Шрифттин өлчөмү:
А-
А
А+
Түстөр:
А
А
А
Сүрөттөр:
Өчүрүү
Кадимки версия
18:02 05 - август 2021

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 27-февралындагы “Жерди пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна КОРУТУНДУСУ

01-03-2018
09:57

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 27-февралындагы

 

“Жерди пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.М. Нурбаев, У.Б.Примов, Ж.К. Акаев, Д.Д. Бекешев, М.А. Исаков, М.Б. Эгембердиев жана М.И. Бакиров тарабынан демилгеленген “Жерди пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун (№6-2717/18, 12.02.18-ж.) карап чыгып жана талкуулап, төмөндөгүлөрдү белгилейт.

Байланыш курулмаларын жайгаштыруу үчүн жер участокторун алуунун тартибине жана аны жөнөкөйлөштүрүүгө байланышкан көйгөйлөрдү чечүү ушул мыйзам долбоорунун максаты болуп саналат.

КР Жер кодексинде, КР Суу кодексинде, КР Токой кодексинде, “Жайыттар жөнүндө” КР Мыйзамында, “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө” КР Мыйзамында, “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” КР Мыйзамында, “Электр жана почта байланышы жөнүндө” КР Мыйзамында белгиленген тыюу салуу жана чектөө түрүндөгү ченемдер жана жоболор республиканын аймактарынын калкын байланыш менен камсыз кылуу боюнча байланыш тармагынын алдында турган конкреттүү тоскоолдуктар болуп саналат.

Электр байланыш операторлору байланыш курулмаларын жайгаштыруу үчүн жер участокторун издөөнүн жүрүшүндө көпчүлүк учурда аргасыздан айыл чарба багытындагы жерлердин чектеринде, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарындагы жерлерде, токой жана суу фондусунун жерлеринде жайгашкан жер участокторуна тийиштүү жерди байланыш менен камтуу үчүн базалык станцияларын орнотуу маселесин кароого муктаж болушууда, анткени алар үчүн башка альтернатива жок. Базалык станцияны куруу же орнотуу үчүн жалпы аянты 6дан 20 м2 жер участогу керек, бул өз кезегинде колдонуудагы мыйзамдарга ылайык алардын багытталган максатын өзгөртүүнү талап кылат, башкача айтканда, бир категориядан экинчи категорияга өткөрүүнү (трансформациялоону) же бир түрүнөн экинчи түрүнө которууну талап кылат. Мында базалык станция уюлдук байланыштын радио берүү жабдуусун орнотуу үчүн арналган чогултуп жыйноочу металл түрүндөгү конструкциядан турарын эске алуу керек. Базалык станциянын платформасы болот, ага антенналык жабдуу болттор менен бириктирилет жана ал капиталдык мүнөздөгү эмес, убактылуу мүнөздөгү курулманын катарына кирет.

Эгерде байланыш менен жабдылууга тийиш болгон аймак өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын жеринин чек арасына туш келсе, анда “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболорун эске алуу менен мындай жер категориясына базалык станцияны жайгаштыруу мүмкүн эмес, анткени мындай зонанын аймагында бардык иштерди жүргүзүүгө тыюу салынган.

Ушуга байланыштуу аталган ченемдик укуктук актылардагы мыйзамдык чектөөлөрдү четтетүү максатында ушул мыйзам долбоору менен мындай чектөөлөрдү жана тыюу салууларды жокко чыгарган өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуш кылынат, Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү зарыл.

Мыйзам долбоору менен тигил же бул түшүнүктөрдү чечмелөөдө карама-каршылыктарды жок кылуу максатында колдонулган терминдерди тактоо, ошондой эле жаңы терминдер киргизилет. Атап айтканда, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 1-беренесинин 3-2-пунктчасындагы “мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар” деген терминди, “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесиндеги “жайыттарды башка максаттарда пайдалануу” деген терминди тактоо сунуш кылынат. Ошону менен бирге, “Электр жана почта байланышы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын түшүнүк берүү аппаратында бир түрдүү колдонуу максатында “байланыш курулмалары” деген термин менен толуктоо сунуш кылынат.

Комитеттин Мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча сын-пикирлери жана сунуштары жок.

Ошону менен бирге Комитет аталган мыйзам долбоорун жүзөгө ашыруу башка тармактар үчүн прецедент жаратышы мүмкүн экендигин белгилейт, анткени башка тармактар, атап айтканда энергетика, тоо-кен өндүрүшү, геология тармактары күнүмдүк иштеринде айдоо, өзгөчө корголуучу жерлерде жана жайыттарда өздөрүнүн объектилерин куруу зарылчылыгынын фактыларына туш болууда.

Ушуга байланыштуу Комитет Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресустары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетине, бул Мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусун эске алуу менен кароону сунуштайт.

 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Комитет төмөндөгүдөй корутундуга келет:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.М.Нурбаев, У.Б. Примов, Ж.К. Акаев, Д.Д. Бекешев, М.А. Исаков, М.Б.Эгембердиев жана М.И. Бакиров тарабынан демилгеленген “Жерди пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын.

2. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетине (А.К. Назаров) жөнөтүлсүн.

 

 

Төрага                                                                                   М.А. Аманкулов