Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 16-январындагы “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата КОРУТУНДУСУ

17-01-2018 14:56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2018-жылдын 16-январындагы

 

“Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-декабрындагы №792 токтому менен жактырылган “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун (№ 6-26163/17, 30.12.17-ж.) карап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт.

Ушул Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы менен макулдашылган жана 2015-жылдын 27-июлунда Кыргыз Республикасынын коргоо кеңеши тарабынан жактырылган мамлекеттик башкаруу системасындагы коррупциялык схемаларды жоюу жана коррупциялык тобокелдикти четтетүү боюнча деталдаштырылган пландын (мындан ары – коррупцияны жоюу боюнча деталдаштырылган план) алкагындагы иш-чараларды жүзөгө ашыруу, Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин ведомстволук жактан баш ийген уюмдары, түзүмдүк бөлүмчөлөрү тарабынан жол курулушун жөнгө салуу, жолдорду жана жол курулмаларын күтүү жана пайдалануу боюнча чарбалык-экономикалык иштерди жүргүзүү, ошондой эле “Автомобиль жолдорунун коопсуздугу” боюнча БЖнын техникалык регламентине улуттук мыйзамдарды адаптациялоо жана ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын адаптациялоо боюнча иш-чараларда Бажы бирлигинин техникалык регламентинин жоболорун 014/2011 (мындан ары – ББ ТР), ББ ТРнын далилдөөчү базасы болуп саналган ченемдик-техникалык документтердин укуктук талаага киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү иликтөө сунуш кылынгандыгын белгилөө зарыл.

Мыйзам долбоорунун 1, 2, 3, 5 жана 8-пункттары “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык келтирүү үчүн киргизилген.

Ошондой эле “Автомобиль жолдору жөнүндө” КР Мыйзамына “Жол фонду жөнүндө” КР Мыйзамына жасалган шилтеме ченемдер алынып салынган, анткени КР Бюджеттик кодексине ылайык социалдык фонддон башкаларга бюджеттик эмес фонддорду түзүүгө тыюу салынган.

Мыйзам долбоорунун 4-пункту, 13-пунктунун а пунктчасы, 17, 18- пункттары, 20-пунктунун б пунктчасы, 23, 26- пункттары “Автомобиль жолдору жөнүндө” КР Мыйзамын Бажы Биримдигинин “Автомобиль жолдорунун коопсуздугу” Техникалык регламентине ылайык келтирүү үчүн жана Коррупцияны демантаждоо боюнча деталдаштырылган пландын иш-чараларын аткаруунун алкагында киргизилген.

Мыйзам долбоору менен “Автомобиль жолдору жөнүндө” КР Мыйзамын автомобиль жолдорунун коопсуздугу чөйрөсүндө техникалык жөнгө салууну киргизген жана ачып берген берене менен толуктоо сунуш кылынат.

Евразиялык Экономикалык союз жөнүндө Келишимге ылайык Союздун алкагында техникалык регламенттер адамдын өмүрүн жана (же) саламаттыгын, мүлктү, айлана-чөйрөнү, жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү  коргоо максатында, керектөөчүлөрдү адаштырууга алып келген иш-аракеттерди эскертүү, ошондой эле энергетикалык натыйжалуулукту жана энергияны үнөмдөөнү камсыз кылуу  максатында кабыл алынат.

Союздун аймагында техникалык жөнгө салуу Союздун техникалык регламенттеринин бирдиктүү милдеттүү талаптарын белгилөө же мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарында Союздун алкагында белгиленген продукциянын бирдиктүү тизмесине киргизилген продукцияга улуттук милдеттүү талаптарды киргизүү аркылуу ишке ашырылат, ал төмөндөгүдөй принциптерге таянат: Экономикалык союздун техникалык регламенттерин мүчө-мамлекеттерде так пайдалануу жана аткаруу; мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарын ылайык келтирүүнүн негизинде Экономикалык союздун техникалык регламенттеринин талаптарын сактоого мамлекеттик контролду (көзөмөлдү) ишке ашыруу жана Союздун аймагында тике колдонулушу.

Бажы бирлигинин (ББ) комиссиясынын 2011–жылдын 18-октябрындагы №827 чечими менен 2015-жылдын 15-февралында  “Автомобиль жолдорунун коопсуздугу” боюнча ББнын техникалык регламенти өтмө мезгилди белгилөө менен күчүнө кирди. Өтмө мезгилдерди эсепке алуу менен ББнин ченемдик укуктук актыларында же ББга мүчө-мамлекеттин мыйзамдарында белгиленген милдеттүү талаптарга ылайык келүүсүн баалоо (тастыктоо) жөнүндө техникалык регламенттин обьектиси болгон продукцияга карата күчүнө кирүүгө чейин берилген же кабыл алынган документтер  алардын иш-аракет мөөнөтү аяктаганча, бирок 2016-жылдын 1-сентябрынан кеч эмес, иштеп турат. Ушул техникалык регламент менен автомобиль жолдорунун коопсуздугуна жана аларды долбоорлоо, куруу, калыбына келтирүү, капиталдык оңдоп-түзөө жана пайдалануу процесстерине минималдуу зарыл болгон талаптар, ошондой эле ошол талаптарга ылайык келүүсүн баалоонун формасы жана тартиби каралган.

Төмөндөгүлөр Техникалык регламенттин техникалык жөнгө салуу объекттери болуп саналат: 

- жалпы колдонуудагы автомобиль жолдорунун кайра курулуп жаткан, калыбына келтирилген, капиталдык оңдоп-түзөлгөн жана пайдаланылып жаткан жолдору жана алардагы жол курулуштары, анын ичинде жолду жабдуунун элементтери (жолдогу жана жол четиндеги тейлөөнүн объекттери үчүн алардын жайгашуусу гана жөнгө салынат), ошондой эле автомобиль жолдорунун жана жол курулуштарынын аларга байланышкан долбоорлоо, куруу, калыбына келтирүү, капиталдык оңдоп-түзөө процесстери;

- колдонулуп жаткан жол-курулуш материалдары жана буюмдары.

 Автомобиль жолдорунун иштөө циклинин бардык этаптарында техникалык регламенттин талаптарына ылайык келүүсүн баалоо төмөндөгүдөй ишке ашырылат:

а) инженердик изилдөөлөрдө жана автомобиль жолдорунун долбоорлоо документтерин иштеп чыгууда – экспертизалоо формасында;

б) автомобиль жолдорун курууда, калыбына келтирүүдө жана капиталдык оңдоп-түзөөдө – жумуштарды аткарууга курулуш (өндүрүш) көзөмөлү формасында, аткарылган жол-курулуш жумуштарын жана (же) конструктивдик элементтерди аралык кабыл алууда, бүткөрүлгөн объекттерди же алардын айрым участкаларын пайдаланууга кабыл алууда жана киргизүүдө;

в) автомобиль жолдорун, алардагы жол курулуштарын жана аларды жабдуунун элементтерин пайдаланууда - автомобиль жолдорун, алардагы жол курулуштарын жана аларды жабдуунун элементтеринин абалын күнүмдүк контролдоо формасында, ошондой эле аларды оңдоп-түзөө жана тутуу боюнча аткарылган жумуштарды кабыл алуу;

г) жол-курулуш материалдары жана буюмдары үчүн – сыноо формасында (киргизүүнү контролдоо) жана техникалык регламенттин талаптарына ылайык келүүсүн тастыктоо.

Жол-курулуш материалдарынын жана буюмдарынын ылайык келүүсүн тастыктоо ББ техникалык регламенти тарабынан – сертификаттоо формасында (1 с жана 3 с схемасы боюнча) ылайык келүүсүн декларациялоо формасында (1 д жана 4 д схемасы боюнча) белгиленген.

Мыйзам долбоорунун 6, 7,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25-пункттары, 27-пункттун а пунктчасы, 28, 29, 30-пункттары редакциялык мүнөздө, негизинен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тейлөө чөйрөсү өзгөрүп кеткендигине байланыштуу.

Мыйзам долбоорунун 13-пунктунун б пунктчасы, 27-пунктунун б пунктчасы коррупцияны демантаждоо боюнча деталдаштырылган пландын иш-чараларын аткаруунун алкагында кирген.

Жарандык жана жер мыйзамдарында белгиленген тартипте алынган укукту орноткон жана укукту тастыктаган документтердин негизинде мүлктүн мамлекетке таандыгын аныктоо жөнүндө ченемди Мыйзамга толуктоо катары киргизүү сунуш кылынат.

Мыйзам долбоору менен “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жаңы норма киргизилет, ага ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10-беренесинин 1-пунктунун 36-бөлүгүнө ылайык автомобиль жолдорунун өнүгүүсүн стратегиялык пландоону, автомобиль жолдорун курууну жана кайра курууну долбоорлоону стратегиялык пландарга киргизүүнүн тартибин жана критерийлерин бекитүүгө ыйгарым укук берилет.

Ошондой эле жалпы колдонуудагы автомобиль жолдорун оңдоп-түзөө жана күтүү боюнча иштерди  жыл сайын пландоонун  жана аны бекитүүнүн тартибин белгилеген ченем киргизилген. Мындай ченем үстүбүздөгү финансы жылында  каржылоого жаткан экономикалык негиздемеси жок жана долбоорлоо-сметалык наркы аныкталбаган объекттерди киргизүүнү четтетүүгө, андан сырткары, оңдоп-түзөө жана күтүү боюнча жумуштарды биринчи кезекте пландаштырууну жана аткарууну макулдашуунун тартибин аныктоого, ошондой эле план түзүлгөндөн кийин ага (Титулдук тизмеге) кийлигишүүнү чететтүүгө  мүмкүнчүлүк берет.

“Автомобиль жолдору жөнүндө” КР Мыйзамында автомобиль жолдорун долбоорлоонун, куруунун жана кайра куруунун жол-жоболору жана мөөнөттөрү тууралуу ченем жок. Азыркы учурда автомобиль жолдорун долборлоону, курууну, кайра курууну башкаруу (тескөө) ченемдик укуктук акт менен жөнгө салынбайт.

Ченемди киргизүү менен тапшырманы этап боюнча долбоорлоо, бекитүү жана макулдашуу иштери, ошондой эле автомобиль жолдорун курууну жана кайра курууну ишке ашыруу иштери жөнгө салынат.

Мыйзам долбоорунун 31 жана 32-пункттары “Автомобиль жолдору жөнүндө” КР Мыйзамын шаар куруу мыйзамдарынын талаптарына ылайык келтирүү үчүн КР Өкмөтүнө карашатуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын сунушу боюнча киргизилди.

Ушул Мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттергеалып келбейт.

Сунуш кылынган Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий веб-сайттарында 2017-жылдын 4 февралында коомдук талкууга коюлган, анын жүрүшүндө сунуштар жана сын-пикирлер келип түшкөн жок.

Колдонуудагы улуттук жана эл аралык мыйзамдардын ченемдерине жүргүзүлгөн талдоонун натыйжасы боюнча сунуш кылынган мыйзам долбоорунун нормалары колдонуудагыченемдик укуктук актыларга каршы келбейт.

Мыйзамдын долбоору республикалык бюджеттен кошумча каражаттарды талап кылбайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун боюндагы жана жол боюнда бөлүнүп берилген тилкелердеги кызмат көрсөтүү (сервис) объектилерин өнүктүрүү, көркүнө келтирүү жана аларды жайгаштыруу боюнча Башкы схеманы бекитүү тууралуу ченем киргизилгендигине байланыштуу, ошондой эле жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун боюнда жана жол боюнда бөлүнүп берилген тилкелерде сервис объектилерин жайгаштырууну долбоорлоо боюнча техникалык шартты мамлекеттик жөнгө салуу үчүн мыйзам долбооруна жөнгө салуучу таасирин талдоо (ЖСТТ) жүргүзүлгөн.

Комитет ушул Мыйзам долбооруна КР ЖК Аппаратынын укуктук экспертиза бөлүмүнүн корутундуда чагылдырылган мыйзам долбоорунун күчүнө кирүү датасы тууралуу сын-пикирлери боюнча сунуштарына макулдугун билдирет.

Мыйзам долбоорунун 2-беренесин “Ченемдик укуктук актылар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин 6-бөлүгүнүн талаптарына ылайык келтирүү боюнча Комитет мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 26-июнундагы № 5389-V токтому менен бекитилген мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускамага так ылайык келтирүү менен даярдалгандыгына көңүл бурат, ал эми нускама менен мыйзам долбоорлорун жол-жоболоштурууга карата талаптар жөнгө салынат.

Ушул Мыйзам долбоорунун “Коррупцияга каршы экспертиза” бөлүмү боюнча КР Жогорку Кеңешинин Аппаратынын экспертизанын адистештирилген түрлөрү бөлүмүнүн корутундусунда, атап айтканда мыйзам долбооруна автордук көзөмөл жана мамлекеттик архитектуралык-курулуш көзөмөлү тууралуу жобону киргизүү боюнча КР Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция тарабынан мыйзамда мурда камтылган, архитектуралык-курулуш ишин жөнгө салган нормалар сунуш кылынган.

Терминдерди жана түшүнүктөрдү “Автомобиль жолдорунун коопсуздугунун” техникалык регламентинин терминдерине жана түшүндүрмөлөрүнө ылайык келтирүү боюнча Комитет улуттук мыйзамдардын нормаларын аталган регламенттин талаптарына ылайык келтирүү ушул Мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун негизги максаттарынын бири болгондугун белгилейт. Ушуга байланыштуу Мыйзамдын өзүндөгү жоболорду конкреттештирүү үчүн иштеп чыгуучулар тарабынан зарыл болгон терминдер жана аныктамалар гана каралып, мыйзам долбооруна киргизилген.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Комитет төмөндөгүдөй

 к о р у т у н д у г а келет:

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-декабрындагы № 792 токтому менен жактырылган “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылышы жана аны биринчи окууда кабыл алынышы сунушталсын.

 

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында кароодо Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри       Ж.К. Калилов баяндамачы болуп белгиленсин.

 

 

Төрага                                                                                 М.А. Аманкулов

Көрүүлөрдүн саны : 1127