Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 22-майындагы "Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жөнүндө" жана "Мамлекеттик мүлктүн маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбооруна КОРУТУНДУСУ

29-05-2018 15:20

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2018-жылдын 22-майындагы

 

"Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жөнүндө" жана

"Мамлекеттик мүлктүн маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбооруна

 

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген (2018-жылдын 19-апрелиндеги №217 токтому) "Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жөнүндө" жана "Мамлекеттик мүлктүн маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт:

Ушул Мыйзам долбоору мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүдөн оң социалдык-экономикалык натыйжаны камсыздоо максатында иштелип чыккан жана мамлекеттик мүлктү тескөө процессиндеги натыйжалуулугун жана ачык-айкындыкты жогорулатуу милдетин чечүүгө багытталган.

Мыйзамдын долбоорунда менчиктештирилүүгө тийиш болгон обьекттердин тизмесин бекитүү процессин оптималдаштыруу сунушталууда, орто мөөнөттүк Менчиктештирүү программасынын ордуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен орто мөөнөттүк Менчиктештирүү планы бекитилет.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 74-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1, 2-пункттарына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыйгарым укуктарынын бири болуп Өкмөттүн ишмердүүлүгүнүн программасын бекитүү, ошондой эле Өкмөт тарабынан киргизилген Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнүн жалпы мамлекеттик программаларын бекитүү саналат.

Демек, Өкмөт Жогорку Кеңешке отчет берет жана ага Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген ченемде жооптуу, ал эми Өкмөт өзүнүн ишмердүүлүгүн Жогорку Кеңеш тарабынан аныкталган жана бекитилген Программанын негизинде ишке ашырууга тийиш, мунун ичине мамлекеттик мүлктүн менчик укугун ишке ашыруу, мамлекеттик менчикти менчиктештирүү маселелери да кирет.

Комитет, мыйзам долбоордун сунушталган жогорудагы ченемин иликтеп чыгып, аны жактыруу менчиктештирүүнү контролдоо маселесинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыйгарым укуктарын чектеп кала турганына дагы көңүл бурат, мындан эгерде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүгө жаткан тизмени өз алдынча бекитсе, коррупциялык элементтердин пайда болуу мүмкүнчүлүгү пайда болот.

Жогоруда баяндалганды эске алуу менен, Комитет төмөнкүдөй корутундуга келди:

  1. Жогоруда көрсөтүлгөн сын-пикирди эске алуу менен “Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жөнүндө” жана “Мамлекеттик мүлктүн маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору четке кагылсын.
  2. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жөнөтүлсүн.

 

Төрага                                                                                  М.А.Аманкулов

 

Көрүүлөрдүн саны : 547