Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 13-мартындагы Бишкек шаарында 2014-жылдын 20 мартында кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык коомунун Кризиске каршы фондусунун каражатынан инвестициялык насыяны берүү жөнүндө Макулдашууга № 1 Толуктоонун долбооруна ЧЕЧИМИ

04-04-2018 16:11

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2018-жылдын 13-мартындагы

 

Бишкек шаарында 2014-жылдын 20 мартында кол коюлган,

Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык коомунун Кризиске каршы фондусунун каражатынан инвестициялык насыяны берүү жөнүндө Макулдашууга № 1 Толуктоонун долбооруна

 

ЧЕЧИМИ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети (мындан ары - Комитет) Бишкек шаарында 2014-жылдын 20-мартында кол коюлган,  Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык коомунун Кризиске каршы фондусунун каражатынан инвестициялык насыяны берүү жөнүндө Макулдашууга № 1 Толуктоонун долбоорун карап жана Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министри Ж.К. Калиловдун жана Кыргыз Республикасынын каржы министринин орун басары М.К. Байгончоковдун маалыматтарын угуп, төмөнкүнү белгилейт.

«Бишкек шаарында 2014-жылдын 20-мартында кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Евразия Өнүктүрүү Банкынын ортосундагы Евразия экономикалык коомунун Кризиске каршы фондусунун каражатынан инвестициялык насыяны берүү жөнүндө Макулдашуусун ратификациялоо туралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2014-жылдын 18-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан кабыл алынган жана 2014-жылдын 1-июлунда Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кол коюлган жана 2014-жылдын 15-сентябрында күчүнө кирген. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2014-жылдан баштап 2016-жылга чейин коюлган. Каржылоонун жабылуу күнү 2016-жылдын 31-декабрына деп аныкталган.

Бирок, подряддык компанияны тандоо боюнча тендердик процедураларды жүргүүнүн созулушуна байланыштуу, бүгүнкү күнгө чейин курулуш иштери баштала элек. Евразиялык өнүктүрүү банкы үчүн жол тармагындагы алгачкы долбоор болгондуктан, өзүнүн ички процедураларынан кийин, Банк Бүткүл дүйнөлүк банктын адистери менен кошумча бардык иш-кагаздарын макулдашып чыгат.

Бишкек шаарында 2014-жылдын 20-мартында кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы негизги Макулдашуунун алкагында, Бишкек-Ош автожолун реконструкциялоо Долбоору боюнча, Фаза 4, (аралыгы 67 км түзгөн Маданият а. – Жалал-Абад ш.) курулуш иштерине 60,0 млн. АКШ доллары өлчөмүндө акча каржыланат.

Насыянын суммасы:             60,0 млн. АКШ доллары;

Насыянын мѳѳнѳтү:              20 жыл;

Жеңилдетилген мезгил:        8 жыл;

Жылдык пайыздык өлчөм:   1%. 

 

Маалымат катары, 2017-жылдын июнь айынан эле баштап санаганда, Евразиялык өнүктүрүү банкы менен макулдашуу төмөнкүдөй болду:

 

  • Консультантты тандап алуу - 70 күн;
  • Подрядчыны тандап алуу - 24 күн;
  • Банк тарабынан көптөгөн комментарийлер болгондуктан Тендердик документтерди жактыруудагы кармалып туруунун убактысы 54 күнгө созулган.

2017-жылдын апрель айынан баштап долбоорду ишке ашыруу максималдуу түрдө оңоло баштаган, Банк менен оор сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Тендердик документтерди бекитүүгө, Эл аралык консультантты тандоо боюнча баа берүү отчетун жактырууга жана 2017-жылдын 28-декабрында төмөнкү баа берген Швейцариянын “Renardet S.A. Consulting Engineers” Консультанттык компаниясы менен кол коюуга жетишилди. Подрядчы менен контракт түзүү, подрядчыны мобилизациялоо жана долбоордук-сметалык иш-кагаздарын даярдоо, ЕАӨБ тарабынан баалоо отчету жактырылгандан кийин 2018-жылдын март-апрель айында күтүлүүдө.

Тиркелген Протоколго ылайык, жогоруда көрсөтүлгөн бардык иш-чараларды 2018-жылдын 30-июнуна чейинки мөнөөттө өз убагында бүткөрүү КР Өкмөтүнө Насыянын кийинки мөөнөтүнө узартууга жетишүү мүмкүнчүлүгүн берет.

2018-жылдын 15-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу менен көрсөтүлгөн Долбоорду ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын Планы жактырылды.

Өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, насыянын каражаттары долбоорду ишке ашыруу Планынын графигине ылайык колдонулбай калган учурда, насыя каражаттарды резервдештирүү үчүн жылына 0,5 % өлчөмүндө божомол комиссиясы 2014-жылдан эмес, 2018-жылдын I жарым жылдыгынан тартып эсептелинет.

Аталган №1 Толуктоо жана насыя каражаттарын резервдештирүү үчүн жылына 0,5 % өлчөмүндө божомол комиссиясы аталган Толуктоо ратификациялангандан кийин гана күчүнө кирет.

Маалымат үчүн: «Бишкек-Ош автожолун реконструкциялоо, Фаза IV» (Маданият айылынан Жалал-Абад шаарына чейин бөлүгү) Долбоорун ишке ашыруу боюнча  Иш-чаралар планын жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 54-р  буйругу Кыргыз Республикасынын Премьер-министри С.Дж. Исаков тарабынан 2018-жылдын 15-февралында кол коюлду.

 

Комитет ички мамлекеттик процедураларын жүргүзүү тууралуу ЕСӨФ Кеңешинин шарттарын көңүлгө алып жана Бишкек-Ош, Фаза 4 (Жалал–Абад шаарынан Маданият айылына чейин бөлүгү) автожолунун реконструкциялоонун актуалдуулугун эске алып, төмөнкү ч е ч и м г е келди:

 

  1. Бишкек шаарында 2014-жылдын 20 мартында кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Евразия экономикалык коомунун Кризиске каршы фондусунун каражатынан инвестициялык насыяны берүү жөнүндө Макулдашууга № 1 Толуктоонун долбоору жактырылсын.

 

  1. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине жөнөтүлсүн.

 

 

Төрага                                                                                   М.А. Аманкулов

Көрүүлөрдүн саны : 803