Шрифттин өлчөмү:
А-
А
А+
Түстөр:
А
А
А
Сүрөттөр:
Өчүрүү
Кадимки версия
17:23 05 - август 2021

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 13-февралындагы Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна КОРУТУНДУСУ

04-04-2018
16:12

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2018-жылдын 13-февралындагы

 

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

(«Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси)

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети (мындан ары Комитет) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-ноябрындагы №780 токтому менен жактырылган, Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт:

 

1) мыйзам долбоорунун концепциясы:

Аталган Мыйзам долбоору коррупциялык факторлорду жоюу жана жарандардын жана юридикалык жактардын автотранспорттук каражаттарын өз убагында (алгачкы) каттоо (кайра каттоо) жоопкерчилигин көтөрүү максатында иштелип чыккан.

Кыргыз Республикасында транспорт каражаттарын мамлекеттик каттоону (кайра каттоону) ишке ашырууну конкреттүү максатта болушун камсыз кылуу үчүн «Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренесин бир нече бөлүктөр менен толуктоо жана аталышын өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексин 2241-статьясындагы санкцияны катуулатуу сунушталат.

Юридикалык жактар жана Кыргыз Республикасынын жарандары өздөрүнө таандык болгон автомототранспорт каражаттарын, алардын техникалык абалына карабастан, алган учурдан баштап 5 күндүк мөөнөт ичинде каттоодон же тийиштүү зарылдык келип чыкса, кайра каттоодон өткөрүүгө милдеттүү эле.

Бажы тосмолорунда автотранспорттук каражаттарды каттоо жол-жоболорунун жүрүшү узак убакытты талап кылгандыктан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын айрым региондорунун алыстыгынан автотранспорт каражаттарын өз убагында каттоодо жана кайра каттоодо калк арасында нааразычылык көп туулуп жана коррупциялык факторлор пайда болууда, ушуга байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн Мыйзамдын 24-беренесине каттоо мөөнөтүн «10 жумушчу күн» көтөрүүнү караган өзгөртүүнү киргизүү сунушталууда.

Ошондой эле, жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттарын каттоо (кайра каттоо) эрежелерин сактабаган жана өз убагында каттоодон өткөрбөгөн жеке адамдарга – эсептешүү көрсөткүчүнүн сексен өлчөмүндө, юридикалык жактарга – жүз элүү өлчөмүндө администрациялык айып салуу үчүн Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексин 2241-статьясына өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат.

 

2) мыйзам долбоорунун мазмунун берилген концепцияга ылайык келиши:

ылайык келет.

 

3) Мыйзам долбоорунда каралган коомдук мамилелер чөйрөсүндөгү ченемдик базаны жөнгө салуу:

ченемдик укуктук база «Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан жана Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинен турат.

 

4) мыйзам долбооруна карата регулятивдүү таасир көрсөтүү анализинин жыйынтыктары боюнча сунуш:

Мыйзам долбоору ишкердик ишмердүүлүктү жөнгө салууга багытталбагандыктан регулятивдик таасирдин талдоосуна алынбайт. 

 

5) “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесине ылайык өткөрүлгөн экспертизалардын жыйынтыктары боюнча сунуш:

Жогорку Кеңештин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмү белгилегендей, мыйзам долбоорунда администрациялык айып салуунун көбөйтүлүшү сунуш кылынат.

Жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттарын каттоо (кайра каттоо) эрежелерин сактабагандыгы жана өз убагында эсепке алууга турбагандыгы үчүнжеке жактарга эсептешүү көрсөткүчүнүн сексен өлчөмүндө, юридикалык жактарга – жүз элүү өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Бирок, администрациялык мыйзамдар гуманизмге жана адилеттикке негизделгендигин эске алып, мындай ири суммадагы айып салууга жол берилбегендиги белгиленет, анткени, жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттарын каттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр сунушталуучу айыпка караганда бир топ төмөн.

Ошондой болсо дагы, айып суммасынын көбөйүшү транспорттук каражаттарынын ээлеринин жана каттоо органынын кызмат адамы менен коррупциялык мамилелерге алып келиши мүмкүн, иш жүзүндөгү автотранспорт каражатынын ээси жашаган жери боюнча аргасыз учур пайда болгондугуна байланыштуу (форс-мажордук кырдаал) өз убагында каттоо органына кайрыбалаган учурда, транспорт каражатынын ээси мындай чоӊ суммадагы айыпты төлөөдөн качып, кызмат адамы менен коррупциялык мамилени түзүүгө аргасыз болот.

Ушуга байланыштуу Жогорку Кеӊештин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмү белгилегендей, автотранспорт каражаттарын каттоо, кайра каттоо мөөнөтүн сактабагандыгы үчүн укук бузууларга карата аталган айыптын суммасы ченемсиз болуп саналат.

Ошол эле учурда, Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 224-1-статьясын башка редакцияда баяндоо сунушталат, ага ылайык жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары каттоо (кайра каттоо) эрежелерин сактабагандыгы жана өз убагында каттоого алууга турбагандыгы үчүнжеке жактарга эсептешүү көрсөткүчүнүн сексен өлчөмүндө, юридикалык жактарга – жүз элүү  өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ошондой эле, ал Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, андан башка аларга карата менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо эрежелерине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-июнунда № 407 токтому менен бекитилгендигине Комитеттин бөлүмүнүн көңүлүн бурат, анда каттоонун жагдайлары пайда болгондо, ээси өз убагынан кечигип  каттоо органына кайрылганда, б.а. сатып алган учурдан тартып бажылык жол-жоболоштурууда же кайра каттоону талап кылган башка жагдайлар жаралганда, ээсинин жоопкерчилиги пайда болот.

Ушуга байланыштуу, Жогорку Кеӊештин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмү мыйзам долбоорунда транспорттук каражаттарынын каттоо, кайра каттоо мөөнөттөрүн сактабагандыгы үчүн гана жоопкерчиликти кароону максатка ылайык деп эсептейт.

 

6) Көз карандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын жыйынтыктары боюнча сунуш:

Сын-пикирлер жана сунуштар келип түшкөн жок.

 

7) Өткөрүлгөн коомдук талкуулоолордун жыйынтыктары боюнча сунуш:

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесине ылайык бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына 2017-жылдын 25-июлунда жайгаштырылган жана мыйзам долбоору боюнча сын-пикирлер жана сунуштар түшкөн эмес.

 

8) Фракциялардын, комитеттердин жана депутаттардын мыйзам долбооруна карата сунуштары:

- түшкөн жок.

 

9) Комитеттин мүчөсүнүн мыйзам долбооруна карата өзгөчө пикири:

- Комитеттин 2017-жылдын 19-декабрындагы отурумунда, каралып жаткан Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда, Комитеттин мүчөлөрү Жунус уулу Алтынбек жана Э.Т. Токтошев төлөө кечикиктирилген учурда администрациялык айып салууну баскыч менен киргизүүнү, бир айга кечиккендерге миң сомго жана андан ары улам айып суммасынын көлөмүн көбөйтүп отурууну сунушташты.

- Комитеттин мүчөсү С.М. Джураев сырттан алынып келген транспорт каражаттарын бажы терминалы аркылуу документтери каттоодон өткөндөн кийин транспортторду токтото туруучу айып аянтына киргизүүнү жана транспорт каражаттарын мыйзамга ылайык мамлекеттик каттоодон өткөргөндөн кийин чыгаруу жол-жобосун сунуштады.

- Комитеттин мүчөсү Р.Ч. Момбеков транспорт каражаттарын каттоо (кайра каттоо) эрежелерин сактабаган жана өз убагында каттоодон өткөрбөгөн жеке адамдарга жана юридикалык жактарга администрациялык айып салуу өлчөмүн көбөйтүү менен көйгөй чечилбестигин, тескерисинче коррупциялык схемалардын жандануусуна шарт түзүлөөрүн каттоо кызматынын кызматкерлери баштагыдан да көбүрөөк акча талап кылышына алып келиши мүмкүн экендигин белгиледи.

Андан ары, Мыйзам долбоорунун демилгечиси катары Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин өкүлүнө кайрылып, Мыйзам долбоорунун маалымат-негиздемесинде Өкмөттүн протоколдук тапшырмасын ишке ашыруу максатында иштеп чыгарылды деп жазылгандыгын, маселеге комплекстүү карап мыйзам долбоорлорун мындан ары пакети менен киргизүүнү сунуштады.

 

Комитет, Мыйзам долбоорунун демилгечилери жана иштеп чыгуучуларына «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 57-беренесине ылайык, жогорудагы Мыйзам долбоорун депутаттардын жана Жогорку Кеңештин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмүнүн сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен экинчи окууга жеткире иштеп чыгууну сунуштайт.

Жогоруда баяндалгандын негизинде, Комитет төмөнкүдөй корутундуга келди:

1. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын.

 

2. Ушул Мыйзам долбоору боюнча Комитеттин 2017-жылдын                  19-декабрындагы чечими (6-25959/17 28.12.17) күчүн жоготту деп эсептелсин.

 

3. Бул мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында кароодо Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары М.Б. Сарымсаков баяндамачы жана Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министри Ж.К Калилов тең баяндамачы болуп аныкталсын.

 

 

Төрага                                                                                 М.А. Аманкулов