Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2016-жылдын 27-июнундагы “Балыкчы - Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду” автожолунун (0-104 км) участогун реконструкциялоонун жүрүшү жөнүндө” ЧЕЧИМИ

01-07-2016 13:04

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2016-жылдын 27-июнундагы

 

“Балыкчы -  Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду” автожолунун (0-104 км) участогун реконструкциялоонун жүрүшү жөнүндө”

 

ЧЕЧИМИ

 

         Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети (мындан ары – Комитет) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 2016-жылдын 2-июнундагы № 652-VI токтомунун 7-пунктун аткаруу үчүн, “Балыкчы -  Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду” автожолунун (0-104 км) участогун реконструкциялоонун жүрүшү жөнүндө” маселени жерине барып карап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт.

         2016-жылы Кыргыз Республикасында Көз каранды эмес Мамлекеттер Шериктештигинин Мамлекет башчылар кеңешинин жана Түрк тилдүү мамлекеттердин Кызматташуу кеңешинин Мамлекет башчылар кеңешинин кезектеги отурумун даярдоону жана ийгиликтүү өткөрүүнү камсыздоо, ошондой эле “Балыкчы - Тамчы - Чолпон-Ата – Корумду” автомобиль жолун реконструкциялоо боюнча иш-чараларды өз убагында жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2015-жылдын 13-октябрындагы №508-р тескемесин кабыл алган.

         Бул тескемеге ылайык, Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы Жол чарба департаменти  автомобиль жолунун узундугу 104 км участогун долбоорлоо жана реконструкциялоо боюнча заказчынын функциясын ишке ашыруучу жана бааларга мониторинг жүргүзүү максатында автожолду реконструкциялоо үчүн зарыл сатып алууларды тикелей келишим түзүү ыкмасы менен жүргүзүүгө жоопкерчиликтүү мамлекеттик орган катары аныкталган.

         Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары У.К. Уезбаевдин 2015-жылдын 13-октябрындагы № 09-16/88999 тескемесине ылайык, ГРИП аталган автожолду реконстукциялоонун долбоорун даярдоо боюнча баштапкы материалдарды  Департаментке 2015-жылдын 15-жылдын 15-октябрындагы кабыл алуу - өткөрүү актысы боюнча өткөрүп берген.

        

Бирок, бул долбоор ишке ашырылууга даярдалган эмес, берилген материалдар кылдат иликтенбеген, аларды талдоо жүргүзүлбөгөн. “Балыкчы - Тамчы - Чолпон-Ата – Корумду” автомобиль жолун реконструкциялоо боюнча жумуштарды сатып алууга карата № 15101772002-01 кулактандыруу ЭГЗ (ЭМС)  Порталында 2015-жылдын 17-октябрында жарыяланган жана конкурстук табыштамаларды берүүнүн мөөнөтү 2015-жылдын 22-октябры деп аныкталган.

         Бааларга мониторинг жүргүзүүгө чакыруу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган кандайдыр бир эл аралык макулдашуулардагы тыюу салууларды кошпогондо, каалагандай өлкөдөгү бардык ишке чегерүүчүлөргө таркалат. (“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана КР Финансы министрлигинин 2015-жылдын 14-сентябрындагы № 175П буйругу менен бекитилген, мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларга ылайык).

         КР ТжКМ-нин алдындагы Жол чарба департаменти (ЖЧД) конкурска катышуучулардан мүнөзү жана көлөмү боюнча окшош келген  жумуштарды  аткаруу боюнча кеминде 3 млрд. сомдук тажрыйбасы бар (ошол эле учурда жумуштарды сатып алуулардын  көлөмү 8 785 506 340, 00  сомду түзөт), аткарылган жумуштар боюнча келишимдери, актыларды бар экендигин билдирүү, көрсөтүү талабын койгон (мында, сатып алуучу уюм өткөрүлүп жаткан конкурска же өзүнчө лотко карата, сатып алуулардын наркынан (конкурстун же өзүнчө лоттун наркынан) ашкан суммадагы окшош келген жумуштардын көлөмүн белгилөөгө укугу жок).

Конкурска түшкөн табыштамаларды ачканда 4 ишке чегерүүчүнүн бергендиги айкындалган.

Конкурстук комиссия табыштамалардын талаптарга ылайык келүүсүн талдоонун натыйжалары боюнча «Грант Старт» (консорциум) ЖЧК, «Сутранспромжилстрой» (консорциум) ЖЧК, Kocoglu insaat sanayi tarim ticaret A. S. компанияларынын табыштамаларын четке каккан. ЖЧДинин баалоо боюнча комиссиясы «Лонг Хай» Циндао жолдор жана көпүрөлөр корпорациясынын конкурстук документтери бардык квалификациялык талаптарга туура келет деген чечим кабыл алган жана бул компания менен 6 803 503 490 сомдук (алты миллиард сегиз жүз үч миллион беш жүз үч миӊ төрт жүз токсон сом 16 тыйын) жумуштарды сатып алууга келишим түзүүнү сунуштаган.

         2015-жылдын 3-ноябрында бул компания КР Юстиция министрлигинде каттоодон өткөн. «Лонг Хай» Циндао жолдор жана көпүрөлөр ЖЧК  2003–2029-жылдарга биринчи категориядагы жолдорду куруу укугу менен жол-курулуш жумуштарын жүргүзүүгө Кытай Эл Республикасында берилген лицензиясын көрсөткөн.

Контракттык сүйлөшүүлөр аяктагандан кийин 2015-жылдын 4-ноябында ЖЧД «Лонг Хай» Циндао жолдор жана көпүрөлөр корпорациясы” ЖЧКсы менен подряддык жумуштарга келишим түзүлгөн.

№ 15101772002-01 сатып алуу боюнча ЭГЗ  Порталында  2015-жылдын 22-октябрында коюлган материалдын 12-пунктундагы квалификациялык талаптарда талапкер Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы берген (иш-аракеттин келишимде каралган, лицензияланууга жаткан бардык түрлөрүнө), жоопкерчиликтин 2-деӊгээлинен төмөн болбогон колдонуудагы лицензиясынын сканерленген көчүрмөсүн көрсөтүшү керек деп каралган. 

«Лонг Хай» корпорациясы 2-категориядагы коомдук жолдорду курууга берилген кытай тилиндеги лицензияны, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарынын бул лицензиянын өз ара таанылышын ырастаган документтерисиз көрсөткөн. Тикелей сатып алуу жана талапкерлердин табыштамаларын баалоо жүргүзүлгөн учурга карата «Лонг Хай» корпорациясы квалификациялык талаптарга туура келген, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы берген лицензиясын көрсөткөн эмес.    

«Лонг Хай» корпорациясына 2015-жылдын 4-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш, турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агаенттиги III деӊгээлдеги курулуш-монтаж жумуштарын аткарууга  Серия КРЦ-2 №06578 лицензияны берген,  бул да квалификациялык талаптарга  туура келбейт.

Конкурстук сунуштарды кепилдик камсыз кылуу да каралган эмес, бул болсо “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” КР Мыйзамынын 14-беренесинин 2-бөлүгүндөгү 11-пунктка каршы келет.

ЖЧДнын бардык талапкерлердин табыштамаларын четке кагуусу жана конкурстук сунуштарды даярдоого талапкерлерге жетишерлик убакыт берүү менен жаӊы тендер жарыялоосу зарыл болчу.

Жол чарба департаментине зарыл сатып алууларды тикелей  келишим түзүү ыкмасы менен жүргүзүүнү тапшырган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 13-октябрындагы №508-р тескемесинин 3-пунктунун 2-бөлүгү “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” КР Мыйзамынын 21-беренесинин 4-пунктунун талаптарына  каршы келет.

 

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” КР Мыйзамынын 21-беренесинин 1-пунктуна ылайык келишимди тикелей түзүү ыкмасы аркылуу сатып алуулар - мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу, мында сатып алуучу уюм, конкурсту өткөрбөстөн туруп, бааларга мониторинг жүргүзгөндөн кийин сатып алуулар жөнүндө келишимге кол коет. Берүүчү (подрядчы) ушул Мыйзамдын 27-беренесинде каралган квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

 

Жалпы узундугу 104 чакырымды түзгөн  Балыкчы-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду автожолун реконструкциялоо долбоорунун  сметалык наркы 9 млрд. 202,4 млн. сомду түзөт, анын ичинде:

 

 • жолду реконструкциялоо жумуштары  -        8 млрд. 785,5 млн. сом;
 • жарык берүү иштеринин наркы                      -        227,1 млн. сом;
 • табыштамачынын жана куруу кызматтарын

көрсөткөндөрдү кармоо                   -        79,8 млн сом;

 • автордук көзөмөл                                    -        5,5 млн сом;
 • долбоордук-сметалык документтерин

иштеп чыгуу                                            -        10,5 млн. сом;

 • күтүлбөгөн чыгымдар                             -        84,7 млн. сом.    

                  

Курулуш иштерине туруктуу техникалык көзөмөл жүргүзүү инженер-консультант аркылуу жүргүзүлөт. Жолдун курулуш иштерине туруктуу техникалык көзөмөл жүргүзүү үчүн консультантты тандоо 2016-жылдын 10-ноябрында болуп өткөн. Контракттын суммасы - 30,0 млн. сомду түзгөн.

 

Курулуш иштери 2015-жылдын 5-ноябрында  башталган.

 

2016-жылдын 1-майына карата аткарылган иштердин көлөмү - 293 802 572 сомду түздү.

 

Жалпы жобо                                                                         15 325 892 сом;

Жумуштарды көзөмөлдөө                                                  15 125 950 сом;

Жер жумуштары                                                                           46 085 915 сом;

Саздарды кургатуу жана жер астындагы сууларды

төмөндөтүү жумуштары (дренаж)                                              15 626 177 сом;

Көпүрөлөр боюнча жумуштар                                           18 684 326 сом;

анын ичинен:

 

 • 50,019 чакырымдагы жаңы көпүрөну куруу           991 827,0 сом;
 • 53,936 чакырымдагы көпүрөнү кеңейтүү                          272 305,0 сом;
 • 58,897 чакырымдагы көпүрөнү кеңейтүү

жана бекемдөө                                                            79 494,0 сом;

 • 63,151 чакырымдагы көпүрөнү кеңейтүү

жана бекемдөө                                                            47 906,0 сом;

 • 101,346 чакырымдагы жаңы көпүрө куруу             9 800 176,0 сом;
 • 101,508 чакырымдагы жаңы көпүрө куруу             7 492 617,0 сом;

 

Участоктогу  материалдар:

 

Жасалма курулмалар үчүн темир-бетон жасалгалары              23 728 059,0 сом;

Битум БНД 60/90                                                                           127 747 404,0 сом;

 

 

 

2016-жылдын 17-июнуна карата жумуштардын аткарылган түрлөрү боюнча ыкчам маалымат

 

к/м №

Жүргүзүлүүчү жумуштардын негизги түрлөрүнүн аталышы

Өлчөө Бирдиги

Жалпы иштердин көлөмү (В.О.Р)

2016-жылдын 16- июнуна карата  жалпы аткаруунун көлөмү

Калдык

 

%

 

%

1

Жолго тиешелүү жер тилкесин тазалоо

Га

32

29,82

93,19

2,18

6,81

2

Экскаватор менен казуу

м3

368220

7635

2,07

360585

97,93

3

Топурактап кырдоо

м3

174080

103440

59,42

70640

40,58

4

Жер полотносу

м3

234200

24640

10,52

209560

89,48

5

Түптөөчү катмар

м3

598423

10640

1,778

587783

 

6

Шагылдап таптоо

м3

267807

 

 

267807

 

7

Асфальтбетон  жабуусунун төмөнкү катмары

м3

125811

 

 

125811

 

8

Асфальт-бетон  жабуусунун үстүнкү катмары

м3

89267

 

 

89267

 

 

 

9

Көпүрөлөр

Даана

17

7 даанасында иштер жүрүп жатат,

3 даанасы курулду.

7

 

10

Рапопорт аллеясындагы дарактарды кыюу

Даана

864

549

63,54

315

 

11

Темир-бетон түтүктөрү

Даана

291

99 даанасы иште

192

 

12

А.Б.З орнотуу, 33+00 км  

комплект

1

монтаж

90

 

 

13

К.Д.У орнотуу, 33+00 км

комплект

1

монтаж

80

 

 

14

К.Д.У. орнотуу, 69+00 км

комплект

1

Монтаж

95

 

 

 

2016-жылдын 17-июнуна карата каржылоонун жалпы көлөмү 530,0 млн. сомду түздү.

2016-жылга 46,960 - 76,5 км аралыгын (Тамчы аэропортунан Чолпон-Ата шаарына кире бериштеги Патрулдук милициянын постуна чейин) жана 81,1 - 83,640 км аралыгын (Рапопорт аллеясы) куруу жана оӊдоо иштери пландалууда.

Ишке чегерүүчүнүн маалыматы  боюнча,  атайын ушул автомобиль жолунун курулушу үчүн 8,0 млн АКШ долларына жол-курулуш техникасы сатылып алынган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 13-октябрындагы №508 тескемеси менен ЖЧД-не көрсөтүлгөн автомобиль жолун реконструкциялоо боюнча жумушту параллель долбоорлоо менен аткаруу тапшырылган.

“Чыгыш Электр” ААК жана “Кыргызтелеком” ААК субподряддык уюмдар жолго берилген жер бөлүндү тикесине туш келүүчү электр берүү жана байланыш линияларын которуу боюнча жумуштарды жүргүзүп жатат.

Жолдун борбордук өзөгүн белгилөө жана анын ийри жана түз элементерин жолдон сырткары чыгаруу жана бекемдөө боюнча жумуштар аткарылды.

Тарамдаштырып долбоорлоо улантыла тургандыгын белгилөө керек.

Азыркы убакта ишке чегерүүчү - «Лонг Хай»  Циндао жолдор жана көпүрөлөр корпорациясы жер жумуштарын жүргүзүп жатат.

Комитет каръерлерди иштетүү жерди транформациялабастан, каръерлерди долбоорлобостон, КР Жер кодексинин 28-беренесинин 4-пунктун бузуу менен, экологиялык жана өнөр жайлык экспертизалардын корутундулары жок жүргүзүлүп жаткандыгына көӊүл бурат. Ошондой эле, “Экологиялык экспертиза жөнүндө” КР Мыйзамынын 3-беренеси бузулууда.

Комитет, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 13-октябрындагы №508 тескемеси менен таанышып чыгып, ага жаӊылыштык менен жана аягына чейин ойлонулбай чыгарылган тескеме катары баа берет, муну  «Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду» автожолунун бөлүгүн (0дөн 104 кмге чейинки) реконструкциялоо боюнча түзүлгөн кырдаал айкындап турат. Бирок, бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тийиштүү структураларын жана бөлүктөрүн жоопкерчиликтен бошотпойт.

Буга кошумча, аталган тескемеде көрсөтүлгөн пункттар аткарылбоодо же талаптагыдай эмес  деӊгээлде  аткарылууда, мисалы, 4, 5, 6-пункттар жана 3-пункттун 6-бөлүгү аткарылган жок.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги ага Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2015-жылдын 13-октябрындагы №508-р тескемеси менен жүктөлгөн тикелей милдеттерин аткарган жок, муну ал автомобиль жолун реконструкциялоонун долбоору ага бериле электиги менен түшүндүрүүдө. 

Эл аралык келишимдерди жана макулдашууларды ратификациялоо жөнүндө мыйзамдардын долбоорлорун кароодо жолдордун курулушун техникалык контролдоо боюнча консультантты тандоого жана финансылоого байланышкан чыгымдарга Комитет ар дайым көӊүл буруп келет. Каралып жаткан автожол долбоорунда жумуштарга техникалык көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү консультанттын жумушу 30,0 млн. сом деп бааланып жатат. Бирок, практика көрсөтүп жаткандай, консультанттын ишинин натыйжалары чыгымдарды актабайт, муну ишке берилген автожолдордун азыркы абалы күбөлөп турат. Ал эми Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттиги бул маселеден өзүн дээрлик четтетип койгон.

Ушуну менен катар, Комитет “күтүлбөгөн чыгымдар” - 84,7 млн. сом деп күн мурдатан алдын ала каралган суммага шек саноо менен карайт, анткени бааларга монторинг жүргүзүүнүн жана түзүлгөн подряд келишиминин натыйжалары боюнча алганда, көрсөтүлгөн автомобиль жолун реконструкциялоого кетүүчү чыгымдар боюнча каражаттардын алдын ала үнөмдөлүүсү 1 млрд. 982 млн. сомду түзүүгө тийиш.

 

Комитет 2016-жылдын 21-июнунда “Балыкчы -  Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду” автожолун реконструкциялоо боюнча жумуштардын жүрүшү менен таанышуу процессинде  жумушту кытайлык «Лонг Хай» компаниясы жүргүзүп жаткандыгын белгилейт. Объектте 72 чет өлкөлүк жана 474 жергиликтүү кызматкерлер иштеп жатат. “Балыкчы -  Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду” автожолунун реконструкциялоонун биринчи этабы, “Тамчы – Чолпон-Ата” участогу 2016-жылдын 31-августуна карата бүткөрүлүүгө тийиш. Ал эми экинчи этабын – жолду толук реконструкциялоону бүткөрүү 2017-жылдын 31-декабрына карата деп  пландалууда.

Ошол эле учурда, конкурстан өткөн ишке чегерүүчүлөрдүн ишке болгон мамилеси депутаттарды таӊ калтырды, кызматкерлер жумуш күнү кызыган маалда эс алып жатышты, техникалар иштебей турду.

Комитеттин көчмө жыйынынын жүрүшүндө айылдык кеӊештердин депутаттарынын, жергиликтүү тургундардын жана коомчулуктун  сунуштары жана пикирлери угулду, аларда маанилүү, чечүүнү талап кылган көйгөйлөр козголду (жер алдындагы 6 (алты) жөө өтмө жайдын жайгашуучу жерлери; Чок-Тал кыштагындагы көпүрөнү эки айдын ичинде куруп бүткөрүү; светофорлорду орнотуу боюнча).

Ошондой эле, Балыкчы шаарынын автовокзалын талаптагыдай түргө келтирүү жана Абдрахманов көчөсүн Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин балансына өткөрүү өтүнүчтөрү айтылды, тамак-аш азыктарын (балыкты) сатуу үчүн жол боюнда стихиялуу түрдө пайда болгон жерлерди талаптагыдай тартипке келтирүү боюнча Балыкчы шаар мэриясынын ыйгарым укуктарына жана милдеттерине тиешеси бар маселелер көтөрүлдү.  

 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Комитет төмөнкүдөй чечим кабыл алды:

 

         1. «Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду» автожолунун (0-104 км) участогун реконструкциялоонун жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министринин орун басары Э.А. Осоевдин маалыматы эске алынсын.

 

         2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөндөгүлөр боюнча  кескин чараларды көрсүн:

 

- «Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду» автожолунун (0-104 км) участогунун курулушуна техникалык көзөмөл жүргүзүүнү контролдоону күчөтүү;

 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 13-октябрындагы № 508-р тескемесинин 4, 5, 6-пункттарын жана 3-пунктунун 6-бөлүгүн аткаруу;

 

- «Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду» автожолунун бөлүгүн (0-104 км) реконструкциялоону, бул объекттин долбоорун камсыз кылуу менен  бүткөрүү;

 

3. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги мындан ары төмөндөгүлөргө жол бербөө боюнча кечиктирилгис чараларды көрсүн:

 

- жалпы пайдалануудагы  автомобиль жолдорун курууга жана реконстукциялоого уруксат документтерди объектке долбоорсуз берүүгө;

 

- тендерди өткөрүүгө, бааларга мониторинг жүргүзүүнүн катышуучуларына карата күн мурдатан аныкталган мамиле жасоого;

 

Тендерлерди өткөрүү боюнча нааразылыктарды санынын өсүп жаткандыгына байланыштуу, талапкерлерди тандоонун критерийлерин белгилөө менен тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн курамын токтоосуз түрдө кайра карап чыксын;

 

Автомобиль жолдорун куруу жана реконстукциялоо процессине ата мекендик подрядчиктерди тартуунун механизмдерин иштеп чыгуу менен, мыйзам чыгаруу деӊгээлинде сунуш киргизсин;

 

Реконструкцияланып жаткан объект боюнча жер алдындагы 6 (алты) жөө өтмө жайдын жайгашуучу жерлерин аныктасын, Чок-Тал кыштагындагы көпүрөнү эки айдын ичинде куруп бүткөрсүн, ошондой эле зарыл жерлерде светофорлорду орнотсун;

 

 Эл аралык кредиттик (гранттык) Макулдашууларды жана Келишимдерди түзүүдө (мындан ары)  кредиттерди (гранттарды) берүүнүн шарттарын, Кыргыз Республикасына пайдалуу болушун эсепке алуу менен кылдат иликтесин.

 

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция мыйзамдар менен жүктөлгөн ыйгарым укуктарына ылайык, “Балыкчы -  Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду” автожолунун (0-104 км) участогун реконструкциялоонун жүрүшүнө техникалык көзөмөл жүргүзсүн жана маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Транспорт жана коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетине үзгүлтүксүз берип турсун.

 

5. Комитеттин ушул чечими  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга жиберилсин.

 

6. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Жогорку Кеңештин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетине жүктөлсүн.

 

 

Комитеттин төрагасы                                                                 М. Аманкулов

Көрүүлөрдүн саны : 1907