Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2016-жылдын 27-июнундагы «Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Салмак-габаритти контролдоо департаментинин иши жөнүндө» ЧЕЧИМИ

01-07-2016 12:20

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2016-жылдын 27-июнундагы

 

«Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Салмак-габаритти контролдоо департаментинин иши жөнүндө»

 

ЧЕЧИМИ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Салмак-габаритти контролдоо департаментинин иши жагынан төмөнкүлөрдү белгилейт.

Бекитилген жобого ылайык, Департамент жүк ташуучулар жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору аркылуу транспорт каражаттары жүк ташуусу жагынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин талаптарын сакташына контролдукту камсыз кылуу үчүн түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августундагы №454 токтомуна ылайык, бүгүнкү күнгө карата Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунда 17 стационардык СГК жана 5 мобилдүү топ (салмак-габаритти контролдоонун көчмө пункттары) иштеп жатат, алар чакан автотаразалар жана атайын автомашиналар менен жабдылган.

Департаменттин бюджети структуралык бөлүм катары Жол чарба департаментинин бюджетинин курамына киргизилген мезгилден тартып оңдолгондон кийин 2015-жылга кирешелер жана чыгымдар боюнча такталган жылдык сметага ылайык 62172,1 миң сомду түзөт.

2015-жылдын 12 айынын ичинде 88256,7 миң сом суммасындагы каражат чогултулду, 2014-жылдын ушундай мезгилинде 62009,8 миң сом чогултулган, кошумча өсүш 142%ды түзөт. 2016-жылдын 5 айынын ичинде 41985,4 миң сом каражат чогултулган.

2015-жылдын экинчи кварталынан тартып 169 администрациялык укук бузуунун бети ачылган, алар боюнча айып түрүндө администрациялык өндүрүп алууну колдонуу жөнүндө тиешелүү токтомдор түзүлгөн.

2016-жылдын 5 айынын ичинде салмак-габарит параметлерин 87 бузуу белгиленген, алардын натыйжалары боюнча укук бузуучуларга администрациялык жаза чаралары колдонулат, алардын ичинен:

- 560 000 сом суммасына администрациялык жаза колдонуу жөнүндө 44 токтом, республикалык бюджеттин кирешесине 440 000 сом өндүрүп алынды;

- администрациялык жаза колдонуу жөнүндө 43 токтом да мажбурлоо тартибинде өндүрүп алуу үчүн Соттук аткаруучулардын кызматтарынын бөлүмдөрүнө жөнөтүлдү.

Комитет 2016-жылдын 20-июнундагы көчмө жыйналышта «Сосновка» салмак-габарит контролдоо пунктунун иши менен таанышты.

Стационардык пост менен катар депутаттарга салмак-габарит контролдоо көчмө пунктунун иши көрсөтүлгөн. Департаменттин директору Эмилбек Таштаналиевдин айтымы боюнча, салмак-габарит контролдоо көчмө топтору зарыл, анткени автомашиналардын бир бөлүгү жүктөрдү стационардык постторду айланып өтүү менен ташууга умтулат.

Комитеттин мүчөлөрү жол кыймылынын коопсуздугун, автомобиль жолдорунун жана жол курулуштарынын коопсуздугун камсыз кылуу, алардын андан ары бузулушун четтетүү үчүн алар боюнча оор салмактагы жана ири габариттүү транспорт каражаттарынын кыймылына жол бербөө белгиленген.

Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2016-жылдын 14-майындагы «Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун сакталышын камсыз кылуу боюнча биргелешкен иш-чараларды жүргүзүү жөнүндө» буйругун сутканын күндүз мезгилинде массасы 24 тоннадан ашык жана бир окко 7 тоннадан ашык жүгү бар көп жүк ташуучу жана ири габариттүү автотранспорт каражаттарынын кыймылын убактылуу чектөөлөрдү сактоого милдеттендирүү.

Депутат М.А. Аманкулов «адамдык фактордун» таасирин жокко чыгаруу максатында жана ыктымалдуу коррупциялык элементтерди болтурбоо үчүн келип түшкөн финансылык каражаттарын (айыпты төлөө түрүндө) тиешелүү форма боюнча терминал аркылуу республикалык бюджетке которуу зарылчылыгы жөнүндө сунуш киргизген.

Комитет кызматтык укук бузууларга каршы күрөшүү жана коррупциялык факторлорду четтетүү жана жоюу боюнча бузуулардын санын азайтуу максатында ПВКда таразага тартуунун натыйжаларына автоматтык түрдө көз салуу үчүн борбордоштурулган серверди киргизүү жөнүндө маселени иштеп чыгууну сунуш кылат.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети төмөнкүдөй чечимге келди:

 

  1. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине 2016-жылдын 15-сентябрына чейинки мөөнөттө төмөнкүлөр сунуш кылынсын:

 

- маалымат базасын сактоо менен компьютердик жабдууну жана видеобайкоо камераларын максималдуу пайдалануу менен салмак-габарит контролдоо пункттарын өркүндөтүү;

 

- жүк ташуучу автомобилдердин өтүшүнө контролдук кылуу боюнча борбордук электрондук системаны жана маалымат базасын түзүү боюнча долбоорду ишке киргизүү;

 

- «адамдык фактордун» таасирин жокко чыгаруу максатында жана ыктымалдуу коррупциялык элементтерди болтурбоо үчүн Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Салмак-габаритти контролдоо департаментинин финансылык каражаттарын (айыпты төлөө түрүндө) тиешелүү отчеттуулук формасында терминал аркылуу республикалык бюджетке которуу.

 

2. Комитеттин ушул чечими Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине жөнөтүлсүн.

 

3. Бул чечимдин аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетине жүктөлсүн.

 

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                          М.А. Аманкулов

 

Көрүүлөрдүн саны : 1620