомду түзүп, МИП гранттарынын кем түшүүлөрүнө байланыштуу 91,9%га аткарылган.

Республикалык бюджет

2016-жылы республикалык бюджетке (атайын каражаттарды, МИПдин тышкы гранттарын жана кредиттерин эске алганда) 159 839,3 млн. сомду, же пландагыдан 172 142,5 млн. сом суммасындагы 92,9ды түзгөн.

Ресурстардын келип түшүүсү (атайын каражаттарды, МИПдин тышкы гранттарын жана кредиттерин эске албаганда) 124115,9 млн. сомду же пландагыдан 130949,4 млн. сом суммасындагы 94,8%ды түзгөн.

2016-жылы республикалык бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 115 771,5 млн. сомду же планга карата 92,7%ды түзгөн.

Республикалык бюджеттин салыктык кирешелеринин көлөмү 81 485,6 млн. сомду, же пландагыдан 92,1%ды түзгөн.

Республикалык бюджетке салыктык эмес түшүүлөр 24 337,8 млн. сомду же пландагыдан 95,1%ды түзгөн.

2016-2019-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын бюджетинин Орто мөөнөттүү божомолунун алкагында 20 министрлик жана ведомствонун орто мөөнөттүү стратегиясы берилген.

2016-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин чыгашалары мамлекеттик карыздын негизги суммасын төлөө үчүн 15 573,2 млн. сомду, же пландагыдан 16001,0 млн. сомго б.а. 97,3%ды, анын ичинде ички карыздын негизги суммасын төлөө боюнча чыгашалар – 9 750,2 млн. сомду, тышкы карыздын негизги суммасын төлөө – 5 823,0 млн. сомду түзгөн.

Өкмөттүн ички карызын жабууга – 9 750,2 млн. сом багытталган, анын ичинде:

- мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарга – 4 343,4 млн. сом;

- мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздарга – 5 406,8 млн. сом.

2016-жылы мамлекеттик бюджет таңкыстыгынын пландык көрсөткүчүнүн 22 591,9 млн. сомдун ордуна 20 888,9 млн. сом суммасындагы таңкыстык менен аткарылган.

2016-жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчётто Транспорт жана жол министрлигинин 2016-жылга чыгашаларынын катталган пландык көрсөткүчтөрү бюджеттик каражаттар боюнча 2 274,6 млн. сом суммасында каралган.

2016-жылы Транспорт жана жол министрлигинин чыгашаларын республикалык бюджеттен каржылоо үчүн 2 167,4 млн. сом суммасында каражаттар бөлүнүп, бул такталган пландан 92,3%ды түзгөн.

2016-жылы Транспорт жана жол министрлигинин түзүмү боюнча чыгашалар төмөнкүдөй:

-155,0 млн. сом – Транспорт жана жол министрлигинин Борбордук аппаратынын чыгашаларын, анын ичинде «Кыргызаэронавигация» МИсин субсидиялоого – 82,0 млн. сом суммасында каржылоо үчүн;

-1733,6 млн. сом – Жол чарба департаментинин авто жолдорду тейлөө жана оңдоо, анын ичинде 3111 «Имараттар жана курулуштар» беренеси боюнча жолдорду учурдагы оңдоо боюнча иштерди аткаруу үчүн – 1 605,9 млн. сом;

-136,7 млн. сом – Жарандык авиация агенттигинин чыгымдарын каржылоо, анын ичинде литердик рейстерди – 107,2 млн. сом суммасында каржылоо үчүн;

-89,5 млн. сом – Чоң салмактарды контролдоо департаментинин чыгашаларын каржылоо үчүн;

-52,6 млн. сом – Автомобиль жана суу транспорту мамлекеттик агенттигинин чыгашаларын каржылоо үчүн.

Капиталдык салым

2016-жылы «Капиталдык салым» беренеси боюнча бекитилген бюджетте 4 761,0 млн. сом суммасындагы каражаттар каралган.

2016-жылы «Капиталдык салым» беренеси боюнча республикалык бюджеттин эсебинен каржылануучу объектилердин тизмеги 2016-жылдын 29-февралында бекитилген жана 925,6 млн. сом жалпы суммасында 120 объектинин курулушун улантуу киргизилген.

2016-жылы бекитилген тизмеге ылайык 167 социалдык объектилердин курулушу каржыланган:

- 115 мектеп 521,6 млн. сом суммасына;

- 12 бала бакча 53,9 млн. сом суммасына;

- саламаттыкты сактоонун 15 объектиси 85,2 млн. сом суммасына;

- 12 спорт комплекси 1 633,3 млн. сом суммасына;

- маданияттын 5 объектиси 191,1 млн. сом суммасына;

- 1 турак жай объектиси 5,0 млн. сом суммасына;

- коммуналдык чарбанын 5 объектиси 11,1 млн. сом суммасына;

- башка 2 объект 9,2 млн. сом суммасына.

Мындан тышкары 30 объект боюнча 50,6 млн. сом суммасына кредитордук карыздарды жабууга, 97,6 млн. сом суммасына суу менен камсыздоонун 20 объектисин жана суу бөлүү объектилерин жана 5,0 млн. сом суммасына социалдык объектилерди долбоорлоого кошумча каржылоолор бөлүнгөн.

Мында 2016-жылы мурдагы жылдарга салыштырганда республиканын региондорунда бир нече ири инфратүзүм долбоорлору ишке киргизилген, анын ичинде:

- Ысык-Көл районунун Бактуу-Долоноту айылындагы ипподромдун курулушуна 1 584,0 млн. сом бөлүнгөн (объект ишке киргизилген);

- Бишкек-«Манас» эл аралык аэропорту автожолунун капиталдык оңдоолорун аяктоо 812,6 млн. сомго каржыланган (ишке киргизилген);

- Балыкчы шаарындагы ички автомобиль жолдорун реконструкциялоого 140,0 млн. сом бөлүнгөн;

- Балыкчы - Тамчы - Чолпон-Ата - Корумду автожолун реконструкциялоону улантууга 1 410,2 млн. сом бөлүнгөн.

2016-жылы 97 социалдык объектилерди, анын ичинде билим берүүнүн 77 объектисин, 1 бала бакчаны, 1 спорттук комплексти, саламаттыкты сактоонун 4 объектисин, маданияттын 2 объектисин, башка 1 объектини, суу менен камсыздоонун 8 объектисин, 1 ипподромду жана республиканын өзгөчө статусу бар чек арага чектеш райондорунда жайгашкан 2 социалдык объектинин ишке киргизилиши үчүн Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигин социалдык объектилерди куруунун мамлекеттик буйрутмачысы катары каржылоо иштери жүргүзүлгөн.

Мындан тышкары, калктуу конуштарды таза суу менен камсыздоо үчүн Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба агенттигинин Таза суу менен камсыздоо департаментине «капиталдык салым» беренеси боюнча 100,0 млн. сом каралган. Аталган агенттиктин сунуштарына жана буйрутмаларына ылайык калктуу конуштарды таза суу менен камсыздоо үчүн каралган каражаттар 19,1 млн. сомго азайып, иш жүзүндө 80,9 млн. сом суммасында каржыланган.

Мамлекеттик карызды тейлөөгө чыгымдар

2016-жылы мамлекеттик карыздарды тейлөөгө чыгашалардын бекитилген божомолу 21869,7 млн. сомду түзүп, иш жүзүндө бул максаттарга 20 698,8 млн. сом өлчөмүндөгү каражаттар багытталган, же 94,6%га аткарылган, алардын ичинен:

Ички карыз

2016-жылы республикалык бюджетте ички карызды тейлөөгө 12060,7 млн. сом каралган. Ички карызды тейлөө боюнча иш жүзүндөгү чыгашалардын көлөмү 11 518,7 млн. сомду түзгөн.

Тышкы карыз

2016-жылы мамлекеттик тышкы карызды тейлөөгө 9809,0 млн. сом божомолдонгон. Иш жүзүндөгү каржылоо 9 180,1 млн. сомду түзгөн.

Өнүктүрүү бюджетинин аткарылышы

2016-жылы инвестициялык долбоорлор (МИП) боюнча чыгашалардын көлөмү 24 675,4 млн. сомду түзгөн. Инвестициялык долбоорлорду тышкы каржылоонун салыштырма салмагы 24 171,3 млн. сом суммасын же 98,0%ды түзөт жана 504,1 млн. сом (чыгашалардын жалпы суммасынын 2,0%зы) республикалык бюджеттен инвестициялык долбоорлорду кошумча каржылоо үчүн бөлүнгөн. Гранттарды эске алганда тышкы каржылоо боюнча өнүктүрүү бюджетинин аткарылышы 86,1%ды, ички каржылоонун аткарылышы -83,8%ды түзгөн.

2016-жылы экономикалык секторго (энергетика, транспорт, айыл чарба, ирригация, суу менен жабдуу) көп чыгашалар туура келген жана 23031,5 млн. сомду, же жалпы чыгашалардын 95,0%зын түзгөн.

Социалдык секторго 632,9 млн. сом жумшалган же чыгашалардын жалпы көлөмү 3,0%зы керектелген.

Транспорт

2016-жылы транспорттук секторду өнүктүрүүнүн такталган бюджети 10790,0 млн. сомду түзгөн (алардын ичинен 10 313,1 млн. сому тышкы каржылоо жана 476,9 млн. сом ички каржылоо). Мында өнүктүрүү бюджетинин иш жүзүндө аткарылышы 10622,1 млн. сомду (10221,8 млн. сом тышкы каржылоо, 400,3 млн. сом ички каржылоо) түзгөн. Гранттарды эске алганда тышкы каржылоо боюнча транспорттук секторду өнүктүрүү бюджетинин аткарылышы 99,1%ды, ички каржылоо 83,9%ды түзгөн.

Транспорттук сектордогу каржылоонун көп көлөмү Кытай Эл Республикасы каржылаган долбоорлордун эсебинен төмөнкүдөй болгон:

- «Түндүк-Түштүк-1 альтернативдик жолдун курулушу» (2591,9 млн. сом);

- «Түндүк-Түштүк-2 альтернативдик жолдун курулушу» (4840,5 млн. сом);

- «Кыргыз Республикасындагы автожолдун эки участогун реабилитациялоо» (908,8 млн. сом);

- «Бишкек-Нарын-Торугарт автожолун реабилитациялоо» (519,6 млн. сом);

- Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоордун эсебинен «ЦАРЭС Транспорттук коридор 1 (Бишкек-Торугарт жолу)» Үчүнчү долбоору (574,3 млн. сом).

Бирок Комитет «Кыргыз Республикасынын 2016-жылга республикалык бюджети жана 2017-2018-жылдарга божомол жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү берген корутунду боюнча Комитет Өкмөттүн көңүлүн төмөндөгүлөр боюнча чараларды кабыл алууга бурат:

- «Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгуу боюнча иш-чаралар планын» ишке ашырууда Кыргызстандын аба компаниялары боюнча мыйзам базаларын алардын талаптарына ылайык келтирүү;

- Транспорт жана жолдор министрлигинин мамлекеттик ишканаларынын финансылык абалын жакшыртуу жана алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу менен Өкмөттүн «Мамлекеттик ишканаларды башкарууну өркүндөтүү жөнүндө» токтомунун (2011-жылдын 22-февралындагы №62-токтомунун) таза кирешелерден бюджетке чегерүү жаатындагы 1-пунктун алып салуу;

- 2016-жылы натыйжалуу иштөө жана толук кандуу иш жүргүзүү үчүн кошумча финансылык каражаттарды бөлүү:

- Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине – 3,8 млрд. сом, анын ичинде:

- Борбордук аппаратка – 6,3 млн. сом;

- Маалыматтык-коммуникациялык технологияга – 34,1 млн. сом;

- Салмактарды контролдоо департаментине – 1,3 млн. сом;

- Жол чарба департаментине – 459,0 млн. сом;

- Жарандык авиация агенттигине – 120,1 млн. сом (литердик рейстерге);

- Автомобиль жана суу транспорту мамагенттигине – 7,4 млн. сом;

- Мамлекеттик фельдегердик кызматка – 0,1 млн. сом;

- Өнүктүрүү бюджетине (МИП) – 3068,7 млн. сом;

- Атайын каражаттар боюнча – 10,6 млн. сом;

- Өкмөткө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине «2013-2017-жылдардын аралыгында Кыргыз Республикасын Туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгынан келип чыккан милдеттерди, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2015-жылдын 27-январындагы чечимин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун аткаруу үчүн 3,1 млн. сом зарыл, анын ичинде:

- Ысык-Көл курорттук рекреациялык Башкы схемасын иштеп чыгууга-9,1 млн. сом;

- «Сейсмикалык коопсуздук» республикалык программасын ишке ашырууга – 14,4 млн. сом;

- Кыргыз Республикасынын калктуу конуштары (башкы пландарды жаңылоо, ДПДны, райондук пландаштыруу схемасын иштеп чыгуу) үчүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Каракол, Чолпон-Ата шаарларын, чек арага чектеш калктуу конуштардын шаар куруу документацияларын иштеп чыгууга, бекитүүгө жана корректировкалоого – 22,0 млн. сом;

- курулушта колдонулган ченемдик техникалык документтерди өркүндөтүүгө жана жаңыларын иштеп чыгууга, алардын арасында (колдонуудагы ЧТДны жаңыча иштеп чыгууга жана кайра кароого):

- эл аралык, европалык жана регионалдык ченемдер менен колдонуудагы ченемдерди айкалыштырууга – 16,0 млн. сом;

- турак жай-коммуналдык чарба секторунун ишин камсыздоо максатында жаңы ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгууга жана кабыл алууга – 0,2 млн. сом;

- турак жай-коммуналдык чарбанын мамлекеттик маалыматтык тутумун түзүүгө - 0,2 млн. сом;

- Бишкек жана Ош шаарларынын маалыматтык коммуникациялык интерн инфратүзүмдөрүнүн, интернет, электрондук документ жүгүртүү, электрондук кол тамга, электрондук карталарынын жаңы технологияларын киргизүүгө жана колдонууга – 23,5 млн. сом;

- калктын таза суу менен жабдуу кызмат көрсөтүүлөрүнө жеткиликтүүлүгүн, 120 айылды таза суу менен камсыздоо тутумун куруу жана реабилитациялоого – 300,0 млн. сом;

- 27 калктуу конушта суу бөлүү тутумун куруу жана реабилитациялоого – 450,0 млн. сом;

- суу менен жабдуу жана суу бөлүү тутумдарын ойдогудай эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөнү камсыздоого, республиканын райондорундагы сервисттик техникалык борборлорду түзүүгө – 98,0 млн. сом;

- курулуш иштерин лицензиялоо жана курулуш тармагынын адистери үчүн мамлекеттик кесиптик сертификаттарды берүү боюнча маалыматтар базасын башкаруунун жаңы программаларын түзүүгө – 0,8 млн. сом;

- Кыргыз Республикасынын Мамкурулушунун иштери боюнча чыгымдарга - 23,3 млн. сом;

- Суу менен жабдуу жана суу бөлүштүрүү департаментин өнүктүрүүгө – 14,2 млн. сом;

- социалдык-маданий, турмуш-тиричилик, турак жай объектилерин курууга – 2500,0 млн. сом;

- табигый кырсыктардан жабыр тарткандарга узак мөөнөттүү жеңилдетилген ссудалар жана бир жолку бекер жардам берүү иштерин камсыздоого – 600 млн. сом;

- Өкмөткө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга 18,4 млн. сом кошумча финансы каражаттарын кароо керек.

2016-жылдын 18-октябрында «Кыргыз Республикасынын 2016-жылга республикалык бюджети жана 2017-2018-жылдарга божомол жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун кароодо Комитет өзүнүн 2016-жылдын 20-октябрындагы кириш №6-24917/16 корутундусунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Финансы министрлигине төмөндөгүлөр үчүн кошумча каржылоо кароону тапшырган:

- «Ак-Жол автожолунун» контролдук-өткөрмө пунктунда түзүлгөн кырдаал боюнча Комитеттин 2016-жылдын 31-майындагы, калктуу конушка чейин 7 жана 28-июнундагы чечимдерин аткаруу максатында Мамлекеттик чек ара тилкесинен баштап («Ак-Жол» өткөрмө пунктунан жана «МП» постун кошуп алганда ага чектеш аймакта) башкы планды иштеп чыгууга;

- табигый кырсыктарды жоюу үчүн каралган финансы каражаттарынын эсебинен Абшыр-Сай суусу аркылуу өтүүчү көпүрөнү реконструкциялоо (№ 2 тирөөчтү демонтаждоо, орто автожол өтмө көпүрөсүн жөндөө) (ОАӨК) (автотранспорттордун убактылуу өтүүсү үчүн узундугу 28 метр жана суу жээгин жасалма чыңдоо жана рисберм түзүлүштөрү үчүн);

- Ош-Баткен-Исфана автожолунун 63-километринде көпүрө куруу (28-108-километрлердеги жолдун участогун реконструкциялоо);

- мурда кабыл алынган милдеттердин аткарылбай калгандыгын эске алганда Өзгөн-Кеңеш-Айгыржал автожолунун 14-километринде Жазы суусу аркылуу өтүүчү көпүрөнүн курулушун аяктоого – 7 млн. сом;

- Өзгөн районунун Бостон айылындагы 275 окуучу орунга эсептелген Жусупбеков атындагы мектептин курулушун аяктоого – 5 млн. сом;

- Суусамыр айылындагы клубдун жана Тунук жана Биринчи май айылдарында 2 спорт залдарын куруу;

- «Капиталдык курулуш» беренеси боюнча Суусамыр айылынын ички жолдорун реконструкциялоо;

- Өкмөткө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамагенттигине баа түзүү, шаар куруу документтери боюнча ченемдик-техникалык документацияларды иштеп чыгуу үчүн «Капиталдык салым» беренеси боюнча;

- ошондой эле Комитет тескеген министрликтерди жана ведомстволорду толук көлөмүндө каржылоону аяктоо, ошондой эле бекитилген мыйзамдарга ылайык башталган мектептер менен социалдык объектилердин курулушу үчүн кошумча финансы каражаттарын берүү боюнча чараларды көрүү Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине тапшырылган.

Ал эми Өзгөчө кырдаалдар министрлигине Үч-Коргон айылындагы көпүрөнүн курулушу жөнүндө маселени акыр аягына чыгаруу чечимин кабыл алуу да тапшырылган.

Бирок Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басарлары У.Т. Кармышаковдун (кириш № 6-23338/16, 14.10.16-ж.) жана      А. Азимовдун (кириш № 6-28251/16, 25.11.16-ж.) «Кыргыз Республикасынын 2016-жылга республикалык бюджети жана 2017-2018-жылдарга божомол жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча маалыматтарынан улам Комитет тескеген министрликтер менен ведомстволордун сунуштарынын жана өтүнүчтөрүнүн бул жолу да жарым-жартылай аткарылбай калгандыгын көрүүгө болот.

Кийин (2017-жылдын 23-октябрында) Финансы министрлигинин жооптуу кызматкерлери «Кыргыз Республикасынын 2016-жылга республикалык бюджети жана 2017-2018-жылдарга божомол жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча электрондук түрдө 2016-жылга төмөндөгүлөр боюнча кошумча каржылоо боюнча маалымат берген:

- Ысык-Көл областында Балыкчы-Корумду автожолун реконструкциялоого – 1500,0 млн. сомго;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «2015-2020-жылдары жеткиликтүү турак жай» Программасын ишке ашыруу үчүн «Мамлекеттик ипотекалык компания» ААКсын 2500,0 млн. сом суммасында бюджеттик ссуда;

- Бишкек-«Манас» Эл аралык аэропорту автожолунун капиталдык оңдоолорун каржылоого – 753,5 млн. сом;

- «Кыргыз темир жолу» Мамлекеттик ишканасын өнүктүрүүгө 545,0 млн. сом суммасындагы бюджеттик насыя;

- мектептердин капиталдык оңдоп-түзөөлөрүнө – 1208,0 млн. сом;

- Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине – 517,8 млн. сом;

- Өкмөткө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык мамлекеттик агенттигине – 3,2 млн. сом;

- Өкмөткө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча маминспекцияга – 20 млн. сом.

“Кыргыз Республикасынын 2016-жылга республикалык бюджети жана 2017-2018-жылдарга божомол жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Транспорт жана жол министрлиги боюнча 2016-жылга такталган учурдагы бюджет иш жүзүндө 2286406,7 миң сомду түзгөн. Министрликтин бюджети 2179233,3 миң сомго же 95,3%га аткарылган. Такталган бюджеттин айырмасы 107173,4 миң сомду түзгөн.

Финансы министрлиги 2016-жылдын декабрь айында каржылоону толук көлөмүндө жүргүзбөгөн фактысын белгилей кетүү керек, атап айтканда министрликтер менен ведомстволордун социалдык жана милдеттүү чыгашалары боюнча (эмгек акы, Соцфондго чегерүүлөр, стипендиялар, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр) гана камсыз болгон.

Транспорт жана жол министрлигинин борбордук аппараты төмөнкүдөй беренелер боюнча толук көлөмүндө каржыланган эмес:

- 2621 «Эл аралык уюмдардын учурдагы гранттары» - 1042,6 миң сом;

- 2222 «Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу» - 88,9 миң сом;

- 2823 «Соттун чечимдерин аткаруу» - 11,0 миң сом.

Россиялык гранттын каражаттарынын толук көлөмүндө аткарылбай калышына подрядчылар тарабынан бүткөрүлгөн иштердин актыларын бербей коюшу себеп болгон.

Жол чарба департаменти боюнча мамлекеттик бюджеттен кем каржылоо – 3606,9 миң сомду, анын ичинде ведомстволук уюмдар боюнча – 1481,8 миң сомду түзгөн. 2016-жылы 128,0 млн. сом секвестрленген.

Салмак-габариттик контролдоо департаменти

2016-жылы Транспорт жана жол министрлигине караштуу Салмак-габариттик контролдоо департаментинде чоң салмактарды контролдоонун 17 пункту жана 5 көчмө пункт (мобилдүү топтор) иштегендигине байланыштуу алар республикалык бюджеттен каржыланган.

Такталган бюджет 95731,6 миң сомду түзүп, иш жүзүндө 89540,3 миң сом (93,5%) каржыланган.

2016-жылы чоң салмактарды контролдоо пункттарын модернизациялоого 22747,5 миң сом, аталган департаменттин кызматкерлерине акы төлөөгө – 48355,7 миң сом чыгымдалган.

Автомобиль жана суу транспорту мамлекеттик агенттиги боюнча 2016-жылга такталган бюджет 54445,4 миң сомду түзүп, иш жүзүндө 52558,5 миң сомго (96,6%) каржыланган.

2016-жылы аталган агенттик тарабынан республикалык бюджетке 73107,0 миң сом жалпы суммасындагы каражаттар чегерилген (агенттиктин республикалык бюджетке кирешелеринин келип түшүүсү уруксат берүүчү булактарды, лицензиялык жүгүртүүлөрдү ишке ашыруудан, автомобиль жана суу транспортунда административдик укук бузгандыгы үчүн жаза пулдардан турат).

Жарандык авиация агенттиги Кыргыз Республикасынын Суу кодексине ылайык жарандык авиацияны мамлекеттик башкаруу функциялары жүктөлгөн орган болуп саналат.

2016-жылга такталган бюджет 153233,3 миң сомду түзүп, 136746,8 миң сомго каржыланган же бул 89,2%га аткарылган, 2015-жылга салыштырганда 22,3%га аз аткарылган.

2016-жылы өнүктүрүү бюджети боюнча «Кыргыз Республикасынын 2016-жылга республикалык бюджети жана 2017-2018-жылдарга божомол жөнүндө» 2015-жылдын 31-декабрындагы № 233-Мыйзамы менен Транспорт жана жол министрлигинин мамлекеттик инвестициялары боюнча 18600,3 млн. сом суммасы бекитилген, бирок жогоруда аталган мыйзамга өзгөртүүлөрдү же толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен аталган министрликтин мамлекеттик инвестициялары боюнча бюджети 7882,3 млн. сомго чейин кыскарган. Ошондой эле курстун өзгөрүшүнө байланыштуу жыл ичинде такталган смета боюнча да айырма бар.

2016-жылы 4-кварталдын аягында, бюджет түзөтүлгөндөн кийин, Транспорт жана жол министрлигинин маминвестициялары боюнча сумма 10717,9 млн. сомду түзгөн.

Тышкы каржылоо боюнча транспорт секторун өнүктүрүү бюджетинин толук аткарылбай калышынын негизги себептери  төмөнкүлөр болуп саналат:

- инженердик деталдуу долбоорлоо документтерин даярдоонун кечигиши;

- подрядчыны тандоо жана контракт ыйгаруунун кечигиши;

- курстук айырма;

- тендердик документтерди долбоорлоо жана алардын талаптары боюнча даярдалган документтердин донорлор тарабынан узак убакытка чейин каралышы жана жактырышы.

Ислам өнүктүрүү банкы жана Сауд өнүктүрүү фонду каржылаган «Тарас-Талас-Суусамыр автожолун реконструкциялоо, фаза-3, 75-105 км долбоору» боюнча бюджеттин азайышы 183127,4 миң сом жалпы суммасын түзгөн, бул жаандын көп жаашынан улам курулуш иштеринин жүрүшүнө тескери таасир тийгизүү учурларынан улам болду.

Ислам өнүктүрүү банкы каржылаган «Ош-Баткен-Исфана автожолун реконструкциялоо, 75-108 км» долбоору боюнча бюджеттин 464 608,0 миң сом жалпы суммасына азайышы демөөрчү тарабынан подряддык компанияны тандоо боюнча узакка созулган жол-жоболордун себебинен болду. Буга байланыштуу, курулуш иштерин баштоо мөөнөтү кийинкиге жылдырылган. Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан бүгүнкү күнгө чейин аталган долбоор боюнча подряддык компанияны тандоо жактырыла элек.

Араб Координациялык Тобу каржылаган «Бишкек-Нарын-Торугарт авто жолун реконструкциялоо, 272-365-км» долбоору боюнча 2016-жылы бюджеттин 812 890,58 миң сомго кыскарышы долбоордук чечимдердин өзгөрүшүнө байланыштуу курулуш иштеринин токтоп калгандыгынан болду, бул өз кезегинде курулуш иштерин аяктоо мөөнөттөрүнө өз таасирин тийгизди. Адегенде 2016-жылы бюджетти пландаштырууда жыл аягына чейин курулуш иштерин аяктоо белгиленген. Бирок аба ырайынын татаал шарттарына байланыштуу курулуш иштери артта калган.

Ислам өнүктүрүү банкы каржылаган «Түндүк-Түштүк автожолунун курулушу, 159-183-км» долбоору боюнча бюджеттин 369 360,0 миң сом жалпы суммасына кыскарышы демөөрчүлөр тарабынан кредитти макулдашуу жана жактыруу боюнча узакка созулган жол-жоболордон болду, бул 2016-жылга пландаштырылган Консультантка жана Подрядчыга авансылык төлөмдөрдү төлөө мөөнөттөрүнө таасирин тийгизди жана ал иштер 2017-жылы жүзөгө ашырылган.

ЦАРЭС-3 (Бишкек-Ош автожолу), 4-Фаза. (АБР), (9-километрден 61-километрге чейин) транспорттук коридорду өнүктүрүү боюнча долбоор

Тендердин катышуучуларынын техникалык сунуштары 2016-жылдын 9-майында белгилүү болгон. Ал эми 2016-жылдын 12-майында техникалык жумуштарды баалоо отчёту жактыруу үчүн АБРга жөнөтүлгөн. 2016-жылдын 10-июнунда АБР техникалык сунуштарды баалоо отчетун жактырган жана 2016-жылдын 15-июнунда финансы сунуштарын талкуулаган.

2016-жылдын 18-августунда тендердик комиссиянын жыйналыштарынын акыркы протоколдору жана финансылык сунуштарды баалоо отчёту менен бирге тендердик комиссиянын чечими АБРдин комиссиясына жөнөтүлгөн. 2016-жылдын 9-сентябрында контрактыны аткаруу боюнча банк кепилдигин узартуу бааларын азайтууну сунуштаган катышуучудан банк суроо-талап жөнөтүлгөндүгү тууралуу АБР жооп алган. 2016-жылдын 9-сентябрынан 22-сентябрына чейин жогоруда сөз болгон маселе боюнча АБРдин катышуучулары менен болгон кат жазышуулары жүргөн. 2016-жылдын 28-сентябрында тендердик комиссия тарабынан аталган маселенин карала электиги тууралуу компаниядан жооп алынган.

2016-жылдын 4-октябрында аталган тендер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин (мындан ары – Комитет) жыйналышында каралган. Анын жыйынтыгында 2016-жылдын 7-октябрында Комитет Бишкек - Кара-Балта автожолун реконструкциялоо боюнча тендерди жүзөгө ашыруунун жүрүшүн текшерүү боюнча депутаттык жумушчу топ түзүү жөнүндө чечим чыгарган.

Транспорт жана жол министрлиги 2016-жылдын 18-октябрында депутаттык жумушчу топтун кароосу үчүн аталган долбоор боюнча тендердик процесстин жүрүшүнүн документтерин жана материалдарын бир пакет кылып жөнөткөн. Комитеттин ал чечими боюнча депутаттык жумушчу топ өзүнүн ишинин жыйынтыгын 2016-жылдын 4-ноябрына чейин бүткөрүүгө тийиш болгон.

«Бишкек-Ош автожолун реконструкциялоо 4-Фаза-АКФ ЭАБР» долбоору

Консультанттарды тандоо. 2016-жылдын 16-сентябрында техникалык сунуштар каралуу учурунда техникалык сунуштарды баалоо жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө да консультациялык компанияны жана квалификациялык подрядчыларды тандоо боюнча тендердик жол-жоболор улантылып жатат.

2016-жылдын 16-сентябрында консультациялык компанияны тандоо боюнча сунуштар каралган.

Подрядчыны тандоо боюнча ЭАБР квалификациялык подрядчыны тандоонун баалоочу отчётуна акыркы баалоо иштерин жүргүзүү үчүн бир нече подрядчы компанияны тандоо талабы менен кошумча маалымат алынган. Азыркы учурда подрядык компаниянын алдын ала квалификациясы боюнча баалоо отчёту жөнгө салынып жатат. Жакынкы күндөрү отчёт тендердик комиссия тарабынан каралып ЭАБРнын кароосуна жөнөтүлмөкчү.

Подрядчы компанияны тандоо. 2016-жылдын 28-сентябрында ЭАБР алдын ала квалификациялык буйрутмалардын баалоо отчётун жактырган. Бүгүнкү күндө курулуш иштерин сатып алуу боюнча тендердик документацияны даярдоонун зарылдыгы бар.

«Эл аралык маанидеги жолдорду жакшыртуу долбоору (28 км-75-километрге» чейин (Ош-Баткен-Исфана жолу)

Ички мамлекеттик жол-жоболордун кечигишинен улам 11915 млрд. Япон йенасы суммасына (116 147 млн. АКШ долларына жакын) займ жөнүндө Ош-Баткен-Исфана автожолунун 28-километринен 75-километрине чейинки участоктогу курулуш иштерин жана жаратылыш кырсыктарынан Бишкек-Ош автожолун коргоо үчүн инженердик-коргоо курулуштарын курууну каржылоо үчүн Макулдашуунун долбоору кечиктирилип берилген.

«ЦАРЭС-1 жана ЦАРЭС-3 транспорттук коридорлорунун ортосундагы Түндүк-Түштүк кошулуу жолу» (техникалык жардам, узактыгы 91 км.) (АБРдин гранты)

2015-жылы жактырыла турган долбоорду аныктоо, иштеп чыгуу жана даярдоо үчүн зарыл долбоорду даярдоо боюнча техникалык жардам 2015-жылдын майынан 2016-жылдын августуна чейин ишке ашырылган. Бул долбоордо Балыкчыдан тартып үч участок (0 км.ден-43 км.ге чейин) 43 км., Кочкордон Дыйканга чейин (64 км- 159-км) (43 км) Арал-Суусамыр автожолунун узундугу 91 км болгон автожолдору камтылган.

АБР 2014-жылдын 1-апрелиндеги катында 2015-жылы техникалык жардамды карап, тиешелүү каржылоонун аныкталгандыгы жөнүндө билдирген.

Борбордук Азия регионалдык өнүктүрүү кызматташтыгынын 1 жана 3-коридорлорун бириктирген кийинки жолдордун долбоору үчүн долбоордук-сметалык документацияларды даярдоо боюнча аванс бөлүү жөнүндө Кыргыз Республикасы менен АБРдин ортосунда Гранттык макулдашууну ратификациялоого 2015-жылдын 15-июлунда Бишкек шаарында кол коюлган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-июнундагы №257-тескемеси менен аталган гранттык макулдашуу боюнча долбоор жактырылган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-июлундагы №505-токтому менен Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  долбоору жактырылган.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин «Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» токтому менен Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган. 2016-жылдын 4-январында Кыргыз Республикасынын Президентине кол коюуга киргизилген. Мыйзам 2016-жылдын 15-январында ратификацияланып, 2016-жылдын 25-январында күчүнө кирген. Аталган консультациялык компания менен контрактыга 2601167 АКШ доллары суммасына 2016-жылдын 2-февралында жана ТЗ боюнча 14 айга эсептелген контрактыга кол коюлган.

«ЦАРЭС-1 транспорттук коридорунун үчүнчү долбоору» (Бишкек-Нарын-Торугарт жолу) 479-539- км, АБР

2016-жылдын башталышында консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу (4-категория: окутуу, тренинг жана потенциалды жогорулатуу) жана контракт түзүү (ТЗ 12 ай жана 9 ай) пландаштырылган. Аталган консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча контрактылар 2016-жылдын июлунда жана 2016-жылдын августунда кечиктирилип түзүлгөндүктөн 2016-жылы бюджеттин кыскарышын пайда кылган. 2016-жылы бюджетти корректировкалоодо курстук айырма эске алынган.

Буга байланыштуу 2016-жылы бюджеттин аткарылышы Транспорт жана жол министрлигин өнүктүрүү 10 429,0 млн. сомду түзгөн.

Долбоорлордун бюджеттеринин кыскаруусунун негизги себептери, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудити көрсөткөндөй, Жогорку Кеңеште кол коюлуучу макулдашууларды ратификациялоо мөөнөттөрүнүн узарышы, ошондой эле 2016-жылы 12 000,0 миң АКШ доллары суммасына Түндүк-Түштүк альтернативдүү автожолун куруу боюнча макулдашуунун ратификацияланбагандыгы себеп болгон.

Буга байланыштуу Эсептөө палатасынын аудити 2016-жылы 2015-жылга салыштырганда бюджетке келип түшүүлөрдүн көп төмөндөшү «СкайМобайл» ЖЧКсында 283,1 млн. сомго, «Альфателеком» ЖАКсында -134,9 млн. сомго төмөндөгөн.

Ошондой эле кирешеге салык боюнча келип түшүүлөргө «Эйр Манас» ЖЧКсы ААКсында – 286,9 млн. сом суммасында чыгашаларды пролонгациялоонун ири суммалары өз таасирин тийгизген.

Эмгек акы жана Соцфондго төгүмдөр боюнча кредиттерди башкы тескөөчүлөр тарабынан Транспорт жана жол министрлиги боюнча 18,9 млн. сомго милдеттердин аткарылбай калып, кезектеги бюджеттик жылга өткөрүлгөн.

Ошону менен эле катар, айрым элементтер боюнча республикалык бюджеттен жетишсиз каржылоолордун негизинде Соцфондго Финансы министрлигине кайтарылып берилүүгө жаткан 94768,5 миң сом суммасындагы каражат тартылган.

Айрым беренелер боюнча чыгашалар иш жүзүндөгү чыгашаларды ойдогудай талдабай туруп кыскартылган.

Мисалы, Маалымат жана массалык коммуникациялар департаментине «Байланыш кызматтары» беренеси боюнча санариптик телерадио обосунун кызмат көрсөтүүлөрү үчүн 154,9 млн. сом каралган. Бюджеттик ассигнованиелердин ушул эле берене боюнча 17,2 млн. сомго азайышынан «РПО РМТР» ААКсынын алдындагы кредитордук карызы көбөйгөн.

2016-жылы мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүдөн келип түшкөн каражаттар 3,2 млрд. сом суммасында божомолдонгон. Аудиттин пикири боюнча республикада ири мобилдик операторду сатуу боюнча Финансы министрлигинин күтүүлөрү жогорулатылган. Эл аралык баалоолор боюнча мобилдик операторлорду менчиктештирүү процесси узакка созулган жана мындай объектилерди сатуу үчүн кадыресе сатып алуу-сатуу келишимин түзүү жана сатылган объект үчүн акча каражаттарын алуу боюнча жол-жоболорду кошуп алганда, инвесторлорду тартуу өнөктүгү башталган учурдан тартып эки жылдан ашуун убакыт талап кылынат.

Буга байланыштуу, аудит 2016-жылга Мегаком мобилдүү операторун сатып алуудан түшкөн каражаттарды бюджеттин киреше бөлүгүндө кароонун кереги жок эле деп эсептейт.

Транспорттук каражаттарды жана айдоочулар курамын каттоо департаменти (мындан ары - ТКАК), Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаменти (мындан ары - ККМУКД) боюнча 2016-жылга бюджеттик жана социалдык каражаттардын бекитилген суммасы 65983,5 миң сомду түзгөн, мында такталган сумма – 65135,6 миң сом, бекитилгенден оош-кыйышы жана такталган суммасы – 847,9 миң сом болгон. Сметанын азаюу себебине Өкмөттүн 2016-жылдын 30-сентябрындагы №517-токтому боюнча бюджеттик каражаттардын республикалык бюджеттин пайдасына чыгашалар сметасынын азайышы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жазма буйруктары боюнча ТКАКтын 2015-жылга 10,4 миң сом суммасындагы дебитордук карызы себеп болгон.

2016-жылы республикалык бюджеттен 31717,2 миң сом каржыланган. Республикалык бюджетке 752,6 миң сом кайтарылып берилген.

Социалдык эсеп боюнча калдык жыл башында 12796,8 миң сомду түзгөн, алардын ичинен 11692,9 миң сому ККМУКДны кепилдик жактан камсыздоо болуп саналат.

Мамкаттоо кызматы ТКАКнын жана ККМУКДнын атайын эсебине 32902,1 миң сом чегерген.

Ал эми 2016-жылдын башталышына карата калдыкты эске алуу менен чыгашалар ТКАК жана ККМУКД боюнча 29 844,2 миң сомду түзгөн. Жыл аягындагы калдык – 15 854,4 миң сом.

Атайын каражаттарды эске алганда, бюджеттик каражаттарды чыгымдоонун жалпы суммасы 2016-жылы 61 561,5 миң сомду түзгөн.

2016-жылы Архитектура жана курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамагенттигинин атынан социалдык объектилерди куруунун мамлекеттик буйрутмачысы тарабынан 97 социалдык объект ишке киргизилген. Бюджеттик ресурстардын чектелгендигине байланыштуу жалпы керектөөдөгү социалдык-экономикалык мааниси бар 62 объект 2331,9 млн. сом көлөмүндө бүткөрүлүп, ал объектилерди бүткөрүү үчүн талап кылынган 433,3 млн. сомго же 18,6 пайызга гана каржыланган.

Турак жай-жарандык курулуш департаментине (ТЖКД) «Капиталдык салым» беренеси боюнча республикалык бюджеттен 2016-жылы каржылануучу объектилердин жана курулуштардын Тизмегине 2015-жылдан бери курулуп келе жаткан 237 объектини 2059,4 млн. сом суммасында киргизүү тапшырылган.

2016-жылдын 29-февралындагы баштапкы Тизмекте 925,6 млн. сом суммасындагы 122 объектини каржылоо каралган, алардын ичинен 110,0 млн. сом социалдык объектилерди долбоорлоого (объектилердин аталыштарын жана долбоорлордун наркын көрсөтпөй туруп) каралган. Финансы министрлиги киргизген өзгөрүүлөргө ылайык капиталдык салымдардын көлөмү 2216,2 млн. сомго чейин көбөйгөн (1290,5 млн. сомго). Республикалык бюджеттен 146 объектинин курулушуна 2475,1 млн. сом багытталган. 2016-жылдын жыйынтыктары боюнча республикалык бюджеттин каражаттарынан 30 объектинин курулушу аякталган.

Өкмөттүн 2016-жылдын 12-июлундагы №383-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдагы Кризиске каршы аракеттер планынын 3-пунктун аткаруу үчүн «2017-жылы титулдук баракчаны түзүүдө жаңы социалдык объектилердин курулушуна бир жылга мораторий киргизүү» милдети коюлуп, Кыргыз Республикасынын мамкурулушу Өкмөткө «2017-жылы «Капиталдык салым» беренеси боюнча республикалык каражаттардын эсебинен каржылануучу мамлекеттик курулуштардын жана объектилердин Тизмегине жаңы курулуш объектилерин кошууга мораторий киргизүү жөнүндө» токтом долбоору киргизилген, бирок ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан колдоого алынган эмес.

Жогоруда белгиленгендей, ТЖКДнын буйрутмасына ылайык, 2016-жылга ГКВ объектилеринин баштапкы Тизмегинде объектилердин аталыштарын көрсөтпөй туруп, социалдык объектилерди долбоорлоого 110,0 млн. сом каралган, кийин 2016-жылдын 25-ноябрындагы Тизмеге киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Финансы министрлиги ал сумманы 40,2 млн. сомго азайткан, социалдык объектилерди долбоорлоо үчүн арналган капиталдык салымдардын такталган пландын суммасына ылайык бул сумма 69,8 млн. сомду түзгөн.

2016-жылдын 14-декабрында аталган Тизме кайрадан өзгөртүлгөн, социалдык объектилерди долбоорлоого арналган сумма (68,9 млн. сом) 64,8 млн. сомго азайтылып, анын 64,0 млн. сому даяр долбоордук-сметалык документациясы жок жаңы 46 объектиге бөлүштүрүлгөн. Анын жыйынтыгында ТЖКДда көрсөтүлгөн өзгөртүүлөрдөн 0,8 млн. сом алынган. 5,0 млн. сому гана көрсөтүлгөн максаттарга-социалдык объектилерди долбоорлоого багытталган.

2016-жылдын 14-декабрындагы өзгөртүлгөн тизмеде ката кетирилгендигин белгилөө керек: такталган планда 45,2 млн. сом (110,0 млн. сом-64,8 млн. сом) мурда азайтылган 40,2 млн. сом эске алынбастан чагылдырылган (2016-жылдын 25-ноябрындагы Тизмек).

Бул «Капиталдык салым» беренеси боюнча республикалык бюджеттен каржылануучу 2016-жылдагы объектилердин жана курулуштардын Тизмегин түзүү Өкмөттүн 2016-жылдын 11-сентябрындагы «Мамлекеттик керектөө үчүн курулуштардын жана объектилердин тизмегин түзүү жана аларды республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылоо жөнүндө» Жобонун бузулушуна алып келгендигин көрсөтөт.

Мамлекеттик капиталдык салымдардын каражаттарынын эсебинен каржылануучу объектилердин курулушун бүткөрүү көлөмүнүн өсүшү бүтүндөй алганда Кыргыз Республикасынын мамкурулушунун ТЖКДсы боюнча сумма (бүткөрүлө элек курулуштар) 7715,6 млн. сомду, ал эми отчёттук мезгилдин аягында бүткөрүлө элек курулуштардын суммасы 772,9 млн. сомго көбөйгөн жана 8488,5 млн. сомду, б.а. жалпы көлөмдүн өсүүсү 10%ды түзгөн.

Мамкурулуштун ТЖКДсындагы аудиттин мезгилинде 2013-2016-жылдары капиталдык салымдардын объектилеринин Тизмегине кирбеген, курулуштун ар кандай мөөнөттөрү бузулган жана бүткөрүлбөй калган объектилердин ичинен 34 объект бар.

Республикалык бюджеттен аларга 74,4 млн. сом жумшалган, ал эми ал объектилерди курууну аяктоо үчүн жалпысынан 1175,9 млн. сом талап кылынат. Андыктан, мурда башталган курулуш объектилерин бүткөрүү маселеси каралган эмес, же капсалымдардын объектилеринин Тизмегин өтө натыйжасыз түзүлгөндүгүн айтууга болот.

Финансы министрлиги Өкмөттүн 2016-жылдын 11-сентябрындагы «Мамлекеттик керектөөлөр үчүн курулуштардын жана объектилердин тизмегин тизүү жана аларды республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылоо жөнүндө» №652-Жобонун 10-пункту аткарылган эмес.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин дарегине 2017-жылдын 26-октябрында Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин статс-катчысы
А. Сагынбаевдин «Кыргыз Республикасынын 2016-жылынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчётту бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча каты (кириш № 6-20811/17) келип түшкөн жана аталган ведомствонун сын-пикирлери жана сунуштары жок экендиги айтылган.

 

Комитет Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Д.А.Кенекеевдин, Кыргыз Республикасынын финансы министри А.А.Касымалиевдин жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасы У.А.Мариповдун маалыматтарын угуп, тейлеген ведомстволор менен министрликтердин каралып жаткан маселе боюнча берилген материалдары менен таанышып, төмөнкүдөй к о р у т у н д у г а келди:

 

1. 2016-жылынын республикалык бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун, мамлекеттик бюджетти, атайын жана бюджеттен тышкаркы каражаттарды бөлүштүрүүнүн жана пайдалануунун натыйжалуулугунун, Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички карыздарын башкаруунун аудити жөнүндө Эсептөө палатасынын аудитин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын 2016-жылдагы республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчёт канааттандыраарлык деп таанылсын.

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-майындагы № 269 токтому менен жактырылган «Кыргыз Республикасынын 2016-жылы республикалык бюджетти аткаруу боюнча отчётту бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жогорудагы сунуштарды жана сын-пикирлерди эске алуу менен жактырылсын.

 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Комитеттин мурда кабыл алынган чечимдерин толук көлөмүндө аткаруу боюнча таасирдүү чараларды көрсүн.

 

4. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитетине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жөнөтүлсүн.

 

5. Аталган корутундунун аткарылышын контролдоо Комитеттин бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

 

Төраганын орун басары                                                   М.Э. Мавлянова

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 1176